پایان نامه حقوق

تعیین انواع پیشگیری و راه های مقابله با مواد مخدر -پايان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: مفهوم مواد مخدر

1: مفهوم لغوي مواد مخدر[1]

مواد مخدر در لغت يعني آنچه كه توليد رخوت و سستي اعصاب كند[2] و مخدرات يعني داروهايي كه باعث سستي و بي حسي مي‌شود[3] و مواد مخدر به داروهايي كه استعمال آنها سبب بي حسي و بي حالي و تخدير عمومي مي‌گردد(مثل كوكائين، هروئين و غيره) اطلاق مي‌شود.

در لغت نامه دهخدا  در تعريف مواد مخدر آمده است: ادويه‌اي كه بي خوابي و سستي اندام(آرد) چيزهايي كه اعضاي آدمي را بي حركت و سست مي‌كند[4].

مواد مخدر داراي گروههاي متعدد و مصنوعي هستند و هر گروه و حتي هر يك از اين مواد داراي خصوصيات و بالتبع داراي تعاريف جداگانه‌اي مي‌باشند. لذا ارائه تعريف واحد كه تمامي مواد مخدر را در بر بگيرد كاري دشوار و البته غير عقلاني است. از اين رو تمامي قوانين، آئين نامه‌ها و همچنين معاهدات بين المللي مربوط به مواد مخدر نيز براي اين مواد، به طور كلي تعريف واحدي ارائه نكرده و به توضيح جداگانه هر يك از مواد پرداخته‌اند. بعضي از نويسندگان از ديدگاه علوم مختلف، تعاريف مختلفي نيز براي مواد مخدر ارائه كرده‌اند كه در اينجا به همين تعاريف بسنده میکنیم.

2: مفهوم اصطلاحي مواد مخدر

از نظر اصطلاحي مواد مخدر به كليه مواد طبيعي و شيميايي گفته مي‌شود كه اعتياد آور باشد، بعضي از اين مواد تحريك كننده نبوده بلكه ممكن است ايجاد تحرك و توهم نمايد . به طور كلي مواد مخدر به موادي اطلاق مي‌شود كه مصرف آنها در انسان حالتي غير عادي ايجاد نمايد اين حالات كه عموماً لذت بخش هستند به صورت موقت و كاذب به وجود مي‌آيد.

بروز همين حالات و كيف و لذت پس از اولين مصرف، كه در بعضي مواد فقط به علت كنجكاوي به آن مبادرت مي‌شود، باعث تداوم مصرف و اعتياد مي‌گردد.[5]

از نظر دارويي و به عبارت بهتر از نظر علم پزشكي هر ماده‌اي كه با تاثير روي سيستم مركزي اعصاب قادر به ايجاد تغييرات جسماني، رفتاري و رواني در انسان باشد، مخدر است. از نظر علم روانشناسي هر ماده‌اي كه انسان پس از مصرف نسبت به آن وابستگي اعم از رواني يا جسماني پيدا كند مواد مخدر است.

از نظر جامعه شناسي هر ماده‌اي كه پس از مصرف آن چنان تغييراتي در انساني ايجاد كند از نظر اجتماعي اين تغييرات قابل قبول يا پذيرش نباشد و اجتماع نسبت به آن حساسيت يا واكنشي نشان دهد مخدر است.

از نظر سياسي هر دارويي كه پس از مصرف، طرز فكر مصرف كنندگان را به نحوي تغيير دهد كه نسبت به مسايل سياسي كشورشان بي تفاوت يا باعث جهان بيني متضاد گردند مخدر است و در نهايت تعريف مواد مخدر بر اساس بي تفاوتي و تحمل دارويي عبارت است از هر دارويي كه مصرف آن باعث بي تفاوتي يا مصونيت انسان نسبت به آن دارو گردد يا به عبارت ديگر تحمل دارويي ايجاد نمايد آن دارو مخدر است.[6]

  1. Narcotics
  2. محمد معين، فرهنگ فارسي، جلد سوم، ص 3941
  3. حسن عميد، همان، ص 934
  4. دهخدا، لغت نامه، جلد 44، ص 644.
  5. علي اصغر، قربان حسيني، همان، ص 29.
  6. محمدحسن، شهيدي، همان، ص 20.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق :

هدف كلي : بررسی و آشنایی با علل و عوامل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راه کار های پیشگیری و مقابله با http://lawfile.ir/می باشد.

هدف فرعی : از آنجایی که موضوع تحقیق چندان مورد توجه مسئولین و نهادها قرار نگرفته است لذا در این تحقیق اهداف زیر مورد توجه نگارنده قرار گرفته است:

1- تبیین انواع مواد مخدر و آثار ناشی از استعمال مواد مخدر

2- بررسی علل و عوامل بزهکاری جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان در زمینه مواد مخدر

3- بررسی انواع پیشگیری و راه های مقابله با مواد مخدر

4- سوالات تحقیق :

سوال اصلی: چه علل و عواملی باعث گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر گردیده است؟

 

سوالات فرعی:

عوامل فردی ، خانوادگی و اجتماعی چگونه در گرایش جوانان و نوجوانان به http://lawfile.ir/تاثیرگزار می باشد ؟

محیط زندگی و شغلی جوانان و نوجوانان در گرایش آنان به مواد مخدر موثر است؟

چه راه هایی جهت پیشگیری و مقابله با http://lawfile.ir/جوانان و نوجوانان وجود دارد؟

فرضيه ها ی تحقيق :

عوامل مختلف درونی، محیط خانواده و اجتماع در http://lawfile.ir/جوانان و نوجوانان موثر می باشد.

میان محیط زندگی و شغلی جوانان و نوجوانان با بزهکاری آنان در زمینه مواد مخدر رابطه معناداری وجود دارد.

با پیشگیری علمی از http://lawfile.ir/و درمان معتادین میزان بزهکاری در زمینه مواد مخدر تقلیل می یابد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن

92