پايان نامه حقوق:آثار مالکیت انسان بر اعضای بدن

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

دلیل هشتم : اختیار قصاص و یا دریافت شیء در قبال جنایت بر عضو

برخی با بیان این نکته که اخبار و روایات وارد شده در امر قصاص عضو یا عفو از آن ، یا گرفتن چیزی در قبال آن ، چه آن شی ء دیه باشد و یا کمتر  و یا زیادتر از دیه ، دلالت بر این داردکه اختیار همه اقسام ذکر شده به مجنی علیه تفویض شده است ، میگویند: این موضوع به دلالت دیگر ، نشان از معتبر بودن حق انسان نسبت به اعضا ی بدنش دارد ، به نحوی که این حق ایجاب می کند که بعد از وقوع جنایت بر    اعضاء تصمیم گیری در خصوص آن ها به مالک اعضاء واگذار شود. و وجود این حق ادامه حق مالکیت قبلی انسان بر اعضای بدنش می باشد نه اینکه امرجدیدی باشد که پس از وقوع جنایت برای او به وجود آمده است.

( الاخبار الوارده فی امر قصاص العضو او العفو عنه او اخذ شی ء فی مقابله ، دیه کانت او ازید او اقل ، فقد دلت اخبار علی ان اختیار کل من الاقسام مفوض الی المجنی علیه و هو عباره اخری عن اعتبار حق له بالنسبه لاعضائه ، بحیث اوجب هذا الحق ان یکون بعد وقوع الجنایه علیها قد فوض الیه ایضا امرها ، فهو ابقاء لما کان لا تشریع لامرجدید )[1]

جمهور فقهای حنفی ، مالکی ، شافعی ، و حنبلی نیز بر این عقیده اند که : تصرف در اعضاء بدن ، حق خالصی است برای انسان مانند حقوقی که بر سایر اموال دارد ، فلذا انجام این کار را جایز می دانند و در تفصیل نظر خود مثال هایی را بیان می دارند : مثلاً کاسانی می گوید: اگر فرد به کسی بگوید دست من را قطع کن و او نیز این کار را انجام دهد هیچ مسئولیتی بر قطع کننده وجود ندارد . زیرا با اعضای بدن همان گونه رفتار می گردد که با سایر اموال عمل می شود ، مانند زمانی که بگوید مالم را تلف کن و او مالش را تلف نماید …. ورملی می گوید : اگر انسان حر مکلف مختار ، به دیگری بگوید جایی از بدنش را قطع کند ، هیچ قصاص و یا دیه ای بر قطع کننده تعلق نمی گیرد، همان طور که بگوید مالم را تلف کن و او مالش را تلف نماید.

با این تفاصیل در نتیجه مشخص می شود که انسان دارای حق تام در اعضای بدن خود می باشد و به همین خاطر است که زمانی که جنایتی بر بدن با اذن فرد صورت می گیرد هیچگونه قصاص و یا دیه ای بر قطع کننده واجب نمی گردد.

[1] .مومن قمی،محمد،همان ،ص 165.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) سوالات تحقیق

1- آیا اعضای بدن انسان مالیت دارد؟

2- آیا انسان دارای حق مالکیت براعضای بدن خود می باشد؟

3- آیا امکان معامله اعضای بدن انسان زنده و مرده وجود دارد؟

د ) اهداف تحقیق

لازم است اشاره شود که موضوعی مانندمالکیت اعضاء و اهدای عضو ، علاوه بر اجازه مراجع دینی و قانونی و پزشکی ، نیازمند یک آگاهی مسئولانه و مقبولیت مردمی و فرهنگی و اجتماعی نیز  می باشد . اقتضای شکل گیری  چنین باوری این است که :

1- تلاش کنیم تمام توهمات روانی و غیر روانی موجود در بین خودمان را از بین ببریم. ممکن است چیزهایی به دین نسبت داده شود که نگذارد انسان وصیت کند که بعد از مرگش اعضای بدن او به افراد نیازمند داده شود.

2- تاکید روی صدقه جاری با عمل به فرمایش پیامبر گرامی اسلام(ص) که فرمود : « فرد می میرد ، مگر به سه چیز ، علمی از خود به جای بگذارد که مفید واقع شود  و فرزند صالحی که برای او دعا نماید و صدقه  جاری از خود به جای بگذارد »  باید برای گسترش مفهوم صدقه جاری کوشش شود تا اهدای عضو را نیز در بر بگیرد و اهدای عضو  نیز صدقه ی جاریه در نظر گرفته شود .

3- فراگیر ساختن اهدای عضو ، بطوری که تحت عنوان آیه « من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا »

( مائده :32 ) قرار بگیرد .

4- همین طور امیدواریم که ایده ها و طرح های فقهی نیز الهام بخش و پیگیرانه باشند . زیرا توجه به مصالح انسان و مدارای با او احیای وی در راس اولویت پژوهش های فقهی قرار دارد و می تواند از زوایای گوناگون جسمی و معنوی ، فردی و اجتماعی به موضوع نگاه کند . از سوی دیگر پژوهش های فقهی با مجموعه های اخلاقی که در اختیار دارد در بسیاری از موارد حرکت علم را ضابطه مند سازد .

Author: 92