No category

منابع پایان نامه با موضوع سرمایه فرهنگی، پایگاه اقتصادی، منزلت شغلی، مهارت های فردی

دانلود پایان نامه

– شنیدن موسیقی یکی از سرگرمی های عمده جوانان در وقت آزاد شده است.
– جوانان مهمترین خریدارن نوارهای موسیقی، سی دی ها و دیگر وسایل موسیقی هستند.
– جوانان عمده ترین گروهی هستند که به نواختن موسیقی می پردازند( شفرز،۱۳۸۳: ۲۰۲).
منظور از خواننده ها در این تحقیق اشخاص و گروههایی هستند که در زمینه موسیقی و خوانندگی فعالیت می کنند و عبارتند از: خواننده های ایرانی خارج از کشور، خواننده های پاپ ایرانی بعد از انقلاب، خواننده های سنتی بعد از انقلاب، خواننده های خارجی، خواننده های ایرانی قدیمی.
مراجع علمی- تحصیلی: منظور از مراجع علمی- تحصیلی گروه ها و افرادی هستند که دانش آموزان آنان را به عنوان راهنما و الگوی تحصیلی خود مورد تأیید و تصدیق قرار می دهند و تحت تاثیر رفتار و الگوهای ارزشی آنان قرار می گیرند. منظور از این گروه از مراجع به طور کلی معلمان و افرادی نقش آموزش را برعهده دارند، می باشند.
مراجع مذهبی: منظور آن دسته از گروههای مرجع هستند که از حاکمیت و نفوذ اجتماعی برخوردارند و این نفوذ، خود ناشی از ساخت های اجتماعی، ایده ها و باورهای مردم است که ریشه در سنت ها و گذشته دارند و اعتبار این گروهها با مذهب آنها رابطه دارد (فرهنگ عمومی، ۱۳۸۳: ۲۶). در این پژوهش منظور از مراجع مذهبی، مراجع تقلید، مداحان و واعظان و افراد مذهبی هستند.
جنسیت: منظور از جنسیت در این پژوهش مرد یا زن بودن است که با کد ۱ و ۲ از هم جدا شده اند.
پایگاه اقتصادی – اجتماعی: پایگاه مترادف status در زبان فرانسه است که از ریشه لاتین statuere مستقر
و برقرار کردن آمده است.” پایگاه یک مفهوم اساسی در جامعه شناسی است این مفهوم به معنی موقعیت و جایگاهی است که یک فرد می تواند در جامعه یا در یک گروه اجتماعی اشغال کند”(ارل ببی، ۱۳۷۹: ۵۱).
مفهوم پایگاه اقتصادی – اجتماعی نه تنها وضع اقتصادی، بلکه قدرت، نحوه زندگی، فعالیت های خاص در گذران اوقات فراغت، زمینه آموزشی، محل اقامت و … را در بر می گیرد(ساروخانی، ۱۳۷۵: ۸۰۸). دراین پژوهش برای سنجش پایگاه اجتماعی- اقتصادی خانواده پاسخگویان(سوالات ۱۱ تا ۱۵ پرسشنامه) از پنج شاخص ترکیبی استفاده شده است که عبارت است از:
۱-میزان درآمد خانوار ۲- میزان تحصیلات پدر
۳- قیمت منزل مسکونی ۴-منزلت شغلی پدر ۵- قیمت اتومبیل
این شاخص ها با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی شهر سنگر ( جامعه آماری تحقیق) در جدول زیر ارائه شده است:
ردیف
میزان درآمد
میزان تحصیلات پدر
قیمت اتومبیل
قیمت منزل مسکونی
امتیاز
۱
تا۶۰۰هزار تومان
ابتدائی و خواندن ونوشتن
تا ۵ میلیون تومان
تا ۵۰ میلیون تومان
۱
۲
۶۰۱تا ۹۰۰ هزار تومان
اول تا سوم راهنمایی
۶ تا ۱۰ میلیون تومان
۵۱ تا ۷۰ میلیون تومان
۲
۳
۹۰۱تا۲/۱میلیون تومان
دیپلم
۱۱ تا ۲۰ میلیون تومان
۷۱ تا ۹۰ میلیون تومان
۳
۴
یک میلیون دویست و یک هزار تا ۵/۱ میلیون
فوق دیپلم
۲۱ تا ۳۰ میلیون تومان
۹۱ تا ۱۱۰ میلیون تومان
۴
۵
یک میلیون و پانصدویک هزار تا ۸/۱میلیون تومان
لیسانس
۳۱ تا ۴۰ میلیون تومان
۱۱۱تا۱۳۰میلیون تومان
۵
۶
بیش از یک میلیون و هشتصد هزار تومان
فوق لیسانس و بالاتر
بیش از ۴۰ میلیون تومان
بیش از۱۳۰ میلیون تومان
۶

برای محاسبه منزلت شغلی از طبقه بندی مشاغل(۲۱۴ شغل) که توسط دکتر چاوشیان در تحقیق ” هویت اجتماعی و سبک زندگی” ارائه داده استفاده شده است(چاوشیان،۱۳۸۱به نقل از ایمانی،۱۳۸۴)، اما با توجه به جامعه آماری پژوهش حاضر و داده های حاصله، به دلیل عدم وجود مشاغل خوشه اول در نمونه آماری، مشاغل خوشه اول (۲۵شغل) حذف گردید و ۱۸۹ شغل در شش خوشه با شش امتیاز قرار داده شدند، یعنی مشاغل خوشه اول با امتیاز ۶ و مشاغل خوشه ششم با امتیاز۱ همراه بودند.
لیست این ۱۸۹ شغل در بخش ضمیمه تحقیق ارائه شده است. بنابراین:
قیمت اتومبیل + قیمت منزل مسکونی+ میزان درآمد خانوار+ منزلت شغلی پدر+ میزان تحصیلات پدر = پایگاه اجتماعی و اقتصادی(SES)
سپس با احتساب نمرات z پنج شاخص مطرح شده با هم ترکیب شدند و سلسله مراتب پایگاه اقتصادی و اجتماعی به صورت پایگاه اقتصادی- اجتماعی بالا، متوسط و پایین بدست آمد.
سرمایه فرهنگی: فرهنگ از نظر بوردیو مانند نوعی اقتصاد بازار است که در این بازار، انسان ها بیشتر سرمایه فرهنگی از خود مایه می گذارند تا سرمایه اقتصادی و این سرمایه فرهنگی بیشتر از خواستگاه طبقه احتماعی مردم و تجارب آموزشی شان سرچشمه می گیرد(ریتزر:۱۳۷۹: ۷۲۸). منظور از سرمایه های فرهنگی، ترکیبی از شناخت ها، آگاهی ها، آموزش ها و مدارک تحصیلی می باشد. این شناخت ها می توانند به صورت کلاسیک و آکادمیک در آموزشگاهها کسب شده باشند و یا به صورت خود به خود و غیر کلاسیک آموخته شده باشند. در هر صورت به نظر می رسد به نظر بوردیو سرمایه های فرهنگی مقوله هایی اکتسابی و آموختنی هستند(منادی،۱۳۸۵: ۹۶).
همانطور که در بخش مبانی نظری ذکر شد به نظر بوردیو سرمایه فرهنگی به سه شکل وجود دارد که عبارتند: ۱-سرمایه بدنی و فردی ۲- سرمایه عینی ۳- سرمایه نهادی و ضابطه ای
بر اساس مطالب مطرح شده درباره سرمایه فرهنگی، در این تحقیق برای سنجش آن از دو شاخص استفاده شده است:
۱- کالاهای فرهنگی موجود در خانواده (شامل کامپیوتر، اینترنت، دوربین عکاسی و فیلم برداری، روزنامه، مجله، کتابخانه خانگی، ماهواره، تبلت و…)
۲-مهارت های فردی دانش آموزان (شامل گلدوزی، خیاطی، کامپیوتر، آلات موسیقی، زبان خارجه و…)
بنابراین سرمایه فرهنگی دانش آموز عبارت است از:
مهارت های فردی + کالاهای فرهنگی=سرمایه فرهنگی
با ترکیب این دو شاخص سلسله مراتب سرمایه فرهنگی دانش آموزان به صورت سرمایه فرهنگی بالا، متوسط و پایین بدست آمد.
برای سنجش میزان سرمایه فرهنگی دانش آموزان سوال ۹ و ۱۰ پرسشنامه اختصاص یافته است.
سبک پوشش: متغیر وابسته در این تحقیق سبک پوشش می باشد. پوشش شامل اجزای تشکیل دهنده آن از قبیل آرایش یا اصلاح مو و نوع لباس است که فرد به هنگام حضور در عرصه عمومی مورد استفاده قرار می دهد. لذا منظور از سبک پوشش، انواع پوشش مورد استفاده پاسخگویان از نظر مدل، اندازه، میزان پوشیدگی و نوع آرایش و اصلاح صورت یا موها و همچنین نوع لباس های مورد استفاده از قبیل چادر، مانتو، مقنعه، شال، روسری( برای دختران) و شلوار جین، پیراهن آستین کوتاه و بلند، کت و شلوار( برای پسران) می باشد که برای سنجش آن معیار الگوهای پوششی

92

دیدگاهتان را بنویسید