پايان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی:بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سير تحولات قوانين کيفري در زمينه مواد مخدر قبل از انقلاب

الف-دوره اول قانون­گذاري از سال 1289 تا 1333:قانون­گذاري در زمينه مواد مخدر در حقوق ايران تحولات و فراز و فرودهاي مختلفي را پشت سر گذاشته است. تا سال 1289 شمسي در ايران مواد مخدر تابع نظم حقوقي نبود و به عنوان کالايي مجاز معامله و مصرف مي­شد. در اين سال، دولت به فکر نظم بخشيدن به کشت و مصرف مواد مخدر افتاد. البته اين امر تحت تأثير جو جهاني و بين­المللي نيز بود که در سال 1909 نمايندگان 13 کشور – از جمله ايران- را در شانگهاي چين به طور مکرر طي 5 سال گرد هم آورد تا براي مقابله با قاچاق مواد مخدر و محدود کردن استفاده از ترياک به موارد پزشکي و تحقيقات علمي تصميم­هايي اتخاذ و راهبردهاي بازدارنده از قاچاق ترياک را ارائه دهند (اسعدي، 1388: 14) البته قوانين مصوب، در آغاز تنها به نحوه تنظيم کشت مواد مخدر و توزيع آن در ميان مردم پرداختند و در واقع هدف اين قوانين ايجاد زمينه­اي تازه براي اخذ ماليات از مردم بود اما کم­کم با افزايش اعتياد در ميان مردم و فشاري که از طرف مردم و گروه‌هاي اجتماعي و مراجع بين‌المللي بر دولت وارد شد، جرم انگاري در اين زمينه آغاز گرديد (رحمدل، 1385: 150)

واکنش قانون­گذار ابتدا با تعيين مجازات جزاي نقدي آغاز شد که در برخي موارد با مصادره مواد مخدر ممنوعه و حبس‌هاي کوتاه مدت نيز همراه گشت و به مرور زمان با تجديدنظر در قوانين، بر ميزان مجازات­ها افزوده شد. نخستين قانون مدون «قانون تحديد ترياک» مصوب 22/12/1289 بود. اين قانون مشتمل بر شش ماده است که بر اساس ماده اول آن مقرر شد: از هر مثقال ترياک ماليده 300 دينار ماليات اخذ شود و در ماده چهارم مقرر شد: از اول سال هشتم (پس از تاريخ اجراي قانون) استعمال شيره کليتاً و استعمال ترياک غير از آنچه براي دوا لازم است، ممنوع خواهد بود.

هرچند تصويب اين قانون، آغاز خوبي براي پيشگيري از اعتياد به ترياک بود اما در عمل توفيق چنداني به دست نياورد؛ زيرا براي سوء مصرف­کنندگان سوخته ترياک به جز ضبط سوخته کشف شده مجازاتي مقرر نشده بود؛ 2. سوخته­هاي کشف شده را تبديل به شيره مي­کردند و دوباره به معتادان شيره اي مي‌دادند. (اسعدي، 1388: 67- 69) جالب اينکه نه تنها مواد مخدر در قانون تحديد ترياک، جرم انگاري نشده بود، بلکه خريد سوخته ترياک از معتادان از جنبه­هاي تشويقي اين قانون به شمار مي­رفت (رحمدل، 1379: 122)

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

بازنگري نسبت به پديده قاچاق مواد مخدر و شناسايي عوامل مهم و موثر در ارتکاب اين جرم در استان فارس مي‌باشد.

1- جمع آوري خصوصيات و مشخصات افرادي که مرتکب قاچاق مواد مخدر شده‌اند، از قبيل: وضعيت خانوادگي، شغل، تحصيل، موقعيت اجتماعي و وضعيت اقتصادي.

2- تعيين محل سکونت، محل ارتکاب بزه و شناخت خط سير آن براي يافتن راه حل‌هايي از نظر پيشگيري از جرم.

3- برنامه ريزي براي کاهش آمار اين معضل و در نتيجه کم‌تر شدن هزينه هاي اقتصادي که جامعه براي مقابله با مجرمين متحمل مي‌شود.

4- شناسايي و حذف بسترهاي شكل گيري قاچاق مواد مخدر و در نهايت کاهش آمار ارتکاب اين جرم

 1-5- هدف كاربردي

نتايج اين تحقيق مي‌تواند در مؤسسات آموزشي همانند آموزش و پرورش، کانون اصلاح و تربيت و سازمان زندان‌ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر و ساير مؤسساتي که عهده دار تنظيم و اجراي برنامه هاي مربوط به مقابله با اين پديده هستند مورد استفاده قرار گيرد.

1-6- سؤالات تحقيق

آيا داشتن خانواده نابسامان يکي از عوامل مؤثر در قاچاق مواد مخدر است؟

آيا بين تحصيلات قاچاقيان مواد مخدر و ارتکاب اين جرم رابطه وجود دارد؟

آيا منطقه استراتژي جغرافيايي در قاچاق مواد مخدر مي‌تواند موثر باشد؟

آيا بين بزهکاري پدر و مادر و قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

آيا بين فقر مادر و ارتکاب قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

آيا دوستان ناباب از عوامل موثر در ارتکاب قاچاق مواد مخدر محسوب مي‌شوند؟

 

Author: 92