پیشگیری از همسر آزاری در پرتو فرهنگ، مذهب و معنویت -دانلود پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری 

قسمتی از متن پایان نامه :

   

کلیات و مفاهیم راجع به عوامل دخیل در مطالعه

در این فصل از پایان نامه نگارنده به ذکر عوامل مهم و اساسی دخیل در مطالعه اشاره خواهد کرد. این عوامل طیف وسیعی از فرهنگ، مذهب و معنویت را شامل می شود.

مبحث اول-تعریف فرهنگ

تعریف و مفهوم فرهنگ به علت وسعت و گستردگی، کار ساده ای نیست. به نظر ادوارد تیلور،[1] مردم‌شناس بزرگ انگلیسی، فرهنگ مجموعه ای پیچیده است که شامل مجموعه علوم و دانش‌ها، اعتقادات، هنرها، افکار و عقاید، اخلاق، قوانین و مقررات، سخن، عادات و رسوم و رفتار و ضوابطی است که انسان به عنوان عضو یک جامعه، آن را از جامعه خود فرا می گیرد و در قبال آن تعهداتی به عهده دارد.[2]

همچنین گفته شده است، ثمره واقعی و قابل مشاهده کوشش انسان ها، در زندگی اجتماعی به طور کلی فرهنگ نامیده می شود. رالف لینتون انسان شناس مشهور آمریکایی، فرهنگ را اینگونه تعریف می کند:

«فرهنگ تعریفی از رفتار مکتسب است که به وسیله اعضای جامعه معینی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و در میان افراد مشترک است.»[3]

در تعریف دیگری بیان نموده اند:

«فرهنگ آن قسمت از محیط است که به دست انسان ساخته شده و تاثیر پذیر است.»[4]

فرهنگ ماورای پدیده های غریزی است و دربرگیرنده تمام عواملی است که فرد از گروه های انسانی یا به وسیله رفتار آگاهانه آموخته و یا توسط تکنیک ها، شیوه های گوناگون، نهادهای اجتماعی، باورها، اشکال مختلف تماس و …فراگرفته است. در مجموع با توجه به تعریف های گفته شده می توان گفت فرهنگ مجموعه ای از ارزش های مادی و معنوی است که توسط انسان ها در طی تاریخ انسانی آفریده شده است. هر فرهنگی در هر دوره ای مبین میزان سطح پیشرفت و ترقیات فنی، تجربیات تولیدی در کار، وضع آموزش و پرورش، علوم، ادبیات، هنرها و… است.

[1] teylor

[2] اسلامی ندوشن، فرهنگ و شبه فرهنگ، نشر یزدان، چاپ ششم، 1378، ص44.

[3] ابوالقاسمی، محمد جواد، شناخت فرهنگ، نشر عرش، چاپ اول، 1385، ص234.

[4] روستا کهن، مریم، فرهنگ فلسفی، نشر حکمت، چاپ سوم، 1385، ص37.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقيق

1-مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی در پیشگیری از همسر آزاری نقشی دارند؟

2- شیوه های پیشگیری در هر یک به تفکیک کدامند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

Author: 92