پايان نامه حقوق:مسئولیت مدنی رسانه های تصویری

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتارپنجم: رسانه هاي صوتي،تصويري در ساير كشورها

الف) رسانه هاي صوتي ،تصويري در امريكا

 

در بسياري از جوامع تمركز بر رسانه هاي گروهي وجود دارد و دولت نظارت مستقيم بر فعاليت
رسانه ها دارد ،اما در امريكا اين امر چندان رعايت نمي شود و اين امر به بخش خصوصي واگذار شده است.با وجود اين كمیسيون ارتباطات فدرال متشكل از 5 عضو انتخابي توسط رياست جمهور که مورد تأیيد سنا مي باشد ،وظيفه ي نظارت بر عملكرد شبكه هاي راديو و تلویزیون را دارد و تمام مجوزها براي فعاليت اين دو رسانه توسط اين سازمان صادر مي گردد[1].البته به موجب قانون ارتباطات 1943اين كميسيون حق سانسور و مخالفت با نظريات مختلف را ندارد ودر صورت وجود مخالفت و سانسور صاحبان شبكه
مي توانند طرح دعوي كنند.[2]

 

ب) رسانه هاي صوتي و تصويري در انگلستان

 

اولين اقدامات عملي براي تأسيس راديو و تلويزيون در دهه هاي 30و40 ميلادي در كشور انگلستان صورت گرفت.بعد از يك دوره كوتاه زماني كه فرستنده راديوئي زير نظر يك شركت خصوصي اداره
مي شد،درسال 1936 بنگاه سخن پراكني انگلستان(BBC)با فرمان شاه تأسيس و فعاليت فرستنده راديويي تحت نظارت حكومتي درآمد.[3]البته بعدها با تلاش«لرد سلسلدان» اين بنگاه در اواخر دهه چهل ميلادي اقدام به تأسيس اولين فرستنده تلويزيوني نيز نمود[4].بي بي سي توسط يك شوراي اداري دوازده نفره كه توسط پادشاه انتخاب مي شوند اداره مي شود و هزينه هاي آن نيز از طريق مالياتهاي عمومي تأمين
مي گردد[5].علاوه بر اين سازمان ،كمیسيون تلويزيون هاي خصوصي انگلستان(IIC)نيز بر فعاليتهاي
شبكه هاي خصوصي نظارت داشته و مسئوليت صدور مجوز و تنظيم مقررات را براي همه انواع خدمات تجاري برعهده دارد[6].

 

 

ج)رسانه‏هاي صوتي و تصويري در فرانسه

 

در سال 1964،ماه ژوئن، سازمان راديو تلويزيون در كشور فرانسه متشكل از نمايندگان منصوب دولت (14نفر)و نمايندگان منتخب مردم وزير نظر يك شوراي اداري ايجاد شد.اما اين سازمان در سال1974 منحل شد وتشكيلات جديدي به نام (مؤسسه سمعی و بصری ) برای امور تحقیقاتی و تمرکز اسناد با نظارت دولت ایجاد شد. همچنین تشکیلات جدیدی با نام موسسه عمومي پخش براي نظارت بر عملكرد پخش راديو و تلويزيون بوجود آمد.ضمن اينكه به موجب قانون 1972 شوراي عالي سمعي و بصري، متشكل از40 عضو پارلماني و شخصيت هاي علمي و فرهنگي و هنري تشكيل و وظيفه مشورتي در امور سمعي و بصري را براي دولت و براي هدايت تشكيلات راديو و تلويزيوني بر عهده گرفت [7].

در ژانويه 89 بر اساس قانون 17 شوراي عالي سمعي و بصري به صورت اداره مستقل تاسيس شد كه شامل 9 عضو است كه به حكم رئيس جمهور از3 گروه رياست جمهوري ،مجلس سنا و مجمع ملي انتخاب مي شوند.وظيفه ي اين شورا نظارت بر عملكرد شبكه هاي مختلف تلويزيوني است[8].

[1]– بن-اچ-بگديكيان،انحصار رسانه ها،ترجمه داود حيدري (تهران،انتشارات مركز مطالعات رسانه،چاپ اول،1374)ص36.

[2]-J.M. Burns and J.W. Petason . QovernmenT by the people (1966)Enqlood cliffsN.JPrentice holl 6ed .pp242.

3-Alan Wells.World Brood casting a compratvre view, (1996) Ablon Publishing Corporation. I ed New Jersey.pp49.

[4]-آذري، غلامرضا ،پیشینص 114.

[5]-Ibid.pp48.

[6]-عيدي پور، جعفر ،تلويزيون هاي خصوصي انگلستان(روزنامه سلام،شماره 1214،  22/5/74 )ص5.

[7]-هاشمی،سیدمحمد،پیشین ص616.

 

1-

Author: 92