پایان نامه حقوق

پايان نامه حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی:مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی دراز همسرآزاری

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری 

قسمتی از متن پایان نامه :

   

مبحث چهارم-حقوق زنان

طرح جداگانه حقوق زنان در چارچوب گفتمان حقوق بشر نشانگر تاثیر و تعامل گفتمان های گوناگون بر یکدیگر است. به نظر می رسد حقوق زنان در چارچوب حقوق بشر معاصر از یک سو مدعای اصلی تمام فمنیست ها را مبنی بر وجود نابرابری های تاریخی که منجر به انکار حقوق زنان و تبدیل آنها به موجودی در مرتبه نازل تر از مردان شده است، پذیرفته و از سوی دیگر نظریات افراطی جنبش فمنیستی را که  در پی ارائه ساختار و نظام متفاوتی برای زنان در حوزه حقوق هستند را نمی پذیرد. چنانچه می دانیم حقوق بشر مجموعه ای از حقوق و آزادی ها هستند که انسان صرفا به دلیل انسان بودنش باید از آن برخوردار باشد. این حق ها و آزادی ها نه به دلیل وضع قانونی و نه به علت های عرضی همچون تعلقات نژادی، ملیتی، دینی، اجتماعی و خاستگاه اجتماعی و جنسیتی، بلکه صرفا به خاطر انسان بودن باید برای همه افراد بالغ و عاقل تضمین شود. با این حال باید توجه داشت که علاوه بر اصل نظری و بنیادین حقوق بشری فوق، پذیرش دو اصل نظری دیگر لازمه پیش فرض پذیرش برابری زن و مرد در بهره مندی از حقوق بشر است:

1-اصل اشتراک وجودی زن و مرد در انسان بودن

2-اصل برابری همه انسان ها در بهره مندی از حقوق بنیادین انسانی

مبحث پنجم-بزهکاری و بزه دیدگی زنان

در این بخش از نوشتار به دو مقوله بزهکاری و بزه دیدگی زنان اشاره خواهیم داشت. این دو پدیده در مواردی نیز با هم، هم پوشانی دارند به گونه ای که زنان بزه دیده مرتکب بزهکاری در اثر وقوع بزه دیدگی می شوند. در ذیل مطلب به طور مفصل شرح داده خواهد شد.

گفتار اول-بزه کاری زنان

در جرم شناسی معمولا جرم را رفتاری دانسته اند که بیشتر انتظار می رود مردان مرتکب آن شوند. در حال که در مورد زنان، برعکس انتظار می رود که آنها مرتکب جرم نشوند. بنابراین رابطه نزدیکی بین جرم، مردان و مردانگی وجود دارد و این نزدیکی به حدی است که اغلب باعث می شود وجود این رابطه را نبینیم یا طبیعی قلمداد کنیم. اگرچه اکثریت مردان وارد آمار جنایی نمی شوند اما معمولا آن دسته از افرادی که مجرم شناخته می شوند از میان مردان اند. در واقع یکی از حقایق ملموس در کشورهای لیبرال نیز آن است که جرم یک رفتار مردانه شناخته می شود. مردان اکثریت قریب به اتفاق جرایم خشونت آمیز و غیر خشونت آمیز را مرتکب می شوند. آنها حتی در ارتکاب بخشی از جرایم که به نظر می رسد جرایم زنانه باشد از قبیل سرقت های کوچک، پیش قدم اند.[1]

[1] رستمی تبریزی، لمیاء،درآمدی بر رویکرد جنسیتی جرم شناسی،  مجله تحقیقات حقوقی، شماره 50، 1388، ص296.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقيق

1-مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی در پیشگیری از همسر آزاری نقشی دارند؟

2- شیوه های پیشگیری در هر یک به تفکیک کدامند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

92