پایان نامه احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در حقوقی بین المللی

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

بررسي محتواي پيش نويس پروتكل اختياري به ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي

بند اول: صلاحيت كميته در رسيدگي به شكايات فردي

طبق پاراگراف M پيش بيني پروتكل ، هر دولت عضو ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كه به عضويت پروتكل اختياري درآيد صلاحيت كميته اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي را در رسيدگي به شكايات مطروحه عليه خود را مي پذيرد و طبق پاراگراف 2 ماده ، كميته نمي توانند شكايات مطرح شده عليه يك دولت عضو ميثاق كه عضو پروتكل نيست را مورد رسيدگي قرار دهد . مهمترين مسئله اي كه در جريان تدوين پيش نويس پروتكل مورد بحث قرار گرفت اين بود كه كدام يك از حقوق حمايت شده در ميثاق مي بايست مشمول مكانيسم شكايت فردي قرار گيرد.

در اين خصوص چندين راه قابل طرح است :

شيوه جامع ، مطابق اين تمام حقوق مندرج در ميثاق مي توانستند موضوع مكانيسم شكايت واقع شوند .

شيوه انتخابي ، مطابق اين دولت ها اختيار دارند كه تعدادي از حقوق حمايت شده در ميثاق را انتخاب كرده و به عنوان حقوقي كه در صورت نقض آن مواد توان مبادرت به طرح شكايت نمود معرفي نمايد . مثل منشور اجتماعي اروپا كه دولت هاي عضو را موظف مي داند 6 حق از 9 حق موسوم به حقوق اصلي به عنوان حقوقي كه ملزم به رعايت آنها هستند معرفي نمايند .

شيوه مبتني بر اعمال شرط ، به دولت ها امكان مي دهد با صدور يك شرط پاره اي از مقررات ميثاق را از دايره شمول مكانيسم رسيدگي به شكايت خارج سازد .

شيوه محدوديت زماني ، دولت ها مي توانند پاره اي از حقوق را به عنوان حقوق قابل شكايت معرفي كنند ، اما متعهد مي گردند در فواصل زماني معين ( مثلا هر سال 1 بار ) يك حق را به فهرست اعلام شده اضافه نمايند .

شيوه محدود ، كه متن پروتكل به صراحت مشخص مي كند كه كدام يك از مقررات مشمول مكانيسم شكايت قرار گيرند . نهايتا در مورد پروتكل اختياري هم شيوه محدود مورد استفاده قرار گرفت . [1] طبق ماده 1 پروتكل اختياري تنها شكايات مربوط به نقض حقوق مندرج در بخش هاي 2 و 3 ميثاق مي توانند توسط كميته مورد رسيدگي قرار گيرند . اين توضيح قابل ذكر است كه ميثاق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كلا از 5 بخش تشكيل شده است . بخش اول ، مربوط به حق ملت ها در تعيين سرنوشت خود است . دوم ، تعهدات كلي دولت در زمينه ي حقوق به رسميت شناخته شده در ميثاق است . سوم ، فهرستي از حقوق ماهوي حمايت شده در ميثاق را ارائه مي دهد مثال حق كار / حق آموزش و غيره . چهارم ، مكانيسم نظارت بر اجراي ميثاق . پنجم ، مقررات مربوط به پذيرش ، لازم الاجرا شدن ، اصلاح ميثاق را بيان كند . بخش 4 و 5 كه نمي توانند موضوع شكايت واقع شوند زيرا در اين بخش ها حقوقي براي افراد و يا تكاليفي براي دولتها در قبال افراد مقرر نگرديده است كه نقض آنها موضوع شكايت قرار گيرد . ولي به نظر مي رسد در متن فعلي پيش نويس پروتكل كلا تمام حقوق حمايت شده در ميثاق ( به جزء حق تعيين سرنوشت ) مي توانند موضوع شكايت واقع شوند . [2]

1- چه اشخاصي حق طرح شكايت دارند ؟

براساس ماده 20 پروتكل ، شكايات مي توانند توسط يا از جانب افراد يا گروهي از افراد در قلمرو صلاحيت يك دولت عضو پروتكل قرار داشته است . [3] منظور از افراد در ماده ي 2 ، اشخاص حقيقي مي باشد و منظور از گروهي از افراد هم يك تعدادي از اشخاص حقيقي است كه مشتركا اقدام به طرح شكايت مي نمايند . البته اصطلاح گروهي از افراد در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر هم به كار برده شده ولي در معناي وسيع ، ولي بعيد است كه نظر تدوين كنندگان پروتكل اختياري معناي وسيع باشد . در ادامه ي ماده 2 پروتكل آمده است كه ، قربانيان نقض حقوق مندرج در ميثاق مي توانند نمايندگاني جهت طرح دعوي و پيگيري آن به نيابت از خود تعيين كنند اين نمايندگان مي توانند اشخاص خصوصي ديگر ، وكلا ، سازمانهاي غير دوليت ، انجمن هاي حمايت از حقوق بشر و غيره باشند و طرح شكايت توسط شخص ثالث بدون ارائه ي رضايت نامه از قربانياني امكان پذير نيست مگر اين كه قربانيان قادر نباشد شكايت خود را شخصا به كميته تسليم نمايد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

Author: R2jbMtYu2I