پایان نامه حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش بالینی: اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تاثیر طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان  تکه ای از متن پایان نامه : – هریس[1] و همکاران (2012) دریافتند که چهار طرحواره ناسازگارانه اولیه (نقص و شرم- خود کنترلی ضعیف- آسیب پذیری نسبت به ضرر-وابستگی و بی کفایتی) با افسردگی ارتباط دارند. […]

پایان نامه حقوق

پایان نامه ارشد روانشناسی گرایش بالینی: اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تاثیر طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان  تکه ای از متن پایان نامه : – مرادی ( 1380 ) نتایج تحقیقاتش حاکی از این بود که خانواده درمانی به روش ساختی تعارضات زناشویی را کاهش می دهد. – ساروخانی ( 1387 ) در […]

پایان نامه حقوق

پایان نامه روانشناسی گرایش بالینی: اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تاثیر طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان  تکه ای از متن پایان نامه : – مرادی ( 1380 ) نتایج تحقیقاتش حاکی از این بود که خانواده درمانی به روش ساختی تعارضات زناشویی را کاهش می دهد. – ساروخانی ( 1387 ) در […]

پایان نامه حقوق

پایان نامه روانشناسی گرایش بالینی: اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تاثیر طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان تکه ای از متن پایان نامه :   اظهار مساله همسر گزینی از نخستین تعهدات عاطفی و قانونی افراد و از تصمیم های مهم زندگی شمرده می گردد. ازدواج یک تصمیم موقتی کوتاه مدت و بی […]

پایان نامه حقوق

پایان نامه روانشناسی : اثر بخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان با اختلال نارساخوانی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تاثیر برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان با اختلال نارساخوانی  تکه ای از متن پایان نامه : ناتوانی­های یادگیری در نتیجه شکست­های پیاپی در تحصیلبه این نتیجه میرسند که صرف نظر از مقدار تلاشی که از خود نشان می دهند، باز شکست می خورند، انگیزه […]

پایان نامه حقوق

پایان نامه روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنایی: تاثیر برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان با اختلال نارساخوانی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تاثیر برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان با اختلال نارساخوانی  تکه ای از متن پایان نامه : فردی و شایستگی اجتماعی کمتری (هیت[1] و روس[2]، 2000) را تجربه می کنند. بن[3]، هسدروفر[4]، تستا[5]، دی ماریو[6]، برگ[7] (2010) در پژوهش خود به مطالعه معضلات رفتاری، شناختی […]

پایان نامه حقوق

پایان نامه روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنایی با موضوع : بررسی اثر بخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان با اختلال نارساخوانی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تاثیر برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان با اختلال نارساخوانی  تکه ای از متن پایان نامه : فنون خودگویی مثبت و تصویرسازی ذهنی هدایت شده برنامه ایمن سازی روانی برای دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری بهره گیری کردند و نشان دادند که این فنون […]

پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه روانشناسی : اثر بخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان با اختلال نارساخوانی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تاثیر برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان با اختلال نارساخوانی  تکه ای از متن پایان نامه : فنون خودگویی مثبت و تصویرسازی ذهنی هدایت شده برنامه ایمن سازی روانی برای دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری بهره گیری کردند و نشان دادند که این فنون […]

پایان نامه حقوق

پایان نامه روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنایی: اثر بخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان با اختلال نارساخوانی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تاثیر برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان با اختلال نارساخوانی  تکه ای از متن پایان نامه : کودکان دارای ناتوانی یادگیری می تواند در جایگزین کردن سبک اسنادی مثبت و خوش بینانه به جای سبک اسناد منفی و. بدبینانه، توسط مربیان و والدین تأثیر مهمی […]

پایان نامه حقوق

پایان نامه آموزش کودکان استثنایی: اثر بخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان با اختلال نارساخوانی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تاثیر برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان با اختلال نارساخوانی  تکه ای از متن پایان نامه : که همه با نام نارساخوانی طبقه بندی می شوند. بنابراين، تعاريف فوق از نارساخواني براساس ديدگاههاي عصب‌شناختي، شناختي، زبان‌شناختي و ادراكي صورت گرفته‌اند. شيوع نارساخواني نارساخواني شايع‌ترين نوع […]