پایان نامه حقوق

پایان نامه بررسی رابطه روش شناسی با هستی شناسی و معرفت شناسی

روش کــار هرچند روش های پژوهش یا راه های گردآوری اطلاعات وپردازش آنها در حقوق بین الملل ویژگی خاصی نداردو همسان سایرعلوم است چنانکه درپایان نامه های کارشناسی ارشدیا دکتری وقتی قرار است در فرم پرپوزال یا مقدّمه ی پژوهش ، روش کار بیان شودمعمولاً از اصطلاحاتی نظیر: روش تتبّع و گردآوری[1] ویا روش تدبّروپردازش[2] […]

پایان نامه حقوق

پایان نامه روش شناسی در معنای محدود و وسیع در حقوق بین الملل

مـقدّ مـه          پژوهش، يعنى تلاش براى افزودن عِلم بشر؛ اگر اين فعّاليّت «روش مند» نباشد، تلاش ما بيهوده يا نتيجه، قابل اعتماد نخواهد بود. لذا ماپیش ازورود به پژوهش، نیازمندِ آشنایی باروش شناسی آن علم هستیم. «روش شناسی» درمعنای خاصّ خود به عنوان یک علم یعنی «شناختِ» فرایند عقلانی یا غیرعقلانی ذهن برای دستیابی […]

پایان نامه حقوق

پایان نامه بررسی وجود عنصرخارجی دریک دعوی مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی ومسئولیت اخلاقی در این گفتار به طور خلاصه وار در دو بند وجوه تشابه و تمایز این دو مفهوم را بررسی خواهیم کرد. بند اول: وجوه تشابه قواعد اخلاقی آن قواعدی است که نیکوکاران برای رسیدن به سعادت بشری به کار  می بندند و معیار خوبی است در محکمه وجدانی که معیار و […]

پایان نامه حقوق

پایان نامه بررسی مال دخیل در موضوع مسئولیت مدنی

بررسی هرعنوان حقوقی بدون توجه به اجزا تشکیل دهنده آن عنوان، سبب خواهد شد که تبیین چهارچوب بحث دشوار و چه بسا غیرممکن گردد. در بررسی دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی نیز ما ناگزیر از تبیین موضوع مسئولیت مدنی جهت بررسی آن در تعیین دادگاه صلاحیت دار هستیم. امری که باعنایت به نوظهور بودن […]

پایان نامه حقوق

پایان نامه شرایط اقامه دعاوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت

چك تضمين شده بند 3 ماده يك الحاقي مصوب 1372: مقرر مي‌دارد: «چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي‌شود.» از مفاد قانون مزبور چنين مستفاد مي‌‌شود كه چك تضمين شده همان چك تأييد شده باشد، يعني چك بايد […]

پایان نامه حقوق

پایان نامه تفاوت چکهای اصداری از بانکها با موسسات مالی و اعتباری از جهت نحوه اقامه دعوی

 تعريف چك گفتار نخست: معناي لغوي بعضي مؤلفان ايراني حقوق تجارت، چك را واژه‌اي فارسي مي‌دانند كه از قديم در ايران رايج بوده است.[1] به نظر مي‌رسد لفظ چك كه در آثار بعضي نويسندگان و شاعران قديم ايراني ديده مي‌شود، به فتح حرف «چ» باشد كه به معني قول و تعهد كتبي است.[2] واقعيت اين […]

پایان نامه حقوق

پایان نامه بررسی ماهیت حقوقی چک

مفهوم، تعريف و انواع اسناد مبحث نخست: مفهوم و تعريف سند گاهي به مطلق دليل (اعم از نوشته و لفظي) سند گفته مي‌شود. در اينصورت مرادف مدرك است و در همين معني عبارت «سند كتبي» استعمال شده است.. روايت يك حديث را در اصطلاح علوم فقه، سند گويند.[1] سند از نظر لغوي به معني «تكيه‌گاه» […]

پایان نامه حقوق

پایان نامه بررسی سوابق حقوقي و وضع قانون براي حمايت از حيوانات

مقدمه هر موجود زنده ای حق بر حیات دارد  ولی اگر به ما اجازه کشتن و مصرف حیوانات داده شده به هیچ وجه این اذن در معنای نامحدود قرار ندارد و لذا یکی از محرمات بزرگ الهی این است که کسی فقط برای تفریح به شکار برود و این به دلیل این است که حیوان […]

پایان نامه حقوق

پایان نامه حمايت از حقوق حيوانات در اديان و مکاتب

حمايت از حقوق حيوانات در اديان و مکاتب در فرهنگ‌هاي باستاني ، حيوانات از لحاظ تقدس و ارزش در طبقات مختلفي قرار مي‌گرفتند و هر کدام نماد اسطوره‌اي بودند . به عنوان مثال “پرندگان” همواره در شمار جانداران ارجمند بودند و مردمان قديم پرندگان را آفريدگاني فراسويي و از گونه اي ديگر مي‌پنداشتند . در […]

پایان نامه حقوق

پایان نامه بررسی و تحلیل تئوری سه جهان و تئوری جهانی سازی در رابطه با حق توسعه

مفهوم توسعه، رویکرد اقتصادی[1] فرآیندی از توسعه که در آن رشد تولیدات و خدمات، ارتقاء کیفیت زندگی، تعدیل در آمد و زدودن فقر، تأمین رفاه همگانی، قطع وابستگی­های اقتصادی به کشورهای دیگر و انباشت سرمایه در داخل کشور، مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد، بعد اقتصادی توسعه می­باشد. برخی معتقدند: “توسعه­ی اقتصادی و توسعه­نیافتگی در […]