پايان نامه حقوق:مباني وعوامل گرايش به جايگزين هاي كيفر حبس

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس درحقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

جایگاه جریمه روزانه در حقوق كيفري ايران[1]

در خصوص جزاي نقدي روزانه همانند دوره مراقبتی، متاسفانه در حقوق کیفری ایران از بدو قانون گذاری ( سال 1304) تا به حال، هیچ گونه مقرراتی به تصویب نرسیده است.

تهیه کنندگان لایحه «مجازات های اجتماعی» برای اولین بار در ایران به مجازات جزای نقدی روزانه اشاره داشتند.

تهیه کنندگان لایحه مذکور با قتباس از حقوق سایر کشورها مقرراتی را راجع به جریمه روزانه وضع کردند که در مباحث قبلی به اکثر آن قواعد و مقررات نیز اشاره داشتیم.

جريمه روزانه در م 63 ق. م. ا جديد 1392 لحاظ شده است كه يكي از جايگزين‌هاي كيفر حبس است.

م 84 ق . م . ا جدید میزان جریمه روزانه و شرایط آن را مقرر می دارد. جزای نقدی روزانه عبارت است از  تا  درآمد روزانه محکوم . . . )

 

 2-5-2-3- خدمات عمومی[2]

مجازات خدمات عمومی یا خدمات عام المنفعه به عنوان یکی از کیفرهای مستقل جامعوی و جایگزین مجازات حبس در برخی موارد- در اکثر کشورها پذیرفته شده است. این کیفر نه تنها فاقد خطرات و معایب زندان است بلکه باعث ارتقای رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی نیز می شود.

انجام خدمات عمومی(کار) از سوی محکوم، مترادف با بیکاری و کار اجباری نبوده، بلکه در جهت بازپروری و اصلاح محکوم علیه از رهگذر جلوگیری ازآثار منفی محکومیت به زندان، بهره گیری از ظرفیتهای باز پروری، اشتغال به کارهای عام المنفعه و نیز جبران خسارتهایی که مجرمان به واسطه ارتکاب جرم به اجتماع وارد کرده اند، است.

2-5-2-3-1- تعریف خدمات عمومي

نام دیگر خدمات عمومی، « خدمات عام المنفعه » و « خدمات اجتماعی » است که از لحاظ معنی و مفهوم با هم مترادف اند.

خدمات عمومی یکی از انواع مجازات­های اجتماعی و جایگزین مجازات حبس است و عبارت است از انجام کاری به نفع جامعه و به نحو رایگان.

ماده 16 لایحه مجازات های  اجتماعی مقرر می دارد: « خدمات عمومی خدماتی است که محکوم علیه بدون دریافت مزد به دستور دادگاه به نفع جامعه انجام می دهد. »

2-5-2-3-2- اهداف و فواید  خدمات عمومی

بند اول: اهداف

از زمره مهم ترین اهداف پیش بینی مجازات خدمات عمومی عبارتند از:

1- جلوگیری از آثار نامطلوب روانی واجتماعی زندان. با این توضیح که در اشتغال به کارهای عام المنفعه از خطرات و مضرات زندان کاسته و مانع تماس محکوم  به حبس های کوتاه مدت با بزهکاران حرفه ای و خطرناک می گردد و هم چنین رادع از هم گسیختگی خانوادگی و اجتماعی محکومان می شود.

2- افزایش احتمال بازسازگاری و اصلاح مجرم. ژان ایولاسال معتقد است که: « فلسفه این کیفر در واقع کمک به جامعه پذیر شدن محکوم و آشنا شدن او با مسایل و نیازهای جامعه است. . . »

[1] – همان ، ص 153

[2] – همان ، ص 154

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و فرضيات

بيان نارسايي‌هاي مجازات سالب آزادي و مشكلات ناشي از نظام زندان‌ها، شيوه‌هاي اتخاذ شده در نظام كيفري ايران براي مقابله با اين مشكلات و همچنين تلاش‌هايي كه در جهان توسط نظام‌هاي كيفري در برخي كشورها و سازمان ملل متحد در اين مورد صورت گرفته است، بررسي و ارزيابي تدابيري كه در ايران براي جايگزيني مجازات سالب آزادي وجود دارد، به منظور دستيابي به وسايل مناسب‌تر و روش هاي كاربردي‌تر براي مقابله با آثار ناگوار مجازات سالب آزادي از اهداف عمدة تحقيق محسوب مي‌شوند.  فرضياتي كه براي اين منظور مطرح شده است عبارتند از:

1- مجازات سالب آزادي رسالت‌هاي خود را در پيشگيري از تكرار جرم و اصلاح بزهكاران نمي‌تواند نسبت به همه بزهكاران و انواع جرايم به انجام برساند.

2- با توجه به نارسايي‌هاي مجازات سالب آزادي و معايب آن و مشكلات نظام زندان‌ها توسل به جايگزين‌هاي مجازات سالب آزادي ضروري است.

3- گرايش كلي نظام كيفري ايران پيروي از سياست جايگزيني در قلمرو مجازات سالب آزادي است.

مورد استفاده قرار مي‌گيرد و ويژگي‌ها و اهداف و آثار آنها در فصل دوم مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی

Author: 92