پایان نامه تعیین اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

میحث اول : تعریف بیمه

گفتار اول : تعریف لغوی

واژه بیمه مشتق از بیم ( به معنی خطر ) و اسمی فارسی به معنای اطمینان در مقابل مخاطره محتمل الوقوع دانسته شده است)[۱] و در فرهنک معین بیمه به معنی « ضمانت » ‏و معادل بیما در زبان اردو و هندی تعریف شده است .[۲]

برخی از کارشناسان فن ، این لغت را از ریشه عربی التأمین و  بمعنای  ” تامین وآسایش ”  ترجمه کرده اند.

لیکن عده ای از واژه شناسان معتقدند که  بیمه  دارای ریشه فارسی بوده و از کلمه  ” بیم ”  باضافه پسوند  ” ه ”  تشکیل گردیده و بمعنی ” آنچه مربوط به هراس ونگرانی است ”  می باشد ،  که  البته اعتقاد  اخیر منطقی تر و برای ما  فارسی زبانان ، قابل قبول تربه نظر میرسد در زبان فرانسه از واژه « اَسورانس »[۳] و در إنگلیسی از واژه «اینشورنس»[۴] و یا « اشورنس »[۵] استفاده می شود لیکن در زبان انگلیسی واژه اخیر بیشتر در خصوص بیمه های اشخاص بکار برده می شود . معادل عربی بیمه نیز وإژه  « التأمین » می باشد . فرهنگستان ایران بیمه را اصطلاح بانکی شمرده و در تعریف آن می گوید « بیمه عملی است که اشخاص پول مسولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را بر عهده دیگری می گذارند و بیمه کننده در هنگام زیان باید مقدار خسارت را بپردازد » [۶]


[۱] . نفیسی ، علی اکبر ، فرهنگ نفیسی ، ج ۱ ، تهران ، ۱۳۱۷ ، ص ۴۹

[۲] . معین ، محمد ، فرهنگ معین ، ج ۱ ، چ ۴ ، انتشارات امیر کبیر ، تهران ، ۱۳۶۰ ، ص ۶۳۳

[۳] .  Assurance

[۴] .  Insurance

[۵] .  Assurance

 

[۶] . ایزد پناه ، مسیح ، جزوه حقوق بیمه ، دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی ، سال تحصیلی ۷۸ ـ ۷۷ ،    ص ۲

 

دانلود پایان نامه بررسی اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم :  ‏تعریف اصطلاحی

در تعریف حقوقی بیمه عبارتست از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.

در تعریف فرانسوی بیمه گفته شده است : « بیمه عبارتست از آنچنان عملی که طی آن بیمه گذار با پرداخت حق بیمه به بیمه گر که یک سلسله خطرات را قبول می کند و بر اساس علم آمار خسارت ناشی از آنها را جبران می نماید ؛ تعهدی به نفع خود یا برای ثالث تحصیل می کند . با این تعهد در صورت وقوع خطر موضوع قرارداد از طرف بیمه گر انجام می شود . » [۱]

بیمه دارای انواع و اقسام مختلفی است که عبارت‌اند از؛ بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی.

‏بیمه گذار : شخصی است حقیقی یا حقوقی که در ازای پرداخت وجه معین (یا قبول متقابل مسولیت) عواقب ناشی از خطرات معینی را نزد بیمه گربیمه می کند .

‏بیمه گر : شخصی است که متعهد می شود در ازای پرداخت وجه یا وجوهی یا تقبل مسوولیت و مشارکت  از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه،خسارت وارد به او را جبران کند .

‏بیمه نامه : سندی است که شرایط عقد بیمه در آ ن نوشته می شود و حاکی از وجود « ‏یک عقد یا قرار داد بیمه است و این اصطلاح گاهی در متون بیمه به جای اصطلاح « ‏عقد بیمه » بکار می رود و بطور موجز  سند اثبات کننده قرارداد بیمه است.

حق بیمه : عوضی است که بیمه گذار در قبال تعهد بیمه گر به جبران خسارت می پردازد و در واقع قیمت خطر است .

‏موضوع بیمه : آنچه که عقد بیمه برای آ ن واقع می شود : هر عقد باید دارای موضوع باشد. اموال یا اشخاص موضوع بیمه قرار می گیرند .اگرچه عبارت « موضوع »  در مورد بیمه های اموال بکار می رود اما مواردی مانند سلامتی و حیات یک شخص « موضوع بیمه » است. در یک تحلیل دقیق باید «خطر وریسک » وقوع خسارات را موضوع بیمه دانست و در واقع موضوع بیمه خطر یا حادثه ای است که متوجه مال یا شخص می شود .

ریسک بیمه :درحقوق بیمه ریسک مفهومی کلیدی به شمار می رود.در بین سه عنصر اساسی عقد بیمه (ریسک، حق بیمه و وقوع حادثه)، ریسک نقشی اساسی  و تعیین کننده تر از بقیه دارد چون محاسبه حق بیمه و پوشش بیمه ای (موضوع تعهدات بیمه گذار و بیمه گر) بر اساس ریسک موضوع بیمه تعیین می شود. از آنجا که ریسک در تمامی جلوه های بیمه حاضر و مؤثر است، دارای مفهوم و جنبه های گوناگونی است. ریسک در تمامی جلوه های بیمه حاضر و مؤثر است، دارای مفهوم و جنبه های گوناگونی است، ریسک مورد توجه بیمه احتمال وقوع یک حادثه است.

مطابق این مفهوم ریسک واقعه‌ای است اتفاقی و احتمالی که منشأ ایراد خسارت خواهد بود. آتش سوزی، بلایای طبیعی، تصادفات و حوادث موجب مسئولیت مدنی و مرگ که موجب ایجاد حق در بیمه عمر خواهد شد از مصادیق مشخص ریسک به شمار می‌روند . جنبه اتفاقی بودن بیانگر آن است که ریسک توجه به وقوع حوادث درآینده دارد . لذا حوادثی که قبلاً تحقق یافته‌اند ، به علت آنکه احتمالی بودن در مورد آن بی معنی است، قابل بیمه نیست. احتمالی بودن می‌تواند متوجه وقوع حادثه باشد. مثل مورد آتش سوزی یا حوادث رانندگی) یا زمان وقوع حادثه (مثل مرگ). [۲]

[۱]. شناخت انواع بیمه ، فصلنامه بیمه آسیا ، شماره اول ، زمستان ۱۳۷۵ ، ص ۳۷

[۲] . کریمی ، آیت ، کلیات بیمه ، چ ۷ ، بیمه مرکزی ایران ، تهران ، ۱۳۸۲ ، ص ۲۳

 

 

رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی-دانلود پایان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم : شرط خسارت  [۱]

این شرط هم خسارت مشترک و هم خسارت خاص[۲] را تحت پوشش قرار می دهد و در بسیاری از موارد کاملاً شبیه شرط تمام خطر است . تمام خسارات که در زمره خسارات مشترک نیستند ؛ خسارت خاص محسوب می شوند . در این مورد انتقال مسئولیت به شکل کلی به طرف دیگر یعنی شرکت بیمه منتقل می شود .

در این نوع بیمه ، بیمه گر ملزم است مبلغ بیمه شده هر بسته مجزا را که در بارگیری انتقال به کشتی دیگر یا تخلیه تماماً تلف گردیده بپردازد و چنانچه در بیمه نامه ذکر شده باشد خطرات دزدی و عدم تحویل و همین طور خسارت ناشی از به کار بردن چنگک برای بلند کردن کالا و روغن زدگی را تحت پوشش قرار دهد . به علاوه فقدان کالای بیمه شده یا خسارات وارده به آن که به طور منطقی به آتش سوزی ، انفجار و تصادم یا برخورد کشتی یا وسیله حمل با هر جسم خارجی یا به تخلیه کالا در بندر اضطراری مربوط گردد جزء تعهدات بیمه گر خواهد بود .

عمده ترین تفاوت بیمه « شرط خسارت » و « شرط بدون خسارت » در پوششی است که بیمه مورد بحث برای خسارت خاص و جزئی به شرطی که بیش از فرانشیز مقرر در بیمه نامه یعنی ۳ درصد باشد ، فراهم می آورد. این خسارت در بیمه « شرط بدون خسارت » مشمول بیمه نیستند . [۳]

بند سوم : شرط تمام خطر [۴]

علیرغم عنوان آن ، شرط تمام خطر همه و هر نوع خطری را تحت پوشش قرار نمی دهد که ممکن است برای کالا اتفاق بیفتد. این شرط اکثر خطرهای از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا را شامل می شود. اما تأخیر ورود کشتی به بندر مقصد را در بر نمی گیرد . اگر کالایی که تصور می شود گم شده است ، پیدا شود و به نقطه مقصد برسد ؛ بیمه گر موظف به هیچگونه پرداختی نیست و در صورتی که بیمه گذار قبلاً وجه بیمه را دریافت نموده باشد ؛ متعهد به استرداد وجه دریافتی به بیمه گر است . به علاوه بیمه نامه های تمام خطر خسارت ها و آسیب های ناشی از فساد یا عیب ذاتی کالا را تحت پوشش بیمه قرار نمی دهد . به طوری که ملاحظه می شود در شرایط « شرط خسارت » و « شرط بدون خسارت » خطرات مشخصی بیمه می شوند؛ در حالی که در شرایط تمام خطر کلیه خطرها تحت پوشش بیمه قرار می گیرند ؛ مگر آنهایی که مشخصاً مستثنی شده اند . جبران خسارت در بیمه تمام خطر بدون کسر فرانشیز بوده و مبلغ تعهد شده ملاک عمل خواهد بود . نرخ بیمه برای تأمین چنین پوششی بیش از نرخ های معمولی است. در این مورد واضح است که انتقال مسئولیت به صورت خاص و موردی از طرف شرکت بیمه انتقال یافته است

[۱] . WA,With Average

[۲] . particular average

[۳] . ماحوزی ، رحیمه ، پیشین ، ص ۱۵۵

[۴] . All risk

 

پایان نامه با موضوع ارائه اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : تعریف بیمه و سابقه تاریخی بیمه بین المللی. ۲

میحث اول : تعریف بیمه. ۳

گفتار اول : تعریف لغوی. ۳

گفتار دوم :  ‏تعریف اصطلاحی. ۴

گفتار سوم : بیمه بین المللی. ۶

مبحث دوم : شرایط بیمه و پیشینه آن. ۷

گفتار اول : شرایط بیمه. ۷

گفتار دوم : سابقه تاریخی. ۹

‏الف : سابقه تاریخی بیمه درجهان. ۹

ب :  ‏سابقه تاریخی بیمه در ایران. ۱۱

مبحث سوم : شناخت قرارداد بیمه ای. ۱۲

گفتار اول : ماهیت حقوقی قرارداد بیمه ای. ۱۲

گفتار دوم : بیمه نامه و محتوای آن. ۱۵

بند اول : بیمه نامه. ۱۵

بند  دوم : محتوای بیمه نامه ها. ۱۵

گفتار سوم : انواع بیمه نامه. ۱۶

بند اول : بیمه نامه حاوی اززش موضوع بیمه یا فاقد ارزش موضوع بیمه. ۱۶

بند دوم : بیمه نامه با پوشش باز یا شناور. ۱۶

بند سوم : بیمه نامه زمانی. ۱۷

مبحث چهارم : اوصاف بیمه در تجارت بین الملل. ۱۷

گفتار اول : انعقاد قرارداد. ۱۸

گفتار دوم : پرداخت حق بیمه. ۲۰

گفتار سوم : شکل قرارداد بیمه. ۲۱

فصل دوم : اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای بین المللی ، ریسک بیمه و تاثیر قوه قاهره در آن. ۲۳

مبحث اول : اصول بیمه و شروط متداول آن. ۲۴

گفتار اول : اصول بیمه. ۲۴

بند اول : اصل حسن نیت. ۲۴

بند دوم : اصل غرامت . ۲۸

بند سوم : اصل نفع بیمه ای . ۲۸

بند چهارم : اصل مشارکت ( تعدد بیمه ). ۳۱

بند پنجم : اصل علت نزدیک . ۳۱

بند ششم : اصل داوری. ۳۲

گفتار دوم : شروط متداول در بیمه. ۳۳

بند اول : شرط بدون خسارت . ۳۳

بند دوم : شرط خسارت  . ۳۴

بند سوم : شرط تمام خطر . ۳۴

بند چهارم : شرط . ۳۵

بند پنجم : شروط دیگر. ۳۶

مبحث دوم : قواعد حاکم بر بیمه. ۳۷

گفتار اول : جبران خسارت توسط بیمه گر. ۳۷

گفتار دوم : نفی پوشش بیمه افزون بر خسارت وارده و منع افزایش دارایی به واسطه بیمه. ۳۹

گفتار سوم : منع بیمه مضاعف. ۴۰

گفتار چهارم : منع بیمه به بالاتر از قیمت واقعی مال. ۴۱

گفتار پنجم : محدودیت تعهدات بیمه گر به وسیله توافق طرفین عقد بیمه. ۴۲

گفتار ششم : انتقال مالکیت مال موضوع بیمه. ۴۵

گفتار هفتم : جانشینی بیمه گر. ۴۷

مبحث سوم : ریسک بیمه. ۵۱

گفتار اول : خطرات و ریسک های بیمه ای. ۵۱

بند اول : انواع خطرات موجب ریسک در بیمه. ۵۱

بند دوم : خطرات قابل بیمه شدن. ۵۵

گفتار دوم  : اعلام ریسک. ۶۰

بند اول : اعلام ریسک توسط بیمه‌گذار در هنگام انعقاد قرار داد بیمه  ۶۰

بند دوم : اعلام تشدید ریسک در طول اجرای عقد بیمه. ۶۱

بند سوم : اعلام خلاف واقع عمدی. ۶۲

گفتار سوم : واکنش به ریسک ( تکنیک های اداره ریسک ). ۶۵

بند اول : انتقال ریسک. ۶۵

بند دوم : اجتناب از ریسک. ۶۶

بند سوم : کاهش ریسک. ۶۷

بند چهارم : پذیرش ریسک. ۶۷

مبحث چهارم : اقدامات لازم در صورت بروز خطر. ۷۰

گفتار اول : امضای اظهاریه. ۷۰

گفتار دوم : ارزیابی. ۷۰

گفتار سوم : فرانشیز یا مبلغ قابل تفریق. ۷۰

گفتار چهارم : جانشینی یا نیابت . ۷۱

فصل سوم : مسئولیت بیمه ، بیمه الکترونیکی ، حل و فصل اختلافات و آثار تحریم بر بیمه های بین المللی. ۷۲

مبحث اول : مسئولیت بیمه. ۷۳

گفتار اول : مفهوم مسئولیت. ۷۳

گفتار دوم : مسئولیت بیمه ای. ۷۵

گفتار سوم : بیمه اتکایی. ۷۷

مبحث دوم : بیمه الکترونیکی. ۷۸

گفتار اول : مفهوم بیمه الکترونیکی. ۷۸

گفتار دوم : چالشهای حقوقی بیمه الکترونیکی. ۸۲

مبحث سوم : آثار تحریم. ۸۸

گفتار اول : شناخت مفهوم تحریم اقتصادی. ۸۸

بند اول : تفاوت تحریم اقتصادی و تحریم تجاری. ۸۸

بند دوم : تحریم های اقتصادی یک جانبه. ۸۹

گفتار دوم : مروری بر تحریم های بیمه ای در مورد ایران. ۹۰

فصل چهارم : تعارض قوانین در قراردادهای. ۹۲

بیمه بین المللی. ۹۲

مبحث اول : قانون حاکم بر قراردادها ی بیمه بین المللی. ۹۳

گفتار اول : روش های تعیین قانون حاکم. ۹۳

گفتار دوم : نحوه تعیین قانون حاکم در قراردادهای بیمه بین المللی  ۹۴

مبحث دوم : حل و فصل اختلافات بیمه ای و تعارض قوانین. ۱۰۰

گفتار اول : تعارض با قوانین داخلی و فقه. ۱۰۰

گفتار دوم : دادگاه صالحه و مرجع حل اختلاف و داوری. ۱۰۱

گفتار سوم : کنوانسیون های بین المللی. ۱۰۲

گفتار چهارم : فسخ قراردادهای بیمه بین المللی و جبران خسارت  ۱۰۴

نتیجه گیری. ۱۰۸

فهرست منابع و مآخذ. ۱۱۰

ب ـ منابع خارجی. ۱۱۲


 

ارائه اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای-پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

مبحث سوم : شناخت قرارداد بیمه ای

گفتار اول : ماهیت حقوقی قرارداد بیمه ای

در هر قرارداد بیمه معمولاً یک شرکت بیمه تعهد می کند که اگر بر اثر وقوع حادثه ای مشخص (خطر) به طرف دیگر (بیمه گذار) در عوض پرداخت مبلغ معینی پول (حق بیمه) به وی غرامت پردازد.

از آنجا که قراردادهای صادراتی همواره مستلزم جابجایی و حمل و نقل کالا هستند خطرهای معینی به وجود می آید که طرفین قرارداد معمولاً می خواهند آن را بیمه کنند. تعیین اینکه کدام یک از طرفین باید کالای مورد معامله را در کدام بخش از سفر (مسیر کالا) بیمه نماید و چه نوع بیمه ای باید فراهم شود و چه کسی باید هزینه بیمه را بپردازد قسمت بسیار مهم یک قرارداد صادراتی است.

مقررات بیمه حمل و نقل دریایی به صورت گسترده استاندارد شده است اگر چه این امر در مورد حمل زمینی یا هوایی صورت نگرفته اما قراردادهای بیمه حمل و نقل زمینی و هوایی حتی الامکان بر اساس رویه بیمه دریایی منعقد می شوند.

اصل اساسی در قرارداد بیمه این است که بیمه گذار (طرف بیمه شده) باید نفعی قابل بیمه داشته باشد. خریدار ممکن است بیمه نامه ای برای کالاهای خریداری شده تهیه کند اما چنانچه مسئولیت خطرهای متوجه در زمان وقوع حادثه هنوز به او منتقل نشده باشد نمی تواند هیچ گونه ادعایی در مورد از بین رفتن یا آسیب دیدن کالاها بنماید. به همین ترتیب در صورتی که به هنگام از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا مسئولیت خطرهای متوجه آن قبلاً به خریدار منتقل شده باشد فروشنده نمی تواند ادعای خسارتی به استناد بیمه نامه نماید.

باید متذکر شد که حقوق بیمه گذار طبق بیمه نامه دریایی ، قابل انتقال به گیرنده کالا (خریدار) است. این انتقال از طریق ظهرنویسی بیمه نامه و تحویل آن به خریدار صورت می گیرد. مسایل بیمه بسیار پیچیده اند و صادرکننده ای که قصد بیمه کالای صادراتی خود را دارد در صورت عدم آشنایی با موضوع باید به دلایل بیمه در این خصوص مشورت نماید.

اصطلاحات بازرگانی بین المللی خصوصاً اینکوترمز[۱] که طرفین قرارداد در قراردادهای صادراتی به کار می برند معمولاً مشخص می سازد که کدام یک از طرفین باید هزینه بیمه را تقبل نماید.

هر گاه خریدار بخواهد تعهداتی بیش از این حداقل را در قرارداد بگنجاند باید تصریح نماید که مبنای قرارداد اینکوترمز به انضمام هر گونه ترتیبات اضافی مورد نظر اوست. بر اساس شرایط « سی آی پی »[۲] خریدار مسئولیت کلیه خطرهای احتمالی متوجه کالا را از زمانی که در اختیار اولین حمل کننده گذاشته می شود به عهده می گیرد.

[۱] . Incoterms

[۲] . CIP

پایان نامه ارشد حقوق:اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوم : بیمه بین المللی

یک معامله بیمه ای ممکن است به دلایل زیر بین المللی نامیده شود :

الف ـ ممکن است بیمه گذار ، بیمه را از بیمه گری که در کشور دیگری تاسیس شده است خریداری کند . این موضوع خدمات یا بازرگانی بین مرزی توصیف می شود و بیمه گر اغلب بیگانه یا فاقد اجازه ورود تلقی می گردد .

ب ـ ممکن است بیمه از بیمه گر تاسیس شده در همان کشور ( بیمه گر دارای اجازه ورود ) خریداری شود ولی دفتر مرکزی آن بیمه گر در کشور دیگر قرار داشته باشد . از آنجا که عمده سهامداران ساکن خارج هستند ، سود سهام نیازمنذ عبور از مرزهای بین المللی است .

ج ـ به رغم واقع شدن بیمه گر و بیمه گذار در یک کشور ، بیمه به نقل و انتقال بین المللی کالا و پرسنل وابسته است . این حالت در بیمه دریایی ، هوایی و حمل و نقل معمول می باشد ، این حالت در بیمه اعتباری و ترتیبات خرید چند ملیتی بیمه نیز ملاحظه می شود . [۱]

 

با وجود اینکه بیمه داخلی برای بیمه گذاران همیشه مقرون به صرفه تر است ؛ اما مواردی وجود دارند که بیمه بین المللی را موجه تر می سازند :

۱ ـ جایی که پوشش بیمه ای داخلی ممکن نباشد ؛ مثلاً دارای ریسک بزرگ یا غیر معمولی باشد که بازار بیمه محلی به علت فقدان ظرفیت یا کمبود کارشناس نتواند آن را بیمه کند .

ب ـ جایی که پوشش محلی بسیار گران است .

ج ـ جایی که خسارت بر اساس پول محلی نیست .

د ـ جایی که بیمه گذار شهروند محلی نیست که در این صورت ممکن است ترجیح دهد در نزد بیمه گر کشور متبوع خود بیمه شود .

[۱] . شکری ، علی ، نگاهی به جنبه های بین المللی بیمه ، مجله صنعت بیمه ، اسفند ۱۳۸۳ ، شماره ۸۱ ، ص ۴۳

 

دانلود پایان نامه درباره نقش اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوم : شرایط بیمه و پیشینه آن

گفتار اول : شرایط بیمه

انسان همواره برای جلوگیری از ضرر و جبران خسارتهای حوادث و پیش‏آمدهای ناگوار، دنبال چاره بوده است . ‏یکی از راههای آن بیمه است که موجب آرامش خاطر نسبی شده و فوایدی دیگر بر آن مترتب است. اگر چه بهره‏وری از بیمه به روش فعلی که یکی از عقود متعارف تجاری و بین‏المللی است بیش از حدود شش قرن سابقه ندارد ولی از دیر زمان که انسانها در حمل و نقل مال التجاره‏های خود با خطراتی مواجه بوده‏اند از اقدامات دیگری، مشابه بیمه که سلامت مال التجاره آنها و یا جبران خسارت احتمالی را تضمین کند استفاده می‏کرده‏اند. و این ریشه در فطرت سلیم انسانی دارد که برای جلب منفعت و جبران ضرر احتمالی، اقدامات تامینی لازم را پیش ‏بینی نماید.

برای یافتن حکم شرعی این عقد ، ممکن است یکی از دو راه ناگزیر باشد : نخست آنکه عقود صحیح را منحصر به همان عقودی بدانیم که در زمان ظهور اسلام وجود داشته است که در اینصورت عقد بیمه جزء آنها نمی باشد و در نتیجه باطل است ، دوم اینکه بگوییم عقود جاری در زمان اسلام ویژگی خاصی نداشته اند که اسلام با هر چه غیر از آنها باشد مخالفت کند ، بلکه اسلام بنای عقلا را در هر زمان تصویب و امضاء نموده است . مؤید این راه ، اصول عامه و مطلقه ای است که در اسلام وجود دارد . اما اسلام نه تمام عقودی را که در زمان ظهور خود وجود داشته اند را قبول کرده و نه تمام آنها را رد نموده است . اصول مصحح عقود در نظر اسلام معلوم است ، برای تشخیص عقود صحیح باید به سراغ حدود و قیود مخصصه و مقیده رفت . این قیود عبارتند از : ۱ ـ وجود غرر ـ ۲ ـ وجود جهل بر عوضین ـ ۳ ـ ربوی بودن [۱]

بعضی از مخالفین بیمه می گویند چون معلوم بودن عوضین ، از جمله شرایط صحت عقود است و با توجه به اینکه میزان عوضین در قرارداد بیمه معلوم نیست و بیمه گذار نمی داند در مقابل اقساط حق بیمه ای که می پردازد چه مبلغ خسارت خواهد گرفت و شرکت بیمه هم نمی داند چه مبلغ خسارت می پردازد عقد بیمه باطل است . بعضی از فقها نیز وجود جهل را موجب غرر دانسته و بعضی نیز جهل در معامله را موجبی مستقل برای بطلان معامله دانسته اند . [۲]

در صحت عقد بیمه، لازم است افزون بر آنکه دو طرف قرارداد، شرایط کلی صلاحیت و شایستگی عقد قرارداد از قبیل: بلوغ، عقل،اختیار، قصد و حق تصرف در اموال خود را دارا باشند، بایسته است، شرایط ذیل نیز به روشنی، مراعات گردد:الف)موضوع بیمه: اگر مال است باید به طور کامل خصوصیات آن مال معین شودواگرانسان است بایدآن چیزی ازانسان یاآن ویژگی از شئونات او که به بیمه گذاشته شده است، مشخص گردد و همینطور سایر اموری که موضوع بیمه می‏باشد.ب)حق بیمه: آنچه را که بیمه‏گذار به بیمه‏گر بابت‏ حق بیمه به صورت نقد یا اقساط بپردازد، باید با همه جوانب آن معین و شرایط پرداخت آن نیز،مشخص باشد. ج)حوادث مورد انتظار یا ناگهانی و غیرمنتظره و خطراتی که موجب عقد قرارداد بیمه می‏شود با تمام خصوصیات احتمالی که منظور دو طرف است، باید مشخص و معلوم گردد.د) بیمه‏گر و بیمه‏گذار نیز باید با مشخصات کامل معین گردد اگر غیر از بیمه‏گذار فرد یا افراد دیگری بخواهند از بیمه بهره برند باید در قرارداد بیان شود و نیز غیر از بیمه‏گر، اگر فرد یا افراد دیگری بخواهند، جبران خسارت نمایند، باید مشخص شود.»طبیعی است هر گونه ابهام در موارد یاد شده نیز به عقد قرارداد بیمه زیان می‏زند مگر از اموری باشد که به‏گونه‏ای در مقررات مربوط به بیمه، بیان شده باشد، یادو طرف بر شقوق مختلف آن توافق کرده باشند.[۳]

[۱]  . محمدی گیلانی ، محمد ، بیمه ، فصلنامه فقه اهل بیت ، شماره ۷ ، ۱۳۸۰ ، ص ۲۶

[۲] . همان ، ص ۲۶

[۳] . محمدی گیلانی ، محمد، پیشین ، ص۲۷

 

تعیین اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای-پایان نامه رشته حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم : سابقه تاریخی

‏الف : سابقه تاریخی بیمه درجهان

‏یکی از نویسندگان می گوید : « اولین اشاره در متون قدیم در خصوص مداخله به نفع زیان دیده از حادثه ناگوار که دیده می شود مربوط به ۴۵۰۰ سال قبل از میلاد است که به استناد برگهای پاپیروس بدست آمده ، سنگتراشان مصری بین خود صندوقی دایر کرده بودند تاهنگام وقوع بعضی حوادث مصیبت بار و بلایای عظیم از کمک یکدیگر بهره مند شوند  و در ۲۰۰۰سال قبل  از میلاد ، قانون حمورابی به وجود قرادادهایی از این قبیل به نفع حمل کنندگان کالا اشاره دارد و در واقع می توان گفت برای اولین بار که بازرگانان و تجار مال التجاره های خود را از طریق دریا حمل کرده با خطرات گوناگون دریایی مواجه گشتند و به فکر یافتن راه حل و حفظ سرمایه های خود افتادند و به دنبال آن مقرراتی که همه مربوط به حمل و نقل دریا یی بود به مرور تکامل یافت. » [۱]

یکی از مهمترین مسائل مربوط به حمل ؛ مسأله بیمه کالااست . بیمه یکی از وسایل اطمینان خاطر خریدار و فروشنده برای اینکه کالا سالم به دست خریدار برسد ، می باشد . در دستورهای وارد کننده ، نوع بیمه و اینکه کدامیک از متعاملین کالا را بیمه خواهند نمود باید مشخص گردد . بیمه باربری کالا نیز از نظر قلمرو و حدود تعهدات بیمه گر و میزان تأمینی که به بیمه گذار داده می شود دارای انواع مختلفی است از قبیل بیمه تمام خطر ، از بین رفتن کامل ، خطرات کلی ، خطرات جزئی ، خطرات جنگی و نظایر آن .

‏« اولین قواعد بیمه به شکل قوانین « وام های دریایی» و « زیان همگانی » بود. وامهای دریایی بدین صورت بود که دریا نوردان از بازرگانان وام دریافت می کردند و هر گاه دریانورد سفر خود را با موفقیت به پایان می رساند موظف بود اصل و بهره وام را به بازرگان طلبکار مسترد کند و بازرگان وام دهنده خطرات دریایی را تقبل می کرد که هر گاه سفر با موفقیت نباشد و در دریا مواجه با خطرات دریایی شود وی در خصوص اصل وام و بهره ادعایی نداشته باشند. این وامها از سده های پنجم و ششم قبل از میلاد در مدیترانه شرقی رواج داشت »[۲] .

