پايان نامه حقوق:ارتباط بین جرم سوءاستفاده از سفید امضاء و خیانت در امانت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 سوء استفاده از سفید امضاء و تطبیق آن با خیانت در امانت در حقوق ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

  

گفتار سوم: شرایط مقدم و لازم مربوط به جرم،مجرم و بزه دیده

برای تحقق جرم سوءاستفاده از سفید امضاء مستلزم وجود شرایط قبلی برای تحقق این جرم است که این شرایط به ترتیب عنوان خواهد شد، که فقدان هریک از آن ها، فقدان جرم را در پی خواهد داشت.

3-2-3-1- مبحث اول: ورقه واجد امضاء

سند حقوقی سه قسمت دارد. تاریخ، متن و نشانه های حقوقی مثل مهر، امضاء و… علیهذا جرم مزبور زمانی واقع می شود که اقدام قبلی با گذاردن امضاء بر روی ورقه انجام شده باشد. به عبارت دیگر امضاء در ورقه باید قبل از درج مطالب یا تکمیل آن ها در سند باشد.در عین حال اولاً برگ کاغذ می تواند کاملاً سفید بوده و فقط دارای امضاء باشد، بدین لحاظ که متعاقباً مطالب مورد توافق قبلی که بر روی آن نوشته شود، ثانیاً ممکن است ورقه سفید امضاء، نوشته یا سندی باشد که مقداری از مطالب آن به صورت فرم چاپی یا دست نویس قبلا نوشته شده باشد ولی نوشتن قسمت های خالی و سفید آن با قصد تکمیل بعدی آن توسط شخص دیگری انجام شود، مانند برات که مستلزم قبول محال علیه و در اجرای ماده 229 قانون تجارت، ممکن است منوط به درج عبارت و مطالبی باشد که از قبل، مورد توافق واقع شده باشد، ولی بر خلاف آن توافق و به نحو متقلبانه و برای فرار از مسئولیت نوشته شود، در عین حال چنانچه نوشته یا سند در نمونه و فرم قطعی آن امضاء شده باشد و متعاقباً مطلبی به متن در محل خالی آن با فقدان قصد قبلی برای درج مطلب تکمیلی اضافه شود، چنین اقدامی جعل تلقی خواهد شد. خلاصه آنکه تحقق جرم مذکور مستلزم وجود قبلی اوراق مزبور است و منظور از سفید امضاء ورقه سفید یا سند یا چک یا سفته ای است که، واجد امضاء بوده و به شخص سپرده می شود و یا به هر طریقی آن را بدست می آورد و با تکمیل قسمت هایی مانند نام، مبلغ و تاریخ و…از آن سوء استفاده نموده که برای صاحب ان ضرر آفرین باشد.1 سؤالی که در اینجاست این که با توجه به آن که عمل مهر زدن، امضاء کردن، برخلاف اثر انگشت که در آن مباشرت ضروری است.نیابت پذیر است. اگر شخص ((الف)) به ((ب)) ورقه سفید امضایی را بدهد و بنا را بر آن بگذارد که ، 1- آقای ((ب)) تاریخ امروز را بزن. 2- برای پسرم که ((ج)) مبلغ صد تومان بدهکار است بنویس.3- و به جای من امضاء کن. در این فرض اگر ((ب)) مبلغ را تغییر دهد، آیا مرتکب جرم شده است؟ در این فرض باید قایل به تفکیک شد. در حالتی که ((ب)) مبلغی را زاید بر آن توافق در آن درج  می­کند اگر بدون سوء نیت و تبانی با ((ج)) باشد. به نظر مرتکب جرمی نشده است فقط از حدود اذن عدول نموده و مقررات راجع به وکالت در حقوق مدنی اعمال خواهد شد. کما اینکه ماده 656ق.م مقرر   می دارد: ((وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می نامید.)) لذا هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب     می گردد مسئول خواهد بود. اما در حالت دوم که شخص با سوء نیت، اقدام به آن می نماید، باید گفت که در اینجا جرم سوء استفاده محقق نشده و جعل معنوی خواهد بود.

اولاً برای تحقق جرم سفید امضاء ورقه ای که به صورت ناقص تنظیم شده لازم است. یعنی حتماً باید امضاء داشته­باشد و­اگر نداشته باشد مطمئناً مشمول ماده 673ق.م.ا که صحبت از­سفید امضاء­می­کند­ نمی­شود. ولو در امضاء نیابت داشته باشد (اجتهاد در مقابل نص ممنوع است.) در حالی که در این فرض، ورقه سفیدی، تحویل مرتکب داده شد. ثانیاً عمل وی با جرم جعل معنوی بیشتر مطابقت دارد. جعل معنوی یعنی، قلب متقلبانه که ابتدا در ذهن صورت گرفته، و سپس روی شئ پیاده می شود. مثلاً آنجایی که متهم        می­گوید، دزدی نکردم. ولی قاضی بنویسد، که متهم اقرار نموده که مرتکب سرقت شده ام به نظر جعل معنوی مصداق این فرض خواهد بود. نه جرم سوء استفاده  موضوع ماده 673ق.م.ا

1–گلدوزیان، ایرج، منبع پیشین، ص 308.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سؤالات تحقیق

مطالب این رساله پاسخ به این سوال اصلی است:

1-مراد از سوءاستفاده، از سفیدامضاء در ماده 673ق.م.ا. چیست؟

2-جرم سوءاستفاده از سفید امضاء مشمول مرور زمان می گردد؟

3-چه ارتباطی بین جرم سوءاستفاده از سفید امضاء و خیانت در امانت وجود دارد؟

1-6-اهداف تحقیق

1- اولین هدف آن است که از لحاظ علمی، موضوع را بیان، ابهامات راجع به آن را رفع،و نظرات مختلف علمی پیرامون موضوع تحقیق ارائه گردد.

2-دومین هدف آن است که، جامعه قضایی و وکلای دادگستری، بتوانند از این تحقیق، نهایت استفاده را بکنند،چرا که این تحقیق، از تمام ابزارهای حقوق کیفری در جهت تکمیل مباحث، و ارائه راهکارهای جدید،استفاده نموده است.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه سوء استفاده از سفيد امضاء و تطبيق آن با خيانت در امانت در حقوق ايران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه سوء استفاده از سفيد امضاء و تطبيق آن با خيانت در امانت در حقوق ايران

Author: 92