پایان نامه ها و مقالات

پلکوپتراها، پوره

دانلود پایان نامه

قنوات
انتخابی
سمنان
۱۸
۳۰۸
۲۴۵
۲۹
۸۱
مازندران
۹۹
۳۴۴
۱۶۵
۳۷
۳۴

۲-۴-معرفی مهمترین راستهها و خانوادههای ماکروبنتوزهای موجود در آب های شیرین ایران:

۲-۵-راسته بهاره ها
نام علمی: PLECOPTERA
نام انگلیسی:Stone flies

pleco یعنی تاخورده و Ptera یعنی بال . علت اینکه بال تاخورده گفته می شود اینست که ناحیه ی مخرجی (anal) بالهای عقبی در هنگام استراحت بصورت تاخورده می باشند. این راسته از حشرات بنام Ston flies مگس های سنگی نیز خوانده می شوند. اغلب حشراتی هستند که اندازه ی بدنشان متوسط تا کوچک بوده و بدن تا حدودی مسطح است ، دارای بدنی نرم بوده و رنگ بدنشان خرمایی کم رنگ است . این حشرات معمولا در اطراف رودخانه ها ویا سواحل صخره ای دریاچه ها یافت می شوند.پلکوپتراها جز حشرات خوب پرواز محسوب نمی شوند و معمولا به ندرت میتوان آن ها را در مسافات طولانی دور از محلی که آب وجود داشته باشد پیدا کرد. اغلب گونه های پلکوپترا دارای چهار بال غشایی می باشند. بال های جلویی طویل و باریک می باشد.بال های عقبی تا حدودی کوتاه تر از بال های جلویی بوده و معمولا دارای یک لوب مخرجی رشد یافته می باشند که در هنگام استراحت شبیه بادبزن دستی دچار تاخوردگی می شود.تعدادی از گونه های پلکوپترا ، بال هایشان یا کوچک شده و یا اصلا فاقد بال هستند. در هنگام استراحت پلکوپتراها بال هایشان را بصورت مسطح درسطح پشتی شکم روی هم قرار می دهند.انتها در پلکوپتراها ططویل باریک واز تعداد زیادی حلقه ها تشکیل شده است.پنجه ی پا از سه پا تشکیل می شود.سرسی ها Cerci در پلکوپترا وجود دارند ودر برخی گونه ها بلند ودر برخی کوتاه می باشد. قطعات دهانی از نوع ساینده است لیکن در برخی از افراد بالغ که تغذیه نمی کنند قطعات دهانی تا حدودی تحلیل رفته است.

پلکوپتراها دارای دگردیسی ساده هستند و مراحل پورگی در داخل آب طی می شود . پوره های پلکوپتراها حشراتی هستند که دارای بدنی تا حدودی طویل و مسطح بوده و دارای آنتن های طویل و Cerci های بلند می باشند. از نظر شکل ظاهری شکل این پوره ها شباهت زیادی به پوره ی سنجاقک ها دارد لیکن فاقد یک فیلامان دمی میانی می باشند، به عبارت دیگر پوره های پلکوپتراها همیشه دارای دم می باشند در حالیکه پوره ی سنجاقک ها همیشه دارای سه دم می باشند. پوره های پلکوپتراها دارای دو ناخن در هر پنجه ی پا هستند، در حالیکه پوره های سنجاقک ها فقط دارای یک ناخن در هر پنجه ی پای خویش می باشند واز لحاظ آبششها نیز از یکدیگر متفاوتند، برانشی ها در پوره ی سنجاقک ها بصورت برگه مانند و در دو طرف حلقه های شکم قرار دارند
پوره ی پلکوپتراها معمولا در زیر سنگ های موجود در جریان آب ها و یا سنگ های موجود در سواحل دریاچه ها یافت می شوند، و علت اینکه به این حشرات مگس های سنگی گفته می شود نیز بهمین خاطر است ، در عین حال در هر جایی از جریان آب که مواد غذایی بیشتر باشد نیز پوره ی پلکوپتراها یلفت می شوند .برخی از گونه های پلکوپتراها که تعدادشان بسیار اندک است در آب های زیر زمینی بسر می برند، و پوره های این قبیل گونه ها در آب چاه و یا سایر منابع آب یافت می شود . برخی از گونه های پلکوپترا در دوره ی پورگی گیاهخوارند در حالیکه گونه های دیگر آن شکارچی ویا همه چیز خوار Omnivorous می باشند. تعدادی از گونه های پلکوپتراها در طی فصول پاییز و زمستان ، از حالت پورگی خارج شده ، بالغ می شوند ، تغذیه نموده و جفت گیری می کنند. پوره های این قبیل گونه ها معمولا گیاه خوار هستند و افراد بالغ عمدتا از جلبک های سبز-آبی تغذیه نموده و از لحاظ تغذیه ای جزء جانوران روز فعالDiurnal می باشند. گونه هایی که در طی تابستان بالغ می شوند از لحاظ عادات تغذیه ای پورگی متفاوتند و برخی از آن ها در حالت بالغ نمی نمایند. در بسیاری از گونه های پلکوپتراها جنس های نرو ماده در اثر سیگنال های صوتی به طرف یکدیگر جلب می شوند. نرها با زدن انتهای شکم به ماده زمینه ای که در آن قرار دارند ، صدایی بوجود می آورند. افراد ماده نیز در جواب کمی بعد از شنیدن صدای نرها به نوبه ی خودشان با ایجاد ضربانات مشابهی جواب می دهند.

رده بندی پلکوپتراها Classification of plecoptera :
در آمریکای شمالی حشرات متعلق به راسته ی پلکوپترا بر مبنای ساختمان لب پایین به دو دسته خانواده تقسیم می شوند.
حشره شناسان مختلف تعداد متفاوتی از خانواده ها را در راسته ی پلکوپترا تشخیص داده اند. در این رده بندی بر طبق طبقه بندی که Stark و همکاران در سال ۱۹۸۶ میلادی انجام داده اند ، می باشد. آنان نه خانواده از پلکوپتراها را در آمریکائی تشخیص داده اند.

رده بندی استارک در سطور زیر آورده شده است:

دسته ی Euholognata(Filipalpia , Holognata) Group

خانواده ی تنیو پتریجیده Taeniopterygidae

یا مگس های سنگی زمستانی Winter stoneflies

خانواده ی Nemouridae

یا مگسهای سنگی بهاری Spring stoneflies

خانواده ی Leuctridae

یا مگس های سنگی با بال های روی هم پیچیده Rolled winged stoneflies

خانواده ی Capniidae

یا مگس های سنگی کوچک زمستانی Small winter stoneflies
Systellognatha
خانواده ی Pteronarcydae
یا مگس های سنگی عظیم الجثه Giant stoneflies

خانواده ی Pteroperlidae

یا مگس های سنگی شبیه سوسری ها Roach like stoneflies

خانواده ی Perlidae
یا مگس های سنگی معمولی
Common stoneflies

خانواده Perlodidae
خانواده Chloroperlidae

یا مگس های سنگی سبزGreen stoneflies

صفات عمده ای که برای تشخیص خانواده های پلکوپتراها از یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از :
رگبال بندی بال ها ، صفات مربوط به پنجه پا و نیز بقایای برانشی ها که بروی قسمت پشتی قفسه سینه باقی مانده اند.در نمونه های پلکوپترا که سوزن زده می شوند و خشک شده نگه داری می شوند، به علت اینکه باقی مانده ی اثر برانشی ها بروی قسمت پشتی قفسه ی سینه چروکیده شده است قابل دیدن و تشخیص نمی باشد. مشخصات مربوط به بقایای برانشی موجود بر قسمت پشتی قفسه ی سینه در نمونه هایی که در الکل نگهداری می شوند به مراتب نسبت به نمونه هایی که بصورت خشک شده نگهداری می شوند آسانتر قابل تشخیص است.

جمع آوری و نگهداری نمونه های پلکوپتراها :

در طی روزهای پاییز و گرم زمستان و نیز در بهار افراد بالغ گونه های زمستانی پلکوپتراها را می توان در حال استراحت بر روی پل های رودخانه ، روی نرده های جلوی خانه ها و سایر اشیا نزدیک جریان های آب که پوره ها در آن بسر می برند پیدا نمود.بسیاری از گونه های پلکوپتراها را می توان با تور حشره گیری برای علف هایی که در طول ساحل رودخانه می رویند بدست آورد. پل ها در تمام طول سال محل استراحت مناسب برای بسیاری از گونه های پلکوپتراها محسوب می شوند.بسیاری از گونه های تابستانی پلکوپتراها جذب نور می شوند.پوره های پلکوپتراها را می توان در جریان های آب ، معمولا در زیر سنگ ها و یا در گل و لای بستر رودخانه ها پیدا نمود. پوره ها و افراد بالغ پلکوپتراها را می بایست در الکل نگهداری کرد.افراد بالغ پلکوپتراها در صورت خشک شده و سوزن زده شده نگهداری شوند، چروکیده شده و برخی از اندام های بدنشان ژنیتالیا و یا بقایای آبشش شان قابل تشخیص نخواهد بود.

صفات عمده ای که برای تشخیص خانواده های پلکوپتراها از یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از:
رگبال بندی بالها ، صفات مربوط به پنجه ی پا و نیز بقایای برانشی ها که بروی قسمت پشتی قفسه ی سینه باقی مانده اند. در نمونه های پلکوپترا که سوزن زده می شوند و خشک شده نگه داری می شوند ، به علت اینکه باقی مانده اثر برانشی ها به روی قسمت پشتی قفسه ی سینه چروکیده شده است قابل دیدن و تشخیص نمی باشد. اثر باقی مانده از برانشی ها بروی قفسه ی سینه در پلکوپتراهای بالغ در شکل ( – ) نشان داده شده است . مشخصات مربوط به بقایای برانشی موجود بر قسمت پشتی قفسه ی سینه در نمونه هایی که در الکل نگهداری می شوند به مراتب نسبت به نمونه هایی که بصورت خشک شده نگهداری می شوند آسان تر قابل تشخیص است.

۲-۶-راستهیکروزهها:
نام علمی : EPHEMEROPTERA
نام انگلیسی : May flies
یک روزه ها حشراتی با اندازه ی کوچک تا متوسط ، دارای بدنی طویل و نرم می باشند . اغلب افراد بالغ در نزدیکی جریان های آب دیده می شوند.در افراد بالغ بال جلویی بزرگ ، مثلثی شکل و دارای رگبال های متعدد است. بال های عقبی کوچک و گرد می باشند(به ندرت ممکن است که فاقد بال های عقبی باشند). در هنگام استراحت بال ها عمود بر بدن، قرار می گیرند.انتهای شکم دارای دو یا سه دم مو مانند است. آنتن ها کوتاه و بریسل مانند می باشند و نا مشخص هستند. پنجه ی پا از سه تا پنج حلقه تشکیل شده است . قطعات دهانی کوچک مانده است . دارای دگردیسی ساده هستند.
راسته های مشابه یک روزه ها عبارتند از:
۱- طیاره مانند ها (Odonata ) :
در این حشرات بال عقبی دارای عرضی معادل بال جلویی و یا بیشتر از آن است. ضمایم دمی معمولا کوتاه هستند. بدن طیاره مانندها محکم تر است.
۲- بال غشاییان (Hymenoptera) : در این مورد فقط برخی از زنبورهای ایکنمون شبیه یک روزه ها هستند که فرقشان این است که بال غشاییان بدن سخت تر دارند ، آنتن ها بلند ، بال ها دارای تعداد رگ بال های بسیار کم هستند . پنجه ی پا پنج بندی است.
۳- راسته ( Plecoptera ) : در این حشرات بال عقبی دارای یک لوب انال (لوب مخرجی ) است. بال ها در موقع استراحت بصورت افقی نگهداشته می شوند. آنتن ها بلند ومشخص می باشند.
مراحل نا بالغ یکروزه ها
در دو طرف شکم در لاروهای یک روزه ها برانشی ها بصورت برگه مانند در دو طرف شکم قرار دارند، ودر انتهای شکم دارای سه دم مو مانند هستند. لارو یک روزه ها در داخل آبگیرها و جریان های آب دیده می شوند. مواد غذایی مورد استفاده این حشرات عبارتند از ارگانیسم های آبزی و مواد آلی ریز موجود در آب.

محل زندگی لاروها
پوست اندازی آخرین مرحله لاروی ، و تیدیل شدن آن به یک حشره ی نیمه کامل بال دار ، بر سطح گیاهان و یا سایر اشیا موجود در آب صورت می گیرد. این حشره Subimago نامیده می شود، که معمولا به رنگ تیره است که بعد از یک بار پوست اندازی دیگر تبدیل به حشره بالغ Adult می شود ( یک روزه ها از لحاظ اینکه بعد از اینکه دارای بال شدند یک بار دیگر پوست اندازی می کنند در مابین حشرات منحصر به فرد می باشند).
یک روزه های بالغ معمولا یک تا دو روز بیشتر عمر نمی کنند و در طی دوره ی عمر خود تغذیه نمی نمایند.
حشرات نر بسیاری از گونه های یک روزه ها در پرواز ازدحامی Swarming flight شرکت می کنند، که معمولا افراد شرکت کننده در این پروازها به طرف بالا و پایین هوا پرواز می کنند. افراد ماده تخم هایشان را به سنگ ها و یا سایر اشیا موجود در آب میچسبانند ، ویا این که این تخم ها در اثر تماس دادن محل ژنیتالیا ماده با آب توسط آب شسته می شود. معمولا افراد بالغ یک روزه ها ، به تعداد بسیار زیاد از سطح دریاچه ها و آبگیرها به تعداد زیاد پروا
ز کرده و خارج می شوند و برخی مواقع به صورت توده ی انبوهی در ساحل رودخانه یا آبگیر جمع می شوتد.
اهمییت یک روزه ها :
از لحاظ این است که لاروها و افراد بالغ یک روزه ها غذای بسیاری از ماهی های آب شیرین را تشکیل می دهند. اغلب طعمه هایی که بشکل بدن حشرات بصورت مصنوعی ساخته می شود و توسط ماهی گیران مورد استفاده قرار میگیرد با استفاده از شکل بدن یک روزه ها ساخته شده اند .
خانواده Oligoneuriidae
خانواده Behningiidae
خانواده Neoephemeridae
خانواده Polymitarcyidae
خانواده Potamanthidae
خانواده Palingeniidae
خانواده Ephemeridae
خانواده Oligoneuridae
خانواده Siphlonuridae
خانواده Ametropodidae
خانواده Ephemerellidae
خانواده Baetiscidae
خانواده Baetidae
خانواده Heptageniidae
خانواده Metretopodidae
خانواده Heptageniidae
خانواده Baetidae
خانواده Tricorythidae
خانواده Caenidae
با ۳ خانواده از مهمترین راسته Ephemeroptera به نام های Caneaidae , Bateidae ,Ecdyonuridae و چند روش کلید شناسایی و ویژگیهای این سه خانواده بیشتر آشنا میشویم.
Bateidae:
آبششها صفحه مانند و قلبی شکل هستند و به شکل یک برگ راش و یا صفحه یک راکت تنیس دیده میشوند. دنبالچه های وسطی از دو دنبالچه کناری کوتاهتر است، حلقه های تیره و روشن روی دنبالچهها دیده نمیشود، آبشش های منفرد و لبه آنها گرد است. این خانواده که جنس Baetis در نمونه های ما موجود بود در آبهای ایران پراکندگی بسیاری دارد و در مناطق چشمه ای و نهرها و رودخانه ها حضور دارند.

شکل ۲-۲- تصویر شماتیک خانواده Bateidae

واژه این راسته از دو کلمه Ephemera به معنی یک روز یا عمر کوتاه و Ptera به مفهوم بال ها تشکیل شده است و به انگلیسی Mayflies خوانده می شود.
این حشرات حدود ۹۰ درصد زندگی خود را در مرحله پورگی در آب سپری می کنند و تنها چند ساعت و حداکثر نیز یک روز (به ندرت ۲ تا ۱۵ روز) در مرحله حشره کامل می گذرانند و به این ترتیب نام Ephemeroptera با توجه به عمر کوتاه حشره کامل به آن ها داده شده است .
حشراتی اغلب با جثه کوچک تا متوسط ، با بدنی کشیده و بسیار نرم ، به رنگ های مایل به زرد ، مایل به خاکستری و گاه مایل به سیاه و به طول ۳ میلی متر (مانن

92

دیدگاهتان را بنویسید