‏زیان همگانی یا خسارت مشترک عبارت است « خسارتی که در نتیجه گریز از خطری مشترک که متوجه تمام افراد یک مجموعه بوده است به برخی از افراد مجموعه تحمیل شده است »[۳] خسارت مشترک مربوط به بیمه های دریایی و سبک سازی کشتی است و آن هنگامی است که در دریا برای نجات کشتی ناگزیر می شدند مقداری از محصولات را به درون دریا انداخته و کشتی را سبک کنند به موجب این قاعده برای جلوگیری از اختلاف بین صاحبان محموله یا تحمیل خسارت وارده به صاحبان آن کالا ها،دیگران نیز باید در این خسارت شرکت کرده و به نسبت، قسمتی از خسارت زیان دیده را جبران کنند. بطور مشخص برای اولین بار بیمه در سال ۱۵۵۲در شهر فلورانس ایتالیا ظهور پیدا کرد و عملیات بیمه ای بدین نحو بود که صاحبان کشتی و کالا در قبال پرداخت مبلغی به تجاری که به عنوان بیمه گر به این امر مشغول بودند [۴]، از آنان تضمین می گرفتند که در صورت وقوع حادثه و از دست رفتن کالا یا کشتی از ایشان جبران خسارت شود . اگر چه در این عملیات احتمال وقوع حادثه و خسارت محاسبه نمی شد و بیشتر به گرو گیری و بازی شانس شبیه بود ولی شباهت عمده ای به قرارداد های امروزی داشت به طوری که آنان حقوقدانانی را از بین خود انتخاب می کردند و وظیفه تهیه شرایط عمومی، نظارت در نحوه فعالیت آنان و ممحنین نجات کشتی ها و بازیافتی ها را از مهلکه به آنان واگذار می کردند .

‏بیمه حوادث غیردریایی از نیمه قرن هفدهم برای اولین بار در انگلستان در پی آتش سوزی بزرگ لندن در سال ۱۶۶۶ ‏میلادی شکل گرفت و موسسات بیمه آتش سوزی در لندن ایجاد گشت .[۵] بدین ترتیب پس از بیمه باربری دریایی که اولین رشته بیمه است،رشته بیمه آتش سوزی به عنوان دومین رشته بیمه ای و اولین رشته بیمه غیر دریایی ،فعالیت خود را آغاز کردو از اواخر قرن نوزدهم و به دنبال توسعه ماشینیسم و صنعتی شدن جوامع، بیمه های جدیدی رو به گسترس نهاد ‏که ما امروزه شاهد طیف وسیعی از انواع بیمه نامه ها هستیم .

[۱]  . ایزد پناه ، مسیح ، پیشین ، ص ۲

[۲]  . کریمی ، آیت ، کلیات بیمه ،چ ۷ ، بیمه مرکزی ایران ، تهران ، ۱۳۸۲ ، صص ۲۳ تا ۲۷

[۳] . همان

[۴]  . عملیات بیمه ای از همان ابتدا توسط تجار ارائه می شده و ماهیت تجاری داشته است

[۵]  . دستباز ، هادی ، بیمه کالا ، کشتی و هواپیما ، چ ۱ ، انتشارات دانشکده امور اقتصادی ، تهران ۱۳۷۴ ، ص ۱۹

 

اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای-پایان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

:  ‏سابقه تاریخی بیمه در ایران

‏در سال ۱۳۱۰ ‏بیمه با فعالیت شرکتهای خارجی در ایران آغاز شد، در این سال قانون و نظامنامه ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و به دنبال آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی از جمله : اینکستراخ[۱] ، آلیانس[۲] ، ایکل استار[۳] ، یورکشایر[۴]، رویال[۵]، ویکتوریا[۶] ، ناسیونال سویس[۷]، فنیکس[۸]، اتحادالوطنی و… به تأسیس شعبه و ایجاد نمایندگی در ایران پرداختند. شرکت سهامی بیمه ایران در سال ۱۳۱۴ به عنوان اولین شرکت بیمه ایرانی، با سرمایه ۲۰ ‏میلیون ریال از طرف دولت تأسیس شد. در سال ۱۳۱۶ قانون بیمه در ۳۶ ‏ماده به تصویب رسید . در سال ۱۳۳۱ در پی مصوبه هیأت دولت کلیه شرکتهای بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران ، مبلغ ۲۵۰ ‏ هزار دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران بسپارند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به ۱۰۰هزار دلار برسد به آن بیفزایند.این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگی های شرکت های خارجی به استثناء دو شرکت بیمه « یور کشایر »[۹] و « إینکستراخ »[۱۰] گردید و عملا بازار بیمه برای فعالیت شرکت های ایرانی آماده شد .

‏در سال ۱۳۲۹ ‏اولین شرکت بیمه خصوصی بنام « بیمه شرق » تأسیس شد و تا سال ۱۳۴۳ ‏هفت شرکت دیگر نیز تأسیس شده و به بیمه گری پرداختند.

‏تا سال ۱۳۵۰ و تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری وظیفه کنترل و نظارت بازار بیمه در اختیار شرکت سهامی بیمه ایران بود که در پی تأسیس شرکت بیمه مرکزی ایران ، این وظیفه به این نهاد دولتی واگذار شد .

‏در پی پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ ‏بنا به تصمیم شورای انقلاب کلیه شرکتهای بیمه خصوصی ایران ملی شد و تصدی آن به دولت واگذار شد و پروانه فعالیت دو شرکت خارجی لغو گردید و ده شرکت بیمه سابق با هم ادغام شده و شرکت بیمه دانا را به وجود آوردند و در بازار بیمه ایران عملا چهار شرکت دولتی بیمه ایران، دانا، آسیا و البرز به فعالیت پرداختند.

‏در  سال۱۳۸۰ با تصویب قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی، شرکتهای بیمه خصوصی نیز امکان تشکیل و فعالیت را بدست آوردند. [۱۱]

[۱] . Aynkstrakh

[۲] . Alliance

[۳] . Eagle Star

[۴] . Yorkshire

[۵] . royal

[۶] . Victoria

[۷] . Swiss National

[۸] . Phoenix

[۹] . Aynkstrakh

[۱۰] . Yorkshire

 

[۱۱]  . کریمی ، آیت ، پیشین ، ص ۶۷

 

بررسی اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای-دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم : بیمه نامه با پوشش باز یا شناور

صادرکنندگان بزرگی که مایل نیستند برای هر فقره فروش موافقت نامه بیمه جداگانه منعقد کنند معمولاً از این نوع بیمه نامه استفاده می کنند.

بیمه نامه شناور فقط شرایط کلی قرارداد بیمه را مشخص می کند و هدف آن تأمین پوشش برای کالا و دیگر اقلام در برابر خطرهایی است که امکان دارد در سفرهای آتی اتفاق بیفتد. در بیمه نامه شناور نه موضوع بیمه دقیقاً مشخص می گردد و نه سفری که در خلال آن ممکن است خطرهای مزبور به وقوع بپیوندد. بعداً و قبل از آغاز سفر واقعی بیمه گذار طی یادداشتی این اطلاعات را به بیمه گر ارسال می دارد.

بیمه نامه با پوشش باز از این جهت به بیمه نامه شناور شباهت دارد که تنها حاوی عبارات و شرایط کلی بیمه است ولی در آن جزئیات موضوع بیمه یا سفرهایی که در خلال آنها خطرهای تحت پوشش ممکن است واقع شوند ذکر نمی گردد. بر خلاف بیمه نامه شناور که در ان ارزش خطر بیمه شده در هر سفر از ارزش بیمه در هر قرارداد کلی کسر می گردد تا به صفر برسد در بیمه نامه با پوشش باز سقف بیمه پس از هر سفر به طور خودکار مجددا به حداکثر مبلغ تعیین شده می رسد. در بیمه نامه با پوشش باز موضوع بیمه و برنامه سفر معمولاً در گواهی بیمه مشخص می گردد که بیمه گر طبق دستورات بیمه گذار صادر می نماید. در این گواهی ها ممکن است خلاصه ای از شرایط بیمه نامه با پوشش باز قید شده باشد.

بند سوم : بیمه نامه زمانی

بیمه نامه زمانی خطرهایی را که ممکن است در یک دوره زمانی معین به وقوع بپیوندد بیمه می کند در حالی که بیمه نامه سفری خطرهایی را که ممکن است طی سفری از یک محل معین به محل دیگر واقع شوند تحت پوشش قرار می دهد. به هر حال ترکیبی از این دو نوع بیمه متداول است یعنی شرایط انبار به انبار که سفری معین به انضمام مدتی مشخص پس از خاتمه سفر را شامل می شود. [۱] مثلاً در بیمه نامه قید می شود از ۵ / ۱۱ / ۲۰۱۳ تا ۸ / ۱۱ ۲۰۱۳ برای حمل در مسیرهای ترانزیت .

در قرارداد بیمه می توان شرط کرد که آغاز اعتبار و اثر قرارداد مشروط به پرداخت حق بیمه باشد . در صورت وجود چنین شرطی قرارداد معلق بوده و مادام که حق بیمه پرداخت نشده است ، پوشش بیمه ای ایجاد نمی شود . برای مشخص بودن زمان شروع اثر ، معمولاً آغاز پوشش بیمه از ساعت ۲۴ روز پرداخت حق بیمه پیش بینی می شود .

[۱] . طارم سری ، مسعود ، قراردادهای بیمه محصولات صادراتی ، ماهنامه بررسی های بازرگانی ، سال پنجم ، ۱ ، ص ۹۱