دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اثبات نسب در فقه و قانون مدنی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم.مفهوم فراش

از فرش یعنی گستردن در آیه قرآن کریم است که: الذی جَعَلَ لکم الارضَ فِراشا[1] خدایی که زمین را برای شما گسترده گردانید.

فراش گاهی در معنای «مفروش» به کار می رود یعنی آن چه که برای نشستن یا خوابیدن روی آن، روی زمین پهن می شود، هم چنین به زن هم فراش گفته می شود، از آن جهت که شوهر حق دارد با او بخوابد و نیز به خود شوهر هم که زوج شرعی و صاحب فراش (همسر) می باشد اطلاق می گردد، مراد از این واژه در روایت مورد بحث همین معنای کنایی است و منظور از آن شوهر زن یا مالک کنیز است.[2]

بند سوم.مفهوم عاهر

به معنای فرد زناکار است از عهر به معنای زنا و فسق و فجور می باشد.[3]

بند چهارم.مفهوم حجر

در لغت به معنای سنگ است، احتمال دارد کنایه از این باشد که زانی هیچ حقی ندارد و همچون سنگ بی ارزش است. در اصطلاح عرب کسی را که بخواهند تحقیر کنند و حقی برایش قائل نباشند می گویند. مالَهُ الا التُراب أو الحجر و نیز احتمال دارد مراد از حجر در روایت مزبور کنایه از رجم و سنگسار شدن زانی باشد که چنان چه در انتساب طفل به صاحب فراش و فرد زانی شک و تردید وجود داشته باشد به موجب حدیث فراش، کودک ملحق به شوهر می شود و مرد زانی هم به وسیله سنگ، رجم می گردد.[4]

لیکن به نظر می رسد احتمال اول بهتر و مناسب محل بحث باشد؛ زیرا مجازات زانی همیشه سنگسار کردن نیست، بلکه این نوع مجازات به زانی محصن اختصاص دارد و غیر محصن مجازاتش تازیانه است و دیگر این که دلیل بودن قاعده فراش صرفاً در قبال زانی نیست، بلکه در هر موردی است که در مقابل شوهر، و طی کننده ی دیگری باشد، چه زانی و چه غیر زانی که آن گاه بر اساس أمره فراش انتساب کودک به شوهر اثبات می شود.[5]

گفتار دوم.مفاد قاعده

مضمون جمله اول از حدیث که بیان داشته است: «الوَلَد لِلفِراش» این است که طفل اختصاص به زوج شرعی دارد و دیگران هیچ گونه حقی نسبت به او ندارند و این معنی هم نتیجه محصور بودن مبتدا (الولد) در خبر (فراش) می باشد. در کلام عرب چنان چه مبتدا معرف به الف و لام باشد افاده حصر می کند مثلاً گفته می شود «الکرم و الشجاعه فی العرب» که مقصود این است که کرم و شجاعت فقط در عرب است.

خلاصه آن چه از این جمله فهمیده می شود، اختصاص و انحصار است، اختصاص از «لام» در «للفراش» استفاده می شود چه این که مراد از آن ملکیت نیست و انحصار هم از «ال» در الفراش و «الولد» هم چنان که گفته می شود «الجُل للفَرَسِ».

جمله «الولد للفراش» به ظاهر جمله خبری است ولی در واقع جمله انشائی است، یعنی پیامبر اکرم (ص) در مقام بیان حکم شرعی بوده اند نه در مقام خبردادن از واقعه طبیعی و خارجی. اصولاً قضایای شرعی و احکام فقهی که به شکل جملات خبریه وارد شده است در حقیقت انشاء حکم می باشند،گرچه به صورت اخبار بیان شده باشند.مثلاً در احادیثی که از قول ائمه معصومین (علیهم السلام) وارد شده که فرمودند: «یَغتَسِلُ وَ یُعیدُ». مقصود بیان و انشاء حکم شرعی است یعنی مکلف باید غسل کند و نماز را اعاده نماید، نه این که خبر دادن از غسل و اعاده نماز مکلف باشد .افزون بر آن اگر این گونه عبارات انشائی نباشند در بعضی مواقع مستلزم دروغ و خلاف واقع می شود.

[1] – سوره بقره 2/22

[2] – احمد بن محمد بن حنبل ،مسند،پیشین،ص 474

[3]  بجنوردی، میرزا محمد حسن، القواعد الفقیه ج 2،پیشین،ص 104

[4] – سوره بقره 2/22

[5] قشیری نیشابوری ، ابوالحسن مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم،پیشین،ص458

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق

اساسی ترین سؤالاتی که در این تحقیق می تواند مطرح باشد سؤالات زیر هستند:

1- طرق اثبات نسب در فقه و حقوق مدنی ایران کدامند؟

2- مبانی و قدرت اثباتی طرق اثبات نسب چیست؟

3-درموارد تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای طریق اثبات نسب چیست؟

4- طرق علمی اثبات نسب در فقه و حقوق مدنی ایران چه موقعیتی دارد؟

5- وجوه اشتراک و افتراق اثبات نسب در فقه و حقوق مدنی ایران کدامند؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق