پایان نامه حقوق

پايان نامه حقوق گرایش خصوصی:احکام و آثار تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام و آثار تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تهدید حق سلامت

حق بر سلامت ممکن است از راه های گوناگون مورد تهدید قرار گیرد، به گونه ای که زندگی سخت و مشقت باری را برای فرد فراهم آورد. در یک تقسیم بندی کلی آسیب های وارد شده بر فرد را می توان به دو دسته آسیب های روحی و جسمانی تقسیم بندی کرد. در ذیل به شرح موضوع خواهیم پرداخت.

مشکلات روحی و روانی در افراد  به نوبه خود  می توانند منجر به بزه کاری  شود چرا که در روانشناسی این فرض شایع پذیرفته شده است که اگر فردی دست به اعمال خشونت آمیز،بی معنا و غیر قابل درک بزند آشکارا بیمار است. «پس چنین نتیجه گرفته می شود که نه تنها بیماران روانی خطرناکند بلکه آنهایی هم که مرتکب جرایم عجیب می شوند از لحاظ روانی بیمارند.»[1] در واقع می توان گفت یکی از علل نابهنجاری در افراد مشکلات روحی ناشی از بزه دیدگی در آنان می باشد.از دیدگاه روانشناسی نیز این مسئله مورد تاکید قرار گرفته است.رفتارهایی که با بیماری روانی مرتبط هستند هنجارهای اجتماعی را نقض می کنند.علاوه بر این اگرچه ما انگیزه این رفتارها را غیر قابل درک می دانیم اما فرد نقض کننده را شخصا مسئول این رفتار در نظر می گیریم. نقض هنجارهای اجتماعی به ویژه آن نوع نقضی که ما مسئولیت شخصی را به فرد عدول کننده نسبت می دهیم عموما تابع کنترل اجتماعی است.«به عقیده توماس شف[2]  رفتارهای انحرافی به شدت در مقابل عقاید و رفتارهای معمول می ایستند و سعی در سرکوبی و کنترل چنین رفتارهایی دارند.از دیدگاه کارکرد گرایی اجتماعی تخطی از هنجارهای اجتماعی می تواند به طور بالقوه عملکرد آرام و روان نظام اجتماعی را مختل سازد.از دیدگاه این مکتب تمام جوامع برای حفظ و تداوم نظام اجتماعی مکانیسم های کنترل اجتماعی را اعمال می کنند.»[3]

مشکلات درمانی این افراد محدود به مشکلات پزشکی نیست و باید مسائل اجتماعی این افراد نیز حل شود. چرا که در درمان این افراد با موانع اجتماعی و فرهنگی نیز رور به رو هستیم. مثلا به مرد نمی توانیم بگوییم دو سال لباس زنانه بپوشد و با مرد دیگری زندگی کند. قانون و فرهنگ ما چنین اجازه ای نمی دهد.[4]

از جمله حقوق اجتماعی این بیماران که هنوز بررسی نشده، حق رابطه جنسی پیش از تغییر جنسیت است، به این دلیل که با مبانی فقهی چندان همخوانی ندارد و شرع قبول نمی کند هر رابطه ای را که قبل از تغییر جنسیت و پیش از تشخیص پزشک قانونی انجام شود و تحت عمل مجرمانه قرار می گیرد.[5] در سایر کشور ها این بیماران می توانند به هر شکلی که دلشان بخواهد بیرون بروند، چه لباس زنانه بپوشند چه لباس مردانه، ولی در جامعه ما که این مشکل برای بیماران مطرح است و به خصوص از آنجا که فرهنگ جامعه ما هم این بیماران را نمی پذیرد، حتما مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. و هیچ کس هم از آن ها حمایت نمی کند. در عرف جامعه ما، تغییر جنسیت یک عمل نادرست و بر خلاف اخلاق تلقی می شود و به همین سادگی مردم نمی توانند قبول کنند، که نهایتا این امر منجر به طرد این افراد از خانواده و جامعه می شود. ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر تامین اجتماعی و مراقبت های طبی و پزشکی و ماده 12 بین المللی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، لزوم کمک به بیماران پیشگیری و معالجه بیماری های همه گیر، بهبود و بهداشت محیط و بهداشت صنعتی، ایجاد شرایط مناسب برای تامین مراجع پزشکی و کمک های پزشکی برای عموم در صورت بیماری اشاره می کند که به عنوان یکی از وظایف دولت ها شمرده می شود.

[1] دادستان،پریرخ،روانشناسی جنایی،نشر سمت،چاپ سوم،پاییز 1385،ص 126 و 127

[2] Thomas sheff

[3]مارک تایسک،جانت میکو و سری سوبدی،جامعه شناسی بیمارهای روانی،نشر سمت،چاپ اول،1386، ص 196

[4] ابراهیمی، نصیبه، بررسی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران، نشر آریان قلم، چاپ اول، 1393، ص245

[5] مصطفوی، سعیده سادات، هنگامه های قبل و بعد از تغییر جنسیت، فصلنامه تازه های روان درمانی، شماره 49 و 50، پاییز و زمستان 1387،ص1387،ص59

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات تحقیق

آیا تغییر جنسیت موجب تغییراتی در حقوق اجتماعی، سیاسی و روابط اشخاص با دیگران می شود یا خیر؟

تغییر جنسیت در زمینه حقوق خانوادگی چه تاثیری می تواند داشته باشد؟

92