پایان نامه حقوق

پايان نامه حقوق:ارائه خدمات شهری، زیبا سازی و بهبود محیط شهری

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تصمیم گیری و سیاست گذاری شهری

از مهمترین وظایف شهرداری ها تصمیم گیری و سیاست گذاری در امور شهری است. در این بخش به تحلیل جامع این وظیفه از وظایف شهرداری خواهیم پرداخت.

2-5-4-2-تصمیم گیری، سیاست گذاری و هماهنگی امور شهری

هماهنگی و اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر طبق آیین نامه ها و دستور العمل های مربوطه

هماهنگی و همکاری با سازمان شهرداری های کشور برای انجام وظایف محوله بر این سازمان و رعایت مصوبات مربوطه پس از تصویب قانون و ابلاغ وزارت کشور

هماهنگی و همکاری با وزارت کشور و نهاد های تابعه آن در سطوح ملی، منطقه ای و محلی طبق آیین نامه ها و دستور العمل های مصوب

رعایت و اجرای مصوبه های شورای عالی شهر سازی و معماری ایران

همکاری برای اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات

همکاری برای انتقال و تعطیل صنایع آلوده کننده و مزاحم و دام داری ها و مرغ داری های داخل محدوده

هماهنگ سازی امور حفاری ها

معرفی اراضی با کربری های آموزشی، فرهنگی و خدماتی به دستگاه های ذیربط به منظور تملک و اجرا و اجرای تبصره 84 برنامه پنج ساله دوم

انجام وظایف و اختیارات سازمان نظام صنفی

سرمایه گذاری و مشارکت در تشکیل شرکت های آب و فضلاب

سرمایه گذاری و مشارکت در تشکیل شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه

همکاری در اجرای آیین نامه نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

همکاری در اجرای آیین نامه نحوه جلوگیری از آلودگی آب

2-5-5-ضوابط و مقررات شهری(تدوین و اجرا)

همکاری با سازمان میراث فرهنگی در حفظ ابنیه و آثار باستانی

اجرای مصوبات شورای عالی شهر سازی و معماری ایران

صدور شناسنامه ساختمان( عدم خلاف، پایان کار، و نقل و انتقال ها)

اعمال تشخیص صلاحیت فنی شرکت ها مطابق ضوابط و معیار های سازمان برنامه

همکاری در اجرای تصویب نامه مقررات پی و پی سازی

رعایت مصوبات مربوط به مقررات ایمنی و حفاظت در حین اجرای کار

اجازه تملک اراضی واقع در بین محدوده مصوب فعلی و محدوده نقشه جامع مصوب با پرداخت بها

اجازه اعلام ممنوعیت احداث بنا در محدوده شهر برای یک بار و به مدت سه سال پیش از تهیه و تصویب طرح جامع شهر

انجام معامله قطعی و پرداخت بهای عرصه اعیان و حق کسب و پیشه و تجارت ابنیه و اماکن مشمول طرح های عمرانی مصوب در ظرف حداکثر 18 ماه

همکاری در اجرای تصویب نامه مقررات صرفه جویی در مصرف انرژی

همکاری در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و کلیه آیین نامه های مربوطه

رعایت مقررات ویژه تاسیسات ایران گردی و جهان گردی

همکاری در صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اصلی و فرعی

1-آیا تملکات شهرداری از حیث فقهی و حقوقی با مبانی تعریف شده برای آن سازگاری دارد؟

2-مبانی حقوق موجود تا چه اندازه در تحلیل تملکات شهرداری کارا هستند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

92