دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

عنصر روانی جرم فرزند کشی

به عنوان يكي از اركان اساسي در جرايم عمدي از جمله قتل عمد محسوب مي شود. به عبارت ديگر كيفيت ركن رواني به خوبي قتل عمد را از ديگر قتلها متمايز مي كند و مواد 206 و 295 قانون مجازات اسلامي نيز دلالت بر آن دارد. اين ركن از چند عنصر اساسي تشكيل مي شود كه عبارتند از: قصد عام، ‌قصد خاص، آگاهي جاني بر ممنوعيت فعل و نتايج مورد نظر، ‌امكان اسناد معنوي جنايت به اراده جاني.

براين اساس لازم است  در صورت وقوع فرزند كشي، جهت تشخيص نوع آن، عناصر فوق الذكر مورد بررسي قرار گيرد و به منظور احراز عمدي بودن آن بايد قصد فعل و نتيجه احراز شود:

2-1-6-1-آگاهی جانی بر کشنده بودن فعل(علم قاتل )

بعضي از افعال نوعاً كشنده است كه در اين صورت اگر«قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد، هرچند قصد كشتن شخص را نداشته باشد، ‌قتل عمد محسوب مي شود.[1]» مانند اينكه« شخص به قصد صدمه رساندن بوسيله چوب برقسمتهاي حساس بدن مانند سرضربه وارد كند و موجب مرگ شود، قتل عمد خواهد بود.[2]» بعضي از اعمال و افعال گرچه نوعاً كشنده نيست، لكن با توجه به شرايط جسمي و روحي مجني عليه يا شرايط طبيعي زمان و مكان وقوع فعل مي تواند كشنده محسوب شود.

حال سوالي كه مطرح مي شود آن است كه آيا آگاهي جاني بر خصوصيت غالبي فعل و اينكه فعل ارتكابي او نوعاً كشنده است لازم است يا خير؟ به عبارت ديگر« نوع فعل و آلت» در تعيين نوع جنايت كافي است يا اينكه عمل ارتكابي بايد به روشني، كاشف قصد قتل باشد؟ به تعبير ديگر فارق و جدا كننده قتل شبه عمد از قتل عمد با ارتكاب افعال نوعاً كشنده « نوع فعل و آلت» است يا ركن رواني در تقسيم بندي جنايات موثر بوده و عمل ارتكابي بايد به روشني كاشف از قصد قتل باشد؟ به نظر مي رسد نوع آلات و افعال نمي توان ملاك در تقسيم بندي جنايات از حيث عمد و غير عمد آن قرار گيرد، ‌بلكه آنچه در تحقق قتل عمد موثر مي باشد، قصد قتل است و اعمال ارتكابي بايد اين قصد را به روشني و آشكار بيان كنند.بنابراين آلات قتاله يك امرمادي است و تنها مي تواند كاشف از تحقق عمد كه يك امر غير مادي است تلقي شود.

لذا لازم است جاني بر خصوصيت فعل خود و نوعاً كشنده بودن آن آگاهي داشته باشد كه در صورت وجود آگاهي، قصد انجام آن مانند قصد قتل تلقي مي شود. البته در اينجا عرف جامعه است كه كشنده بودن عملي را به صورت نوعي، غالبي و يا از روي عادت تشخيص مي دهد و در اين ميان جاني نيز در تشخيص عرف با مردم جامعه خود مشترك است و طبيعتاً بركشنده بودن عمل خود واقف خواهد بود. بر اين اساس اگرچه در بند ب مواد 206 و 271 قانون مجازات اسلامي تصريحي بر ضرورت آگاهي جاني برخصوصيت غالبي فعل و كشنده بودن آن نشده است، لكن نوعاً، غالباً يا عادتاً كشنده بودن عمل به تشخيص عرف است و آگاهي جاني بر خصوصيات فعل مفروض گرفته شده است، به گونه­اي كه ادعاي جهل از او پذيرفته نخواهد بود، مگر اينكه ادعاي جهل او عقلاً احتمال داده شود و يا بينه و ارائه ادله معتبر ادعاي جهل او پذيرفته شود.

[1] – بند ب، ماده 206 قانون مجازات اسلامي.

[2] – راي شماره  641/5/3/36 هيات عمومي ديوانعالي كشور

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

1- بررسی عدم مجازات پدر و جدپدری در صورت قتل فرزند در فقه امامیه.

2- بررسی عدم مجازات پدر وجدپدری در صورت قتل فرزند در فقه اهل سنت.

3- بررسی تطبیقی مجازات مادر در صورت قتل فرزند در فقه امامیه و اهل سنت

4- بررسی جرم فرزند کشی از دیدگاه قرآن و آیات و روایات.

– سوالات تحقيق

1- آیا مادر هم به حکم معافیت از قصاص ملحق می شود ؟

2- آیا حکم معافیت از قصاص فقط شامل پدر و جد پدری شرعی می شود ؟

3- آیا معافیت از حکم قصاص ناشی از حق ولایت است یا ابوت ؟

4- آیا ولی امر و رهبر حکومت اسلامی می تواند حکم معافیت از قصاص را لغو کند ؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت

دسته‌ها: پایان نامه حقوق