دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

  ناتوانان بزه دیده[1]

یکی از ملاکهای آسیب شناسانه برای حمایت از اشخاص بزه دیده بررسی ناتوانی در آنهاست.ناتوانی در ابعاد مختلف بدنی،فکری و یا اجتماعی ظهور می یابد.فرد بزه دیده در چنین شرایطی نیاز به توجه ویژه آموزشی و مراقبتی متناسب با شرایط روحی و جسمی خود دارد.بر این اساس ناتوانان به علت از دست دادن توانایی انجام کار یا دچاربودن به یک بیماری بدنی یا روانی بزه دیده محسوب می شوند.در مورد ناتوانی های ویژه یادگیری، متخصصان و صاحب نظران بر این عقیده اند که این امر باعث عملکرد های پایین در مهارتهای لازم برای برقراری ارتباط می شود و ممکن است موجب اختلال در روابط اجتماعی،کاهش عزت نفس و  بزه دیدگی گردد. در کشور ما از سال 1374 تاکنون سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در استانهای گوناگون حدود 37 مرکز آموزش و توانبخشی ناتوانیهای ویژه یادگیری تاسیس کرده است که در زمینه تشخیص ،آموزش و توانبخشی مشکلات ویژه کودکان فعالیت دارند.

مطالعات و پژوهشهای انجام گرفته ارتباط نزدیکی بین شکست تحصیلی،ترک تحصیل،     بزه دیده گی،بزه کاری و ناتوانی های یادگیری قلمداد می کنند و اهمیت موضوع را در اقدامات به موقع و پیشگیرانه پیشنهاد می نمایند.ناتوانیهای ویژه یادگیری باعث عملکرد پایین در مهارتهای لازم برای برقراری ارتباط می شود و ممکن است به اختلال در روابط اجتماعی،کاهش عزت نفس و  بزه دیده گی و عملکرد ضعیف در زمینه های گوناگون شود.[2]

اقدامات بین المللی برای حمایت از ناتوانان با تصویب اعلامیه رشد و پیشرفت ملل (مصوب 1969 مجمع عمومی سازمان ملل متحد)،اعلامیه حقوق عقب ماندگان ذهنی(مصوب 1971 مجمع عمومی سازمان ملل متحد)،اعلامیه حقوق ناتوانان(مصوب 1975 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) و نهایتا کنوانسیون حقوق کودک تحقق یافته است.

2-2-1-5-ناتوانان اقلیت بزه دیده [3]

اقلیت ها گروهی از مردم  جامعه هستند که از جهاتی مانند دین،فرهنگ،نژاد،و بینش سیاسی از عموم مردم که اکثریت آن جامعه را تشکیل می دهند متمایز می شوند و به دیگر سخن  نسبت به عموم مردم درصد کمتری دارند.[4]بر این مبنا اقلیت ها به انواع دینی،قومی،نژادی و … تقسیم می شوند.

از دیدگاه بزه شناسی اقلیت به همه گروههای اجتماعی که پست شمرده می شوند و مورد تبعیض قرار می گیرند گفته می شود.مطالعات بزه دیده شناسان نشان داده است که اقلیت ها بیش از سایر گروه های اجتماعی درمعرض خطر بزه دیده گی قرار دارند.اما راههای حمایت از اقلیت ها در حقوق بین الملل به طور کلی در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاق حقوق مدنی و سیاسی ،اعلامیه تهران و به طور خاص در اساسنامه دیوان کیفری  بین الملل،کنوانسیون پیشگیری از جرم نسل زدایی و کیفر آن و دیگر اسناد جهانی و منطقه ای منعکس شده است.در ایران اگر چه مطابق اصول 12 و 13 و 19  اقلیتهای دینی و مذهبی و قومی و نژادی به رسمیت شناخته شده است،اما مقررات ویژه ای برای حمایت از اقلیت های  بزه دیده وجود ندارد.[5]

[1] Disabled victims

[2]نیازی،مجتبی،نقش ناتوانیهای ویژه یادگیری در بزه دیدگی، مجموعه مقالات اولین همایش تبیین علمی بزه دیدگان و راهکار های پیشگیرانه؛دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خوراسگان،آبان 1382،ص 181و 183

                                                                                                                                                                                                                                                            [3] minority victims

[4] انوری،حسن،فرهنگ فشرده سخن،جلد اول،چاپ اول،1382،ص 182

[5]رایجیان اصلی،مهرداد،بزه دیده شناسی حمایتی،نشر دادگستر،چاپ اول؛1382،ص 42 و 43

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف پژوهش را می توان به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی تقسیم بندی کرد. در ابتدا به شرح و ذکر اهداف اصلی پژوهش و پس از آن به توصیف اهداف فرعی به طور مختصر اشاره خواهد شد. چارچوب بنیادین پژوهش بر مبنای این اهداف تشکیل شده اند.

2-3-1-اهداف اصلی

هدف اصلی از انجام این پژوهش را می توان توسعه موضوعی ادبیات و رفع چالش هایی دانست که در ارتباط با حقوق بزه دیده در حوزه عمل وجود دارد.

2-3-2-اهداف فرعی

آگاه سازی عمومی و پیشنهاداتی در راستای رفع چالش های مربوط به حقوق بزه دیدگان از اهداف فرعی این پژوهش اند.

2-4-سوال های تحقیق

2-4-1-سوال های اصلی

1-حقوق بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مطابق با استانداردهای مطلوب است؟

2-چالش های حقوقی بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی کیفری ایران چیست؟

2-4-2-سوال های فرعی

 1-چه راه حل هایی برای رفع چالش های مربوط به حقوق بزه دیدگان وجود دارد؟

2-آیا نظام حقوقی ایران از ظرفیت های موجود را راستای تضمین حقوق بزه دیدگان برخوردار است؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق