پایان نامه حقوق

پیشگیری از همسر آزاری در پرتو مذهب و معنویت -پايان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری 

قسمتی از متن پایان نامه :

   

مبحث سوم-دیدگاه های جرم شناختی راجع به فرهنگ

 ارتباط بین جرم شناسی و فرهنگ را می توان در شاخه مستقلی از این علم به نام جرم شناسی فرهنگی دید. این شاخه البته توجهات ویژه ای نیز به مسائل زنان داشته است. این موضوع را می توان چنین تحلیل کرد که در جرم شناسی معمولاً رفتاری را جرم دانسته اند که بیشتر انتظار می رود مردان مرتکب آن شوند. در حالی که در مورد زنان، برعکس، انتظار می رود که آنها مرتکب جرم نشوند. بنابراین رابطه نزدیکی بین جرم، مردان و مردانگی وجود دارد و این نزدیکی به حدی است که اغلب باعث می شود وجود این رابطه را نبینیم یا طبیعی قلمداد کنیم. از لحاظ فرهنگی، در جرم شناسی نیز نگاه متفاوتی به زنان در خصوص ارتکاب جرم در قیاس با مردان وجود دارد. در قلمرو فرآیند کیفری، حضور نسبتاً اندک زنان در میان مجرمین و رابطه قوی که همواره بین مفاهیم جرم و انحراف وجود دارد باعث شد که دست کم تا سالهای دهه 1970 که نویسندگان فمنیست فعالیت های خود را رونق بخشیدند، مجرمین زن در خارج از چارچوب و قلمرو عدالت کیفری باقی بمانند.

در تاریخ آشفته عدالت کیفری، در میان جوامع مختلف، حجم معرفی زنان به عنوان متهم یا محکوم علیه به نسبت کم بوده است. در مورد این مسئله توجیه های مختلفی از سوی حقوقدانان و جرم شناسان صورت گرفته است که از جمله می توان به منفعل بودن زنان، ضعف و ناتوانی آنان، عدم داشتن فرصت ارتکاب جرم، برخورداری از روحیه قوی اجتماعی به منظور انطباق با محیط و همچنین برخورد جوانمردانه مردان با زنان اشاره کرد.

به لحاظ فرهنگی، ظرفیت نظام های غیر رسمی کنترل اجتماعی، به گونه ای است که زنان به طور کلی، آنچنان منظم و سازگار می شوند که کمتر به سمت نقض هنجارهای حقوقی و کیفری حرکت می کنند. این در حالی است که مردان به دلیل برخورداری از قدرت و استقلال بیشتر، این اندازه از کنترل موثر نهادهای غیررسمی را ندارند. این عقیده که ارتکاب جرم برای مردان نسبتاً عادی است در برخی تصورات و عقاید مرسوم و زندگی مردک نیز طنین انداز است. به عنوان مثال تصور عمومی آن است که به بی نظمی یک ویژگی مربوط به پسران است و بر عکس ویژگی سازگاری و سازش بیشتر در مورد دختران مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین گفته شده است که به لحاظ فرهنگی، زنان به دلایل مثبت اجتماعی، مشارکت قابل توجهی در کنترل اجتماعی داشته و پیش از هر چیز کسانی هستند که در اجتماعی کردن کودکان نقش دارند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقيق

1-مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی در پیشگیری از همسر آزاری نقشی دارند؟

2- شیوه های پیشگیری در هر یک به تفکیک کدامند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

92