پایان نامه احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در حقوقی بین المللی

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

بررسی محتوای پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

بند اول: صلاحیت کمیته در رسیدگی به شکایات فردی

طبق پاراگراف M پیش بینی پروتکل ، هر دولت عضو میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی که به عضویت پروتکل اختیاری درآید صلاحیت کمیته اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را در رسیدگی به شکایات مطروحه علیه خود را می پذیرد و طبق پاراگراف ۲ ماده ، کمیته نمی توانند شکایات مطرح شده علیه یک دولت عضو میثاق که عضو پروتکل نیست را مورد رسیدگی قرار دهد . مهمترین مسئله ای که در جریان تدوین پیش نویس پروتکل مورد بحث قرار گرفت این بود که کدام یک از حقوق حمایت شده در میثاق می بایست مشمول مکانیسم شکایت فردی قرار گیرد.

در این خصوص چندین راه قابل طرح است :

شیوه جامع ، مطابق این تمام حقوق مندرج در میثاق می توانستند موضوع مکانیسم شکایت واقع شوند .

شیوه انتخابی ، مطابق این دولت ها اختیار دارند که تعدادی از حقوق حمایت شده در میثاق را انتخاب کرده و به عنوان حقوقی که در صورت نقض آن مواد توان مبادرت به طرح شکایت نمود معرفی نماید . مثل منشور اجتماعی اروپا که دولت های عضو را موظف می داند ۶ حق از ۹ حق موسوم به حقوق اصلی به عنوان حقوقی که ملزم به رعایت آنها هستند معرفی نمایند .

شیوه مبتنی بر اعمال شرط ، به دولت ها امکان می دهد با صدور یک شرط پاره ای از مقررات میثاق را از دایره شمول مکانیسم رسیدگی به شکایت خارج سازد .

شیوه محدودیت زمانی ، دولت ها می توانند پاره ای از حقوق را به عنوان حقوق قابل شکایت معرفی کنند ، اما متعهد می گردند در فواصل زمانی معین ( مثلا هر سال ۱ بار ) یک حق را به فهرست اعلام شده اضافه نمایند .

شیوه محدود ، که متن پروتکل به صراحت مشخص می کند که کدام یک از مقررات مشمول مکانیسم شکایت قرار گیرند . نهایتا در مورد پروتکل اختیاری هم شیوه محدود مورد استفاده قرار گرفت . [۱] طبق ماده ۱ پروتکل اختیاری تنها شکایات مربوط به نقض حقوق مندرج در بخش های ۲ و ۳ میثاق می توانند توسط کمیته مورد رسیدگی قرار گیرند . این توضیح قابل ذکر است که میثاق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کلا از ۵ بخش تشکیل شده است . بخش اول ، مربوط به حق ملت ها در تعیین سرنوشت خود است . دوم ، تعهدات کلی دولت در زمینه ی حقوق به رسمیت شناخته شده در میثاق است . سوم ، فهرستی از حقوق ماهوی حمایت شده در میثاق را ارائه می دهد مثال حق کار / حق آموزش و غیره . چهارم ، مکانیسم نظارت بر اجرای میثاق . پنجم ، مقررات مربوط به پذیرش ، لازم الاجرا شدن ، اصلاح میثاق را بیان کند . بخش ۴ و ۵ که نمی توانند موضوع شکایت واقع شوند زیرا در این بخش ها حقوقی برای افراد و یا تکالیفی برای دولتها در قبال افراد مقرر نگردیده است که نقض آنها موضوع شکایت قرار گیرد . ولی به نظر می رسد در متن فعلی پیش نویس پروتکل کلا تمام حقوق حمایت شده در میثاق ( به جزء حق تعیین سرنوشت ) می توانند موضوع شکایت واقع شوند . [۲]

۱- چه اشخاصی حق طرح شکایت دارند ؟

براساس ماده ۲۰ پروتکل ، شکایات می توانند توسط یا از جانب افراد یا گروهی از افراد در قلمرو صلاحیت یک دولت عضو پروتکل قرار داشته است . [۳] منظور از افراد در ماده ی ۲ ، اشخاص حقیقی می باشد و منظور از گروهی از افراد هم یک تعدادی از اشخاص حقیقی است که مشترکا اقدام به طرح شکایت می نمایند . البته اصطلاح گروهی از افراد در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هم به کار برده شده ولی در معنای وسیع ، ولی بعید است که نظر تدوین کنندگان پروتکل اختیاری معنای وسیع باشد . در ادامه ی ماده ۲ پروتکل آمده است که ، قربانیان نقض حقوق مندرج در میثاق می توانند نمایندگانی جهت طرح دعوی و پیگیری آن به نیابت از خود تعیین کنند این نمایندگان می توانند اشخاص خصوصی دیگر ، وکلا ، سازمانهای غیر دولیت ، انجمن های حمایت از حقوق بشر و غیره باشند و طرح شکایت توسط شخص ثالث بدون ارائه ی رضایت نامه از قربانیانی امکان پذیر نیست مگر این که قربانیان قادر نباشد شکایت خود را شخصا به کمیته تسلیم نماید .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

Related posts: