پايان نامه بررسی شورای امنیت و وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق

قسمتی از متن پایان نامه :

.

  • رئیس دفتر دادگاه

به موجب ماده 17 اساسنامه، اختیارات و صلاحیت های رئیس دفتر دادگاه یوگسلاوی سابق به تقریب مشابه رئیس دفتر دیوان بین المللی دادگستری است، دبیر کل سازمان ملل پس از مشورت با رئیس دادگاه رئیس دفتر دادگاه را برای مدت چهار سال انتخاب می کند و این مدت قابل تمدید است. دفتر دادگاه وظیفه انجام امور دفتری را به عهده داشته و رابط بین ارگان های دادگاه با خارج محسوب می شود.[1]

همان طور که اشاره شد، بعضی از مفسران نحوه انتخاب دادستان و رئیس دادگاه را مورد انتقاد قرارداده و عقیده داشتند اختیار تام دبیر کل سازمان در انتخاب و انتصاب دادستان و رئیس دادگاه شاید منجر به این شود که دادگاه به طور کامل تابع دبیر کل و سازمان ملل شود. « … بدون تردید اختیار وسیعی که در مورد انتصاب دادستان و رئیس دفتر دادگاه به سازمان ملل داده شده، ناشی از این است که تشکیل دادگاه یوگسلاوی و کیفر کسانی که مرتکب جنایت های بین المللی شده اند، به جای توسل به یک معاهده بین المللی که وقت زیادی را می گرفت، از طرف شورای امنیت و دبیر کل سازمان براساس ماده 29 منشور و وظیفه ای که در حفظ صلح جهان به عهده دارند، تشکیل شود. اما این روش دبیر کل و شورای امنیت دادگاه را به عنوان یک «ارگان وابسته» تلقی کرده و به طور طبیعی کنترل بر آن را از حقوق خود تلقی می کنند».

  • آیین دادرسی معمول در دادگاه

آیین دادرسی دادگاه شامل سه مرحله است:

  • جمع آوری اطلاعات و تحقیقات راجع به موضوع پرونده؛
  • صدور کیفر خواست ؛
  • دادرسی .

مرحله اطلاعات و تحقیقات به دادستان واگذار شده است. وی باید هم به تحقیق درباره موضوع بپردازد و هم در مورد مناسبت داشتن تعقیب یا عدم تعقیب متهم اظهار نظر کند (بند1 ماده 16و بند1 ماده18).

دراین مرحله، برعکس آن چه در حقوق بلژیک یا فرانسه دیده می شود، تمایز وظایف عدالت کیفری میان دادسرای مأمور تعقیب جرم از یک سو، و بازپرس که باید درباره وقوع جرم و دلایل امر و اسناد جرم به متهم تحقیق و اظهار نظر کند از سوی دیگر، وجود ندارد.

این تفکیک وظیفه- که مستمر هم نیست- مخصوص آن نظام تفتیشی تعقیب جرم است که معمولاً در کشورهایی که دارای سنت تمدن رومی هستند، اعمال می گردد. در مقابل، در نظام اتهامی کشورهای کامن لا چنین امری بسیار نادر است. این جدایی در اساسنامه دادگاه نورمبرگ (مواد 14 و 15) و دادگاه توکیو (ماده 8) وجود نداشت و، درهر مورد، دادسرا هر دو  وظیفه تحقیق و تعقیب و اتهام را عهده دار بود .

در مورد دادگاه بین المللی خطاست اگر تصور کنیم که دادرس پیش از طرح دعوی به معنای اخص، هیچ نقشی ندارد. در واقع،  همین که بازپرسی و تحقیقات به پایان رسید، دادستان تصمیم می گیرد که آیا باید به تعقیب در امر دادرسی ادامه داد یا نه، که درصورت نخست قرار مجرمیت صادر می کند و پرونده را به شعبه اول دادگاه بدوی می فرستند. این دادگاه، براساس دلایل پرونده، تصمیم می گیرد که آیا باید کیفر خواست صادر کند یا نه (مواد18 و 19).

بنابراین دادرس دادگاه در این مورد نقش همان دادرسی را دارد که برای این گونه وظایف در آیین دادرسی کیفری کشورهای متعