دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام و آثار تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تعیین جنسیت

تغییر جنسیت عبارت از تبدیل شدن جنس مذکر به مونث و یا مونث به مذکر و یا خنثی به یکی از این دو جنس است. همه سلول های بدن حاوی بیست و سه جفت کروموزوم هستند که یک جفت یعنی جفت بیست و سوم کروموزم جنسی را تشکیل می دهند. اطلاعات ژنتیکی که برنامه  رشد آدمی را در خود دارد در DNA قرار ندارد. یاخته های جنسی،[1] به واسطه شکل خاصی از تقسیم سلولی تولید می شوند. این فرآیند منجر به تولید سلولهایی می شود که دارای نیمی از آن بیست و سه جفت کروموزم هستند. رشد آدمی از هنگام باورسازی آغاز می شود، یعنی زمانی که یک اسپرم و یک تخمک به هم می‌پیوندند و در اشتراک با هم، بیست و سه جفت کروموزوم تشکیل می دهند. هر یک از کروموزوم ها به نحوی همتای خود را یافته، به آن می پیوندند.

جنسیت ژنی فرد در هنگام باورسازی توسط اسپرم پدر تعیین می شود. بیست و دو جفت کروموزوم دیگر نیز تعیین کننده تمام صفات بدنی جاندار به استثنای جنسیت او هستند. جفت آخر متشکل از دو کروموزم جنسی است[2] که جنسیت فرزند را معلوم می کنند.

کروموزوم های جنسی بر دو گونه اند؛ کروموزوم های x  و کروموزوم های y . زنها دارای دو کروموزوم x  خواهند بود. مردها دارای یک کروموزم x  و نیم دیگر یک کروموزوم دارند. چنانچه تخمک به وسیله یک اسپرمی بارور شود که حامل کروموزوم جنسی y باشد، فرزند حاصل پسر خواهد شد و اگر توسط اسپرمی بارور شود که حامل کروموزومx باشد، فرزند دختر خواهد بود.[3] به محض کامل شدن غدد جنسی یک سلسله رویدادهایی به وقوع می پیوندد که منجر به تعیین جنسیت فرد می گردند. این رویدادها توسط هورمون ها هدایت می شوند.  چنانچه هورمون ها ترشح شوند یا اصلاً ترشح نشوند چه بسا علامت جنس مخالف در وجود فرد ظاهر می گردند که به این افراد دو جنسی یا خنثی گفته می‌شود.[4]

اما در برخی موارد در دوران قبل از تولد ممکن است خطای هورمونی رخ دهد. هر گاه چنین خطایی پس از شکل گیری اندام تناسلی خارجی و پس از رشد مکانیسم های مغزی مناسب در رفتار جنسی روی دهد در این صورت احساس هویت جنسی فرد ممکن است با جنسیت جسمانی وی ناهمخون باشد.[5]

[1] Gametes

[2] Sex chromosomes

[3] نیل آر کارلسون، مبانی روانشناسی فیزیولوژیک، مهرداد پژمان، نشر غزال، چاپ چهارم، 1384، ص251

[4] گشتاسبی اصل، سام، تغییر جنسیت فقط جسمی نیست، نشر بهار علم، چاپ اول، 1393،ص45

[5] واحد، ابراهیم، اختلالات و انحرافات جنسی، علل، پیشگیری و درمان، نشر بهرام، چاپ اول، 1378،ص114

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات تحقیق

آیا تغییر جنسیت موجب تغییراتی در حقوق اجتماعی، سیاسی و روابط اشخاص با دیگران می شود یا خیر؟

تغییر جنسیت در زمینه حقوق خانوادگی چه تاثیری می تواند داشته باشد؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق