پايان نامه حقوق:حذف بسترهاي شكل گيري قاچاق مواد مخدر و در نهايت کاهش آمار ارتکاب اين جرم

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– موقعيت جغرافيايي و تأثير آن در قاچاق

قرار گرفتن ايران در مجاورت کانون «هلال طلايي» (افغانستان و پاکستان) و مسير ترانزيت مواد مخدر، ضعف در انسداد فيزيکي مرزهاي شرقي و وجود محروميت در آنجا، وجود محله هاي آلوده و جرم زا، پديده حاشيه نشيني و مناطق خاکستري (مناطقي خارج از مهار دولت و داراي اقتصاد بيمار) نمونه‌هايي از ابعاد جغرافيايي است.

عدم وجود ثبات سياسي، اداري، اقتصادي در افغانستان از چندين دهه قبل به ويژه بعد از خروج شوروي سابق از اين کشور تاکنون همواره منشأ بروز مشکلاتي در مرزهاي شرقي کشور بوده است. به طوري که از 130 سال پيش بدين سو، افغانستان دست کم شش بار کانون انتشار امواج بحران زا به دولت‌هاي همجوار به ويژه ايران و پاکستان بوده است (زرقاني،1386: 16). با توجه به پيوندهاي جغرافيايي افغانستان با ايران و مرزهاي گسترده جغرافيايي اين کشور با ايران که حدود 936 کيلومتر است. افغانستان با 57 منبع تنش و مشاجره پايه اي با همسايگانش تقريباً در قبال هر همسايه، 10 منبع مشاجره فعال يا پنهان دارد. افغانستان منابع تنش‌زاي زيادي با ايران دارد، اما مهم‌ترين چالش‌هاي اين کشور در مرزهاي شرقي کشور عبارتند است از:

الف- مواد مخدر:

صدور مواد مخدر از افغانستان به ايران براي مصرف داخلي و انتقال به اروپا، در شمار منابع اصلي و فعال بودن تنش بين دو کشور بوده است (کريمي پور،1379: 150).مهم‌ترين چالش ايران با افغانستان، اين است که ايران به رغم صرف هزينه هاي سنگين انساني و مالي در طي سه دهه گذشته، همچنان با معضل مبارزه با قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ايران روبرو است. بر اساس برخي آمارهاي منتشر شده، مواد مخدر مهم‌ترين منبع اقتصادي مردم افغانستان است که آن کشور از اين طريق سالانه بيش از 2/1 ميليارد دلار درآمد دارد. ايران به لحاظ همسايگي با افغانستان و به ويژه به اين علت که راه عبور کاروان‌هاي قاچاق مواد مخدر است، لطمات زيادي را متحمل مي‌شود. يکي از نتيجه هاي ورود کلان مواد مخدر از افغانستان به ايران، بالا رفتن آمار معتادان و جرم و جنايت‌هاي ناشي از ترانزيت و توزيع اين مواد در کشور بوده است (کريمي پور،1379: 151).مهم‌ترين دلايل و چالش‌هاي توليد و قاچاق مواد مخدر در افغانستان عبارتند از: . .

  • گره خوردگي اقتصاد افغانستان با تجارت مواد مخدر
  • کم هزينه و سهل بودن کشت خشخاش
  • تقاضا، بستر ساز افزايش قيمت مواد مخدر
  • برخورد انفعالي دولت افغانستان با کشت خشخاش
  • نبود ثبات امنيتي در افغانستان
  • تأمين منابع مالي دولت از اقتصاد مواد مخدر
  • عملي نشدن کمک‌هاي مالي غربي‌ها به کشاورزان
  • پيش خريد ترياک توسط تجار مواد مخدر
  • وجود رقابت اقتصاد پنهان بين قوم پشتون و ديگر اقوام

10- دست نشانده بودن دولت افغانستان

11-افزايش گرايش به مصرف مواد مخدر (غنجي،1386: 265-261).قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا از جمله مسائلي است که هر سه کشور ايران، افغانستان و پاکستان براي مهار آن نيازمند يک همکاري نزديک و سازنده هستند. مواد مخدر همواره از دغدغه هاي جدي و اساسي براي ايران بوده است. حال آن که دولتمردان پاکستان و افغانستان به دليل وجود مشکلات و چالش‌هاي سياست داخلي کمتر به آن پرداخته‌اند و تا کنون مبارزه با معضل مواد مخدر از اولويت‌هاي اساسي در سياست گذاري اين کشورها برخوردار نبوده است.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

بازنگري نسبت به پديده قاچاق مواد مخدر و شناسايي عوامل مهم و موثر در ارتکاب اين جرم در استان فارس مي‌باشد.

1- جمع آوري خصوصيات و مشخصات افرادي که مرتکب قاچاق مواد مخدر شده‌اند، از قبيل: وضعيت خانوادگي، شغل، تحصيل، موقعيت اجتماعي و وضعيت اقتصادي.

2- تعيين محل سکونت، محل ارتکاب بزه و شناخت خط سير آن براي يافتن راه حل‌هايي از نظر پيشگيري از جرم.

3- برنامه ريزي براي کاهش آمار اين معضل و در نتيجه کم‌تر شدن هزينه هاي اقتصادي که جامعه براي مقابله با مجرمين متحمل مي‌شود.

4- شناسايي و حذف بسترهاي شكل گيري قاچاق مواد مخدر و در نهايت کاهش آمار ارتکاب اين جرم

 1-5- هدف كاربردي

نتايج اين تحقيق مي‌تواند در مؤسسات آموزشي همانند آموزش و پرورش، کانون اصلاح و تربيت و سازمان زندان‌ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر و ساير مؤسساتي که عهده دار تنظيم و اجراي برنامه هاي مربوط به مقابله با اين پديده هستند مورد استفاده قرار گيرد.

1-6- سؤالات تحقيق

آيا داشتن خانواده نابسامان يکي از عوامل مؤثر در قاچاق مواد مخدر است؟

آيا بين تحصيلات قاچاقيان مواد مخدر و ارتکاب اين جرم رابطه وجود دارد؟

آيا منطقه استراتژي جغرافيايي در قاچاق مواد مخدر مي‌تواند موثر باشد؟

آيا بين بزهکاري پدر و مادر و قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

آيا بين فقر مادر و ارتکاب قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

آيا دوستان ناباب از عوامل موثر در ارتکاب قاچاق مواد مخدر محسوب مي‌شوند؟

 

Author: 92