پایان نامه حقوق

پايان نامه حقوق گرایش بین الملل:حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

قسمتی از متن پایان نامه :

  

معاهدات حقوق بشري خاص

معاهدات خاص حقوق بشري گروههاي ویژه­ای را تحت پوشش حمايتي خود قرار مي دهند. اين اسناد در دسته­های متنوعي قابل طبقه بندي هستند، زنان، پناهندگان، کودکان، مردمان بومي، اقليتها، معلولين، کارگران مهاجر و زندانيان از جمله گروههاي خاصي هستند که موضوع اين اسناد حقوق بشري قرار مي‌گيرند.

افزون بر اسناد عام حقوق بشر که معمولاً با پيش بيني اصل عدم تبعيض[1] گونه‌اي پوشش حمايتي نسبت به حقوق زنان دارد، اسناد خاصي در مورد حمايت از حقوق زنان پيش بيني شده است. حقوق سياسي زنان، اعلاميه رفع تبعيض از زنان 1967[2]، پيمان رفع تبعيض از زنان1979[3] و اعلاميه  رفع خشونت از زنان1994 را مي‌توان چهار سند اصلي بين‌المللي در اين زمينه دانست. افزون بر اين اسناد محوري، اسنادي همچون قطعنامه‌ها و گزارش­ها و آراي صادره در اين زمينه نقش قابل توجهي در ارتقاي حقوق زنان ايفا مي‌کنند.

پناهندگان نيز از جمله گروه­هايي‌ هستند که از زمان تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر و حتي پيش از آن مورد توجه خاص جامعه بين‌الملل بوده‌اند. پيمان وضعيت پناهندگان 1951 و پروتکل ضميمه آن دو سند اصلي بين‌المللي در حمايت از حقوق پناهندگان محسوب می شوند. همچنين اساسنامه دبيرخانه کميسارياي عالي پناهندگان که در سال 1950 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد در اين زمينه قابل ذکر است، زیرا کميسارياي عالي پناهندگان نقش محوري در حمايت از حقوق پناهندگان ايفا مي‌کند.

کودکان نيز از جمله گروههاي آسيب پذيري‌ هستند که از پوشش حمايتي اسناد خاص حقوق بشر برخوردار‌‌ ند. در سال 1989،پيمان بين‌المللي حقوق کودک به تصويب رسيد و همين پيمان به عنوان سندي الزام‌آور که مورد پذيرش اکثر کشورهاي جهان قرارگرفته است محور حقوق کودکان به شمار مي‌رود.[4] افـزون براين سند محوري و اعلاميه حقوق کودک، اين گروه نيز همانند ساير گروهها مورد حمايت صريح و ضمني اسناد حقوق بشري ديگري قرار دارند.

[1]   . The Principle of non – discrimination

[2] . کنفرانس بين‏المللي حقوق در سال 1967 در تهران برگزار شد تا به بررسي پيشرفت حاصل از اعلاميه جهاني حقوق طي بيست سال گذشته و تنظيم برنامه‏اي براي آينده بپردازد. اعلاميه پاياني کنفرانس، به «اعلاميه تهران» مشهور است .

[3] . پيمانرفع کليه تبعيضات عليه زنان به استناد حقوق اساسي بشر، برابري حقوق زن و مرد را پذيرفته است؛ زيرا بر پايه حقوق اساسي بشر، که در اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده، برقراري تبعيض بين زن و مرد مجاز نيست؛ چراکه افراد بشر آزاد به دنيا آمده و از نظر مقام و منزلت و حقوق، يکسان بوده و مجاز به استفاده از کليه حقوق (همچون حق اشتغال) و آزادي‏ها (مانند حق آزادي انتخاب شغل) بدون اعمال هيچ‏گونه تمايزي از جمله جنيست، هستند.

 

[4] . پيمان حقوق کودک در 20 نوامبر 1989 به اتفاق آراء از تصويب مجمع عمومي سازمان ملل گذشت و در معرض امضاي دولتها قرار گرفت . تنها در نخستين روز که براي امضا گذاشته شد ، 61 دولت آن را امضا کردند . طبق ماده 49 ، سي روز پس از توديع بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل ، پيمان قدرت اجرايي پيدا خواهد نمود . کشورهايي که بعد از آن تاريخ به پيمان مي پيوندند ، سي روز پس از توديع سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل ؛ پيمان براي آنها لازم الاجرا مي شود . به هر حال پيمان حقوق کودک در تاريخ 2 سپتامبر 1990 قابل اجرا شد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ـ چه راهکارها و سازوکارهایی براي حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي پيش بيني شده است؟

2 ـ مهمترين سازوکارهایی حمايتي و نظارتي حقوق بشر در اروپا کدامند؟

3 ـ مهمترين چالش های موجود در زمينه حقوق بشر در اروپا کدامند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پاپان نامه حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پاپان نامه حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

92