پايان نامه حقوق:آشنايي با مباني قرآني مسؤوليت‌هاي پيامبر در حوزه‌ي سياست خارجي

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مسئولیت های سیاسی پیامبر در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل در قرآن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

الف‌ـ دولت‌هاي منطقه

1ـ دولت يمن

كشور يمن در ناحيه جنوب شرق عربستان و اقيانوس هند در جنوب آن و درياي سرخ در مغرب آن قرار دارد. بارش منظم باران در اين منطقه، باعث تمدن و آباداني آن شده بود. بازرگانان يمن تجارت شرق دور را به عهده داشتند. و اروپاي قديم را به آسيا مرتبط مي‌كردند. مسيحيت در اين منطقه توسط حبشه ترويج مي‌شد؛ اما پادشاهي «ذونواس» در قرن ششم و گرايش وي به يهوديت باعث شد كه مسيحيان در تنگنا قرار بگيرند. و عده‌ي زيادي از آنها به دستور ذونواس در خندق‌هاي آتش كشته شوند.[1]

2ـ دولت حيره

حيره در حدود صحراي شام و در سه مايلي كوفه بود. اهالي آن مهاجراني بودند كه پس از خرابي سد مأرب به آن جا مهاجرت كرده بودند. حيره يك دولت عربي و تابع حكومت ايران بود. پادشاهان آن از جانب امپراتور ايران انتخاب مي‌شدند و به وي خراج مي‌پرداختند، و از او اطاعت مي‌كردند. دولت حيره با غساني‌ها كه متحد روم بودند، مي‌جنگيدند. در اين كشور، نظام سياسي صورت بدوي داشت، و بر روابط عشايري و قبيله‌اي استوار بود.[2]

3ـ دولت غسان

غسان كه امروز به شرق اردن معروف است، منطقه‌اي بود كه به دليل خرابي سد مارب عده‌اي از مردم، از جمله طايفه «ازد» به آن مهاجرت كردند و چون سرزمين حاصلخيزي بود، طايفه‌ي «ازد» در آن ناحيه مسلط شدند و بعدها بنام غسان معروف شدند. غساني‌ها از سوي امپراتوري روم به رسميت شناخته شدند و آنها نيز در جنگ‌هاي ايران و روم، طرفدار روم بودند. غساني‌ها تا ماجراي جنگ يرموك باقي بودند و پس از شكست روم در اين جنگ، گروهي مسلمان شدند و گروهي ديگر به آسياي صغير رفتند.[3]

4ـ دولت حبشه

حبشه در غرب درياي سرخ واقع شده و مروج مسيحيت بود. شاهان حبشه بيش‌تر تابع امپراتوري روم شرقي بودند. حبشي‌ها چند بار به يمن حمله كرده و آن را در تصرف داشتند. در سال 570 م. به مكه حمله بردند و شكست خوردند. در سرزمين حبشه اقوام مختلف به صورت پراكنده زندگي مي‌كردند و حكومت‌هاي محلي مختلفي را به ‌وجود آورده بودند؛ ولي حكومت مركزي كه نجاشي‌ها بودند، تقريباً بر ديگران سلطه داشته و حكومت‌هاي محلي كوچك، مطيع آنها بوده و به حكومت‌هاي نجاشي ماليات مي‌پرداختند.

برقراري ارتباط با حكومت حبشه، نخستين ارتباط پيامبر با خارج از شبه جزيره عربستان بود كه پيامبر سعي داشت با استفاده از امكانات و امنيت خارج از شبه جزيره، راه را براي رسيدن به اهداف بلند مدت خويش هموار نمايد.[4]

3ـ جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام. بغداد: نشر جامعه، 1413ق، ص. 92.

1ـ همان، ص. 101

2ـ همان،

3ـ همان، ص. 112

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش‌هاي پژوهش

1ـ مباني قرآني سياست خارجي پيامبر در شؤونات اجرايي و روابط صلح‌آميز ديگر تمدن‌ها، ملل و دولت‌ها چيست؟

2ـ مباني قرآني سياست خارجي پيامبر در حوزه‌ي تبليغ و ارشاد ديگر ملت‌ها، دولت‌ها و تمدن‌ها چيست؟

اهداف اين پژوهش

ــ آشنايي با مسؤوليت‌هاي پيامبر در حوزه‌ي سياست خارجي.

ــ آشنايي با مباني قرآني مسؤوليت‌هاي پيامبر در حوزه‌ي سياست خارجي.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مسئولیت های سیاسی پیامبر در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل در قرآن

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه مسئولیت های سیاسی پیامبر در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل در قرآن

Author: 92