پایان نامه حقوق

پایان نامه شرح و تحليل عناصر متشكله بزه جعل رايانه‌اي

نقد و بررسي جرائم مندرج در قانون تجارت الكترونيكي– جواد جاويدنيا- مجله حقوقي دادگستري شماره ۵۹ – قانون تجارت الكترونيكي نخستين قانون در زمينه جرم‌هاي مربوط به فناوري اطلاعات و شاخه خاص آن يعني جرم‌هاي مربوط به تجارت الكترونيك است. در اين قانون، كلاهبرداري رايانه‌اي، نقض حقوق مؤلف، نقض اسرار تجاري، نقض علائم تجاري، نقض […]

پایان نامه حقوق

پایان نامه بررسی سير تحول تاريخي جعل رايانه‌اي

بررسي فقهي، حقوقي جرايم رايانه‌اي- از بابك پور قهرماني و حسنعلي‌باي كه در كتاب فوق به تعاريف، ويژگيها و طبقه‌بندي جرايم رايانه‌اي پرداخته شده است و هر يك از جرايم به تفصيل و كليه عناصر جرم مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است كه قسمتي از كتاب مذكور به جعل رايانه‌اي اختصاص داده شده كه […]

پایان نامه حقوق

پایان نامه بررسی كميته اروپايي مسائل جنايي در شوراي اروپا

فرضيات تحقيق ۱- با عنايت به ضرورت تفسير مضيق قوانين جزايي و تفسير به نفع متهم در قوانين غير مفيد به حال متهم و از طرفي از جهت فني بودن انجام عمليات مجرمانه من جمله جعل و مشكلات خاصي كه در نتيجه سوءاستفاده از رايانه ممكن است براي جامعه و افراد به وجود آيد در […]

پایان نامه حقوق

پایان نامه مفهوم و اقسام شرط ضمنی در فقه امامیه و حقوق ایران

 مفاهیم مرتبط با تعهد به دادن اطلاعات در رابطه با موضوع پایان­نامه مفاهیم و اصطلاحاتی وجود دارد که گاهی مترادف با موضوع یا بخشی از دایره شمول موضوع می­باشد، که ذیلاً به بررسی مختصر این اصطلاحات می­پردازیم و در فصول آتی مباحث تفصیلی آن را بیان خواهیم کرد: گفتار اول: اظهار خلاف واقع[1] این اصطلاح […]

پایان نامه حقوق

پایان نامه بررسی مفهوم حقوقی تعهد به دادن اطلاعات و انواع آن

انواع تعهد به دادن اطلاعات تعهد به دادن اطلاعات اقسامی دارد که به بررسی اجمالی آنها می­پردازم.   بند اول : تقسیم­بندی بر اساس انواع اطلاعات الف: اعلام عیوب  اعلام عیوب شامل آن عیوبی می شود که فروشنده یا سازنده­ می­داند یا باید بداند. ب: دستورها و تعلیمات [1] بخشی از اطلاعات فروشنده یا (تولید […]

پایان نامه حقوق

پایان نامه بررسی ماهیت بیمه و شرایط ماهوی صحت آن

بررسی ماهیت بیمه و شرایط ماهوی صحت آن در تفکر حقوقی ایران، به پیروی از متدولوژی فقهی در تحقیق و بررسی یک موضوع کنکاش از مسائلی چون ماهیت موضوع از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است. در این مبحث ماهیت  بیمه و شرایط ماهوی صحت آن مورد بررسی قرار خواهند گرفت. گفتار اول : ماهیت […]

پایان نامه حقوق

پایان نامه بررسی بیمه در ایران و سیر قوانین مربوط به آن

در اصطلاح حقوقی بیمه در معنای حقوقی چندان از معنای لغوی خود دور نیفتاده است. حتی به نظر می­رسد میان معنای لغوی و اصطلاحی بیمه نمی­توان تفکیک مشخصی نمود و در کتاب­های لغت نیز بیمه به عنوان یک قرارداد حقوقی تعریف شده است.در فرهنگ معین بیمه چنین تعریف شده است: «عملی است که اشخاص با […]

پایان نامه حقوق

پایان نامه میزان تطابق یا هم سویی لایحه متهم با الزامات و کنوانسیونهای بین المللی

حقوق متهم  با ایراد اتهام به شخص متهم ، وی وارد فرایندی از دادرسی کیفری می شود که یک طرف آن حکومت با تمام اختیارات و امکانات قرار دارد تا در برابر متهم بایستد و در طرف دیگر متهمی قرار دارد که در برابر قوای حکومتی ناتوان است در نتیجه باید به این متهم این […]

پایان نامه حقوق

پایان نامه کشف نقاط قوت لایحه جدید نسبت به قوانین فعلی در مورد حقوق متهم

تعریف عناصر و عبارت حقوق متهم گفتار اول: تعریف عناصر الف: حقوق : حقوق جمع حق است . بنابراین برای تعریف حقوق ابتدا بایدواژه حق را معنا کنیم . کلمه حق در لغت به معنای ضد باطل ، عدل، واجب ، موجود ثابت، راحت، درست، سزاوار   مال، ملک، بهر معین کسی و یقین بعد از […]

پایان نامه حقوق

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته حقوق

پایان نامه بررسی آثارحقوقي بر الحاق ايران به موافقت نامه تريپس پایان نامه بررسی مغايرت های ميان پذيرش موافقت نامه تريپس پایان نامه بررسی ايجاد چارچوب حقوقي منحصر براي نظام مالكيت فكري در سطح بين المللي پایان نامه آثار مثبت و منفي برنامه ريزي در جهت مقابله با اثرات منفي احتمالي الحاق پایان نامه تبیین […]