پایان نامه حقوق

پایان نامه با عنوان کشور فلسطين

دانلود پایان نامه

 سایت دانلود پایان نامه های حقوق

عنوان کامل پایان نامه :

شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل

تکه هایی از این پایان نامه :

انواع کشورها:

انواع کشور متفاوت از انواع حکومت است، معمولاً کشورها را به بسيط، ساده و مرکب تقسيم       مي‌کنند. کشورهاي مرکب خود نيز داراي گونه‌هاي متفاوت هستند: اتحاديه شخصي، اتحاديه واقعي ، کنفدراسيون کشورها ( اتفاق دول ) و فدرال.

1-3-1 کشوربسيط يا ساده:

کشوري را بسيط يا ساده مي گويند که از حيث قانون اساسي، سازمان اقتدارات عاليه و قوانين عادي در آن يکپارچگي وجود داشته باشد. در چنين کشورهايي، قدرت سياسي به صورت متمرکز و توسط ارگان‌هاي مرکزي حکومت که از نظر سلسله مراتب نسبت به ارگان هاي محلي بالاتر قرار دارند، اعمال مي شود و تمام بخش هاي جغرافيايي و سياسي مختلف يک کشور تابع نهاد هاي مرکزي حکومت مي باشند. اين متابعت به هيچ وجه به اين معني نيست که ارگان هاي محلي حق اتخاذ هيچ گونه تصميمي نداشته و در مقابل حکومت مرکزي مسلوب الاختيار باشند، بلکه آنها نيز مي توانند در بخش هايي از امور داخلي خود تصميم گيري نمايند. قوانين موضوعه مخصوصاً قانون اساسي هرکشور، ارگان هاي محلي را تعيين و حدود صلاحيت و ارتباط آنها را با يکديگر و با حکومت مرکزي مشخص مي کند.

در ايران که يک کشور بسيط است، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در فصل هفتم و ديگر اصول شامل اصل 100، 102، 103، 105، 106 و قانون شوراها به موضوع پرداخته است. همچنين کشورهاي فرانسه، اسپانيا، ايتاليا، دانمارک، سوئد، نروژ، پرتغال، ترکيه و يونان نيز بسيط مي باشند.

1-3-2 کشورهاي مرکب:

کشورهاي مرکب برخلاف کشورهاي بسيط، هر يک از اعضاي تشکيل دهنده آن حسب مورد داراي قوانين و تشکيلات خاص مربوط به خود باشند. اين اعضاء به عنوان واحدهاي سياسي کم يا بيش مستقل و حاکمي محسوب مي شوند که به دلايل مختلفي به گردهمايي ارادي تن داده و پيرامون يک حکومت مرکزي اجتماع، و از بخشي از اقتدارات خود به نفع آن صرفنظر کرده اند. اعضاي کشورهاي مرکب غالباً خود به صورت کشور مستقل در عرصه بين المللي ظاهر مي شوند.

1-3-2-1 اتحاديه شخصي:

اتحاديه شخصي وحدت دو کشور مستقل در صحنه بين المللي است که در رأس آن يک پادشاه بر آن دو، سلطنت مي کند، بدون آنکه هيچ وجه مشترک ديگري ميان آن دو کشور وجود داشته باشد. به عبارت ديگر هر يک از کشورهاي عضو اتحاديه، استقلال، حاکميت و تماميت ارضي خود را حفظ کرده است و شخص حقوقي بين المللي محسوب مي شود.

مهم‌ترين سابقه تاريخي اتحاديه شخصي را مي توان اتحاديه انگلستان و هانور (1873-1714) و اتحاديه هلند و لوکزامبورگ (1980-1815) دانست.

امروزه شايد بتوان رابطه انگلستان و برخي کشورهاي کامنولث از جمله کانادا واستراليا را درزمره ي دومينيون‌هاي سابق انگلستان هستند، نوعي اتحاديه شخص ناميد. زيرا پادشاه انگلستان براساس سنت ديرينه تاريخي و به صورت نمادين و تشريفاتي رياست عاليه اين کشورها را نيز بر عهده دارد، بدون آنکه اين امر کوچکترين لطمه اي به استقلال و حاکميت آنها وارد ساخته باشد.

1-3-2-2 اتحاديه واقعي

اتحاديه واقعي، اتحاديه ميان دو يا چند کشور و تشکيل يک کشور جديد است. اين اتحاديه به طور دائم تحت حکومت رئيس واحدي قرار دارد و ارگان هاي مشترکي امور اتحاديه را انجام مي دهند و عمده‌ترين اين ارگان ها عبارتند از : اداره امور خارجي و بين المللي و اداره امور دفاع ملي.

در اتحاديه واقعي، کشورهاي عضو از حيث کليه امور داخلي، از جمله قوانين اساسي، قوانين عادي قواي عاليه حکومتي کاملاَ مستقل مي باشند و مبناي تشکيل اتحاديه واقعي معمولاَ يک معاهده بين المللي است که با توافق کشورهاي عضو اتحاديه منعقد شده و خروج آن نيز به تراضي طرفين بستگي دارد.

بديهي است پس از انحلال اتحاديه، هر يک از کشورهاي عضو، استقلال کامل خود را باز يافته و بار ديگر در زمره‌ي اعضاي جامعه بين المللي تلقي مي شوند.

مهمترين اتحاديه واقعي عبارتند از : اتحاديه سوئد و نروژ، اتحاديه اتريش و مجارستان، اتحاديه مصر و سوريه، اتحاديه زنگبار و تانگا و تشکيل کشور تانزانيا.

1-3-2-3 کنفدراسيون کشورها (اتفاق دول):

کنفدراسيون، اتحاديه سازمان يافته و کاملي است از چند کشور مستقل که به منظور حفظ منافع مشترک، ايجاد همبستگي و اشتراک مساعي ميان خود در برخي از زمينه هاي نظامي، اقتصادي، مالي، روابط خارجي و حل و فصل اختلافات و غيره شکل مي گيرد.

مهمترين خصوصيات کنفدراسيون عبارتند از :

اعضاي کنفدراسيون داراي حقوق برابر مي باشند.

هر يک ازاعضا داراي قانون اساسي خاص مي باشد.

کنفدراسيون، کشوري فوق کشورهاي عضو نيست.

سازمان مرکزي از نمايندگان اعضاء و به تساوي تشکيل مي شود.

قديمي ترين کنفدراسيون کشورها، کنفدراسيون سوئيس در سال 1815 بود که در سال 1848 به فدرال تبديل شد. همچنين کنفدراسيون ايالات متحده امريکا که در سال 1787 به فدرال تبديل شد. اتحاديه اروپايي ذغال و فولاد، اتحاديه انرژي اتمي، شوراي وزيران اروپا و کميسيونهاي مجالس پارلماني از تکنيک‌هاي سازماندهي کنفدراسيون کشورها بهره برده است.

1-3-2-4 کشور فدرال:

فدراليسم در وسيع ترين مفهوم خود عبارت است از اتحاد جوامع انساني مختلف که در نهايت دو گرايش متغير را با هم هماهنگ مي سازد. اين دو گرايش عبارتند از : گرايش به خود مختاري جوامع تشکيل‌دهنده، گرايش به وجود سلسله مراتب در جامعه کل که جوامع کوچکتر را تشکيل داده است.

1-3-2-4 1 خصوصيات کشور فدرال:

کشور فدرال، جامعه سياسي است مرکب از چندين کشور عضو که از لحاظ بين المللي يک کشور محسوب مي شوند.

اهم خصوصيات کشور فدرال عبارتند از :

تشکيل يک کشور از چندين کشور، در يک فرايند ائتلافي.

کشور فدرال براساس قانون اساسي فدرال تأسيس مي‌شود.

قانون اساسي فدرال را نمايندگان کشورهاي عضو تدوين مي کنند.

روابط ميان کشورهاي عضو با يکديگر و با کشور فدرال مبتني بر قانون اساسي فدرال مي باشد.

از ديد حقوق بين الملل، هر يک از کشورهاي عضو، کشور محسوب نمي شود.

در قانون اساسي فدرال، اجازه خروج از نظام فدرال و تغيير نظام سياسي به کشورهاي عضو داده    نمي‌شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقيق :

به جهت مسائل منطقه اي و بين المللي و پايدار شدن صلح و امنيت در خاورميانه به نظر مي‌رسد که با عضويت فلسطين در سازمان ملل متحد اين امر مهم صورت پذيرد . اهداف اين پايان نامه اين است که آيا کشور فلسطين شرايط و معيارهاي لازم مندرج در کنوانسيون مونته ويدئو را که شامل جمعيت دائم سرزمين مشخص ،حکومت و اهليت ورود به روابط ديگر کشورها را دارد و اينکه فلسطين در شمول مواد 3 تا 6 منشور ملل متحد در جهت عضويت در سازمان ملل متحد قرار مي‌گيرد.

1-4- سوالات تحقيق :

1 ) فلسطين  شرايط کشور شدن در حقوق بين الملل را دارد؟

2 ) شناسايي کشور فلسطين از سوي 127کشور جهان مي تواند فلسطين را تبديل به کشور کند و يا براي کشور شدن فلسطين نياز به شناسايي تمام کشورهاي جامعه بين المللي داريم؟

3 ) فلسطين شرايط عضويت در سازمان ملل متحد را دارد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل  با فرمت ورد

92