پايان نامه تعیین جايگاه حقوقي راديو و تلويزيون در ايران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: معاهدات بین المللی

 

معاهده، هرگونه توافق منعقده کتبی میان اشخاص یا تابعان حقوق بین‏الملل عمومی(کشورها و سازمانهای بین‏المللی) است . بسیاری از این معاهدات حاوی مطالب ارزشمندی در مورد حمایت از
آزادی های فردی و عمومی هستند مانند اعلامیه جهانی[1] حقوق بشر 1948، میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد کنوانسیون اروپائی حقوق بشر و … این معاهدات براساس تشریفات خاصی بین کشورها به امضاء می رسند و کشورهای متعاهد را در قبال یکدیگر ملزم به اجرا می نمایند و آنها را متعهد می سازند در کشور ما هنگامیکه عهدنامه‏ای امضاء شد و به تصویب مجلس رسید، مانند قوانین عادی توسط رئیس جمهور توشیح و پس از انتشار آن در روزنامه رسمی کشور و سپری شدن قواعد قانونی لازم الاجرا می‏شود.. معاهدات بین المللی همانطور که برای ارکان حکومتی کشورهای متعاهد لازم الاجرا  است برای اتباع آنها هم الزامی می شود هرچند که این الزام مستقیماً اجرا نمی‏شود و باید مقررات قراردادی بین‏المللی از مجاری حقوق داخلی عبور کند و بصورت منبع حقوقی داخل در آید تا موجد حق و تکلیف برای آنها گردد و در این حالت است که محاکم داخلی می توانند به شکایات و دعاوی مستند به معاهدات بین‏المللی رسیدگی کرده و معاهدات نسبت به آنها اثر اجرایی می یابد[2] . با توجه به همه این مطالب بایدگفت، هنگامیکه یک معاهده در مورد فعالیت رادیو و تلویزیون مراحل تصویب خود را طی کند ؛ قابل استناد در بحث مربوط به مسؤولیت مدنی ناشی از پخش رسانه‏های صوتی و تصویری می باشد . کشور ما هنوز به معاهدات در زمینه حمایت از حقوق مولفین ملحق نشده است و در صورت الحاق ایران به انها , این معاهدات می توانند در دادگاههای ایران مورد استناد قرار گیرند..

 

 

گفتار سوم :نظریه‏های اساسی راجع به حق مؤلف

 

در مورد اینکه قوانین راجع به حقوق مولفین باید از چه چیز حمایت کنند سه نظر وجود دارد. یک نظر حمایت از مولف به عنوان پدید آورنده اثر است.در این نظر از مولف و هنرمند به عنوان خالق اثر حمایت
می شود یعنی حمایت از اثر بدان سبب است که بیان کننده عقاید ،تخیلات و احساسات وی و منعکس کننده شخصیت اوست.نظر دیگر تولید حمایت واقعی از اثر است.در این نظر حقوق مولف از انتشار اثر ناشی می‏گردد. نه از خلق آن. لذا این امر موجب می‏شود که برای زمان محدودی حق استفاده از حقوق به مولف داده شود. در این نظر به جنبه های معنوی حق کمتر توجه شده و مؤلف برای دفاع از حق معنوی خود باید به طریق دیگر عمل کند.نظریه سوم تئوری ثنویت است که در حقوق ما نیز مورد پذیرش قرار گرفته است . بر این اساس حقوق مولف را به دو عنصر متمایز تقسیم کرده اند)یکی حق منع دیگران از بهره‏برداری اثر،که نام امتیاز یا انحصار بهره‏برداری مولف نیز خوانده می شود که یک حق مادی قابل تقویم به پول است و دیگر حق معنوی که همان سلطه بر اثر و حق حرمت آن است که شامل اختیار مطلق مولف در اتخاذ تصمیم مبنی بر اینکه اثر خود را منتشر سازد و اصلاح کند یا حتی از بین ببرد ، می‏باشد.[3]

 

ب) انواع حقوق مولفین

 

همانطورکه در قبل اشاره شد مقررات قانون 2 نوع حق برای پدید آورنده قائل شده است 1)حق مادی     2)حق معنوی

 

[1]– اعلامیه جهانی فی نفسه معاهده به شمار نمی آید به همین جهت الزام آور نیست مگر اینکه مواد آن به صورت عرف
بین المللی در آمده باشد.

[2]– برابر ماده 9 قانون مدنی ، معاهدات در حکم قانون هستند و به طور مستقیم قابلیت اجرا دارند مگر اینکه در خود عهدنامه لازم الاجرا شدن آن منوط به قانون داخلی باشد.

[3]– فرشاد، محسن ، حقوق مولف رادیو و تلویزیون ، نشریه موسسه حقوق تطبیقی ، شماره دوم ، پاییز 55 ص 41.

Author: 92