پایان نامه ارشد در مورد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

اقدامات نهایی کمیسیون حقوق بشر

در سالهای اخیر، کمیسیون مزبور به طور فزاینده توجه خود را به ترویج حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از جمله حق توسعه، معطوف کرده است. کمیسیون مزبور اقدام به تأسیس چند رکن فرعی جهت کمک به فعالیتهای خود در این زمینه کرده که از آن میان می‏توان به گروههای کاری مربوط به بررسی آثار دیون خارجی و همچنین موضوعات دیگر مانند حقوق مردمان بومی اشاره نمود.

به طور کلی در اواخر کار کمیسیون، موضوعات زیر توسط کمیسیون از طریق گروههای کار و یا گزارشگران موضوعی صورت می‏گیرد: تبعیض نژادی، اجرای سند کنفرانس دوربان 2001 در زمینه تبعیض نژادی، بیگانه ستیزی و تمام اشکال نابردباری، حق توسعه، نقض حقوق بشر در هر منطقه جهان، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق مدنی و سیاسی، شامل موضوع شکنجه و دستگیری، ناپدید شدن اجباری، ترویج و حمایت از آزادی عقیده و بیان، استقلال قضات و وکلا، مجازات و نابردباری مذهبی، حقوق زنان، خشونت علیه زنان و علل و عواقب آن، حقوق کودکان، فروش کودکان، فحشای کودکان و پورنوگرافی، کارگران مهاجر، اقلیتها و افراد آواره، مسائل مردمان بومی، ترویج و حمایت از حقوق بشر شامل کار کمیسیون فرعی، ارکان مبتنی بر قرارداد و نهادهای ملی، تروریسم و حقوق بشر، حقوق افراد دارای معلولیت، بازداشتهای خودسرانه، حقوق هر شخص برای بهره‏وری از بالاترین معیار قابل دسترسی فیزیکی و روحی، حق تعلیم و تربیت، حق دسترسی به غذا، مدافعان حقوق بشر، حق داشتن مسکن مقتضی، حق آزادی مذهب و عقیده، استفاده از مزدوران به عنوان برای بهره‏وری مردم از حق تعیین سرنوشت، حقوق بشر و فقر مفرط، تعدیل ساختاری و وام خارجی، یکی از فعالیتهای دیگر کمیسیون، همکاریهای فنی و خدمات مشورتی است که در این ارتباط با همکاری کمیساریای عالی حقوق بشر به کشورها کمک می کرد.[1]

قطع نظر از صلاحیتهای ذکرشده برای کمیسیون، اختیارات کمیسیون محدود باقی ماند و کمیسیون توان و صلاحیت اجرای  تصمیمات خود را ندارد، توصیه های آن صرفا در حد سفارش و خواهش هستند، ماموران کمیسیون هیچ اقتدار الزامی برای ورود به یک سرزمین و یا بازجویی از گواهان را نداشتند.[2]

در کمیسیون حقوق بشر، اخذ تصمیم، مبتنی بر رأی گیری و ملاک، رأی اکثریت است که معمولا به شکل قطعنامه ارائه می‏شود، در حالی که در نهاد معاهدات، تصمیم گیری، مبتنی بر اجماع در بالاترین درجه ممکن است. در حالی که در کمیسیون حقوق بشر از حربه‏های تبلیغاتی در رویارویی با دولتها استفاده می‏شود و سیاست شرمنده سازی دنبال می‏شود، در نهادهای معاهدات ارتباط بر پایه‏گفتگوی سازنده و به دور از مناقشه و بدون تبلیغات است.به طور کلی، گفتگو از عملکردی مشورتی برخودار است .هدف گفتگو در نهایت، تطابق با موازین بین‏المللی حقوق بشر است و اصل استماع مورد احترام است.[3]

بند پنجم – کمیته حقوق بشر

کمیته حقوق بشر که بر  اساس ماده 28 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(مصوب 1966)تنها نهاد صلاحیت دار برای نظارت بر حسن اجرای مقررات این سند و پروتکل های منضم به آن تلقی می شود.این نهاد مرکب از 18 عضو است که توسط دولت های عضو میثاق به مدت چهار سال انتخاب می شوند و در ظرفیت شخصی خود به ایفای وظایف مقررمی پردازند(بند 3 ماده 28). اولین وظیفه کمیته بر طبق ماده 40 میثاق، رسیدگی به گزارش های دوره ای دولت ها در زمینه اقداماتی است که با هدف  اثر بخشیدن به حقوق مذکور  در این سند صورت گرفته است. رسیدگی به شکایت دولت ها علیه یکدیگر در زمینه  ادعای

نقض حقوق مندرج در میثاق، دومین صلاحیتی است که این نهاد بر طبق ماده41 عهده دار انجام آن است. در کنار دو مورد بالا، کمیته حقوق بشر بر طبق پروتکل اول منضم به میثاق قادر است به شکایات افرادی که مدعی هستند در حیطه صلاحیت دولت عضو پروتکل، قربانی نقض حقوق شده اند، رسیدگی کند.[4]

مسئولیت و وظیفۀ اصلی کمیتۀ حقوق بشر بررسی گزارش های دولت های عضو است که می بایستی به این کمیته تسلیم نمایند. این گزارش ها در خصوص اقداماتی است که این دولت ها در راستای محقق کردن حقوق بشر به رسمیت شناخته شده در میثاق حقوق مدنی و سیاسی تصویب نموده اند و همچنین در خصوص میزان پیشرفتی است که در برخورداری از این حقوق شامل حال شهروندان آن کشورها شده است. در طی سالیان کمیتۀ حقوق بشر یک سری خط مشی های گزارش دهی جامع تهیه نموده و رویه هایی را در ارتباط با بررسی این گزارش ها با جزئیات بیشتر در پیش گرفته است.

این خط مشی ها به این منظور طراحی شده اند که دولت های عضو این میثاق میزان متابعت خودشان را با تکالیف معاهده ایِ شان و میزان کمک به حل و غلبه بر مشکلاتشان در راستای تحقق این حقوق را شناسایی و گزارش نمایند، میثاق حقوق مدنی و سیاسی صراحتا اختیار و قدرت درست سنجی گزارش های کشوری را به کمیتۀ حقوق بشر نداده است آن هم از طریق تحقیقات خودش با این حال اعضای کمیته می توانند اطلاعات شخصی خودشان را که از کارشناسان حقوق بشر گرفته اند و اطلاعاتی که توسط سازمان های حقوق بشر غیر دولتی در اختیارشان قرار داده شده و آن ها را در ارتباط با نشست هایشان با نمایندگان دولت هایی که ازآنها شکایت شده استفاده کنند. نمایندگان دولت هایی که از آن ها شکایت شده می بایستی در جلسات بررسی گزارشات کشوری حاضر باشند، از طریقی ملزم کردن نمایندگان کشوری به ادای توضیحات در خصوص محتوای این گزارشات است و نیز طریق درخواست اطلاعات تکمیلی از نمایندگان دولت ها است که کمیته می تواند موارد مطرح شده در شکایت و مشکلات موجود را بررسی کند و آنها را مورد توجه مجمع عمومی جامعه سازمان ملل متحد در گزارش های سالیانۀ خود منعکس نماید. تکامل نظام گزارش دهی در سالهای اخیر سرعت بیشتری پیدا کرده و به صورت ابزار بسیار مؤثرتری برای اجرای مفاد میثاق حقوق مدنی و سیاسی در آمده است. برای مثال زمانی در خصوص اینکه آیا اعضای کمیته می توانند اطلاعات لازم را از سازمانهای غیر دولتی برای بررسی گزارش کشوری دریافت کنند اختلافات وجود داشته یک چنین اطلاعاتی در حال حاضر به طور رسمی بین دولت ها در حال چرخش است.

امروزۀ کمیتۀ حقوق بشر همچنین نتیجه گیریهایی خودش در مورد تک تک گزارش های کشوری را در گزارش های سالانۀ کمیتۀ حقوق بشر هم منتشر می کند که به اطلاع دولت های عضو و همچنین به اطلاع مجامع سازمان ملل متحد هم رسانده می شود. به علاوه کمیتۀ حقوق بشر اخیرا شروع کرده به ملزم کردن دولت ها به گزارش دهی در خصوص اقداماتی که به عمل آوردند در راستای تحقق بخشیدن به پیشنهادات حقوق بشر در ارتباط با تک تک مواردی که به آن ها ارجاع شده تحت پروتوکل الحاقی. همچنین کمیتۀ حقوق بشر تصمیم گرفته که به استحضار دبیر کل سازمان ملل با ارگان های اطلاع رسانی مربوطه در سازمان ملل در ارتباط با موارد نقض فاحش حقوق بشر که در جریان بررسی گزارش های کشوری برخورد می شود کمک های کشوری کمیتۀ حقوق بشر تعداد زیادی نظریه های عمومی را به تصویب می رساند و منتشر می کند که این نظریه به مفهوم برداشت کمیتۀ حقوق بشر در خصوص مفاد مختلف میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم می باشد.

نهادهای حقوق بشر که مسئولیت نظارت بر اجرای حقوق مورد حمایت را در معاهدات مربوط به حقوق بشر به عهده دارند، ماند کمیته حقوق بشر معمولاً در اقدامهای مقطعی یا موقّت حمایتی و فوری برای حفاظت از حقوق و اشخاص قربانی تخلّفات حقوق بشری، اختیار دارند.[5]

اختیار کمیته دربارة اقدامهای موقّت از قواعد دادرسی‌اش نشاٌت می‌گیرد. کمیته به موجب مادّة 86 می‌تواند قبل از اعلام نظریه‌هایش نسبت به تقاضای رسیده به دولت عضو، او را از نظریه‌هایش نسبت به انجام دادن اقدامهای موقّت برای اجتناب از وارد کردن خسارت جبران‌ نشدنی به قربانیِ تخلّف ادّعایی، مطلع کند. در چنین وضعی، کمیته به دولت عضو یادآوری می‌کند که نظریه‌هایش دربارة اقدامهای موقّت به مسائل ماهوی پرونده ربطی ندارد.  در عمل، گزارشگر ویژه، غالباً مسئولیت صدور درخواستهای اقدامهای موقّت یا لغو آنها را به عهده دارد[6]. اقدامهای موقّت، تصمیمهایی موقّت است که کمیته باید متعاقب دریافت تقاضای جبران خسارت قبل از اعلام آرای نهایی خود اتّخاذ کند. تصمیم به پذیرش تقاضای اقدام موقّت، یک پیش‌شرط نیست. همچنین لازم نیست که قبلاً اقدامهای جبرانی محلّی انجام شده باشد. هدف اقدامهای موقّت به روشنی، حمایت و ممانعت از ورود خسارت جبران‌نشدنی به قربانی است. بنابراین، خسارت به قربانی، عنصری برجسته و مهم است. اقدامهای موقّت، عمدتاًً در موارد فوری دربارة اشخاص محکوم‌شده که در انتظار اجرای حکم و مدّعی عدم محاکمة عادلانه‌اند و یا در موارد اخراج یا استرداد مجرمان محتمل، درخواست می‌شود. به عنوان یک امر حکمی، اقدامات درخواستی کمیته مبتنی بر قواعد دادرسی صرفاً یک توصیه و غیر الزامی تلقّی شده است

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

1) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

2) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

3) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

4) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

Author: R2jbMtYu2I