پايان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق:مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

حد محاربه:

«انما جزء والذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم.»

«همانا كيفر كساني كه با خدا و رسول او محاربه مي كنند و در زمين فساد مي كنند اين است كه كشته شوند و يا به دار آويخته شوند و يا دست ها و پاهايشان برخلاف هم بريده شود يا تبعيد شوند، اين مجازات آن ها در دنيا است و در آخرت براي آن ها عذابي عظيم خواهد بود.»[1]

حد بغي:

«و ان طائفتان من المومنین اقتلوا التی تبغی حتی تفی الی امر الله فان فات فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله یحب المقسطین»

«اگر دو نفر از مؤمنين با يكديگر پيكار كنند، آن ها را آشتي دهيد پس هرگاه يكي از آن دو بر ديگري بغي و ستم كند با كسي كه بغي كند پيكار كنيد تا به امر و اطاعت خداي تعالي برگردد…»[2]

این دو گناهی که توضیح داده شد،عینی محاربه و بغی معمولا با یکدیگر اشتباه می شوند.لذا فرق بین آن دو را متذکر می شویم:

محاربه یعنی اسلحه به دست گرفتن و با سلاح آماده مردم ارعاب کردن،ولو کسی هم کشته نشود.اما بغی یعنی مقابله کردن با حکومت اسلامی ،ممکن است محارب باغی هم باشد لیکن در هر حال مستقیما با مردم طرف است،اما باغی به طور مستقیم با حکومت به مبارزه برمی خیزد.[3] در اصطلاح فقها به جرم سیاسی بغی گفته می شود و مجرمین سیاسی را بغات یا فئه باقیه می گویند.[4]

قانونگذار ایران برای برخی از جرایمی که دارای ماهیت سیاسی است مثل جرایم علیه امین داخلی عنوان محاربه اطلاق کرده و بعضی از آنها را در حکم محاربه می داند.ولی نباید این مطلب را از نظر دور داشت که هیچ گونه شباهتی بین جرایم سیاسی و جرم محاربه وجود ندارد چرا که:

اولا از ارکان محاربه آن است که برای ایجاد رعب و وحشت و سلب امنیت و آزادی مردم جامعه ارتکاب می یابد

ثانیا علیه مردم و نظم عمومی صورت می گیرد،در حالی که جرایم سیاسی علیه حکومتها و نظامهای سیاسی ارتکاب می یابد

نکته سوم این که اگر نا افساد فی الارض را را به عنوان تاکید محاربه فرض کنیم هیچ شباهت و سازگاری با جرم سیاسی ندارد،چون جرم سیاسی با هدف اصلاح و خیر خواهانه ارتکاب می یابد.[5]

لازم به ذکر است که عده ای از فقهای اسلامی نیز زمانی که سخن از بغی را مطرح کرده اند تاکید دارند بر این معنا که جرم بغی غیر از محاربه است و فرقهایی نیز برای آن دو جرم مطرح کرده اند.مهمترین آنها عبارتند از:[6]

[1] آیه 33 سوره مائده

[2] آیه 9 سوره حجرات

[3] گرجی،ابولقاسم،آیات الاحکام،(حقوقی و جزایی)نشر میزان،چاپ دوم،پاییز 1383،ص 183

[4] مرعشی،سید محمد حسن،دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام،نشر میزان،چاپ دوم،پاییز 1376،ص 63

[5] حبیب زاده،محمد جعفر،بررسی جرم محاربه و افساد فی الارض،انتشارات موسسه کیهان،تهران،چاپ اول،1370،ص 167 تا 180

[6] الرکابی،الجهاد فی الاسلام،دارالفکر معاصر،دمشق و سوریه،چاپ اول،1418 ق،ص 78 و فتحی بهنسی،احمد،المسوعه الجنائه فی الفقه الاسلامی،جلد اول،ص 257 و کریمی،حسین،حدود الهی ،انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف،نشر بیجا،1361،ص 242 به بعد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

تحقیق پیش رو در ابتدا با طرح سوالاتی در طرح مقدماتی روبرو بوده است که به ذکر آن می پردازیم.

-1سوال اصلی تحقیق آن است که مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران به خصوص در جرایم تعزیری و بازدارنده کدام اند؟در واقع با بررسی ماهیت و علت وجودی و توجه به فلسفه جرم دانستن مواردی که مطرح می کنیم در حد بضاعت نگارنده به سوال مذکور در جای جای تحقیق پاسخ داده می شود.

-2اما باید توجه نمود که پرسش مذکور لاجرم پرسش های دیگری را نیز در پی خواهد داشت.از جمله آنکه دستگاه قانونگذاری یا پارلمان کشور تا چه حد به مبانی و اصول جرم انگاری در وضع قانون خود را مقید و پای بند می داند؟

-3سوال دیگر آنکه به فرض تشخیصی درست جرم انگاری آیا اقدام مقنن در فرآیندهای دیگر جرم انگاری،مثلا در تعیین نوع و مقدار مجازات اقدام صحیحی است یا خیر؟

پاسخ به سوالات مذکور و از این دست سوالات در این رساله مد نظر قرار گرفته و به تناسب موضوع در هر مبحث بدان پاسخ گفته ایم.

اهداف تحقیق

تحقیق حاضر از دو جهت علمی و تئوری و آکادمیک و هم از جهت عملی حائز اهمیت است و می تواند مورد استفاده اهل علم و دانشجویان از جهت تئوریک و هم مورد استفاده قضات و وکلاء و قانونگذاران مانند کمسیونهای حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و اعضاء محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجموعه دستگاه قانونگذاری کشور با توجه به این که عملا قانونگذار واحد در کشور وجود ندارد  و… از جنبه عملی قضیه قرار گیرد.

Author: 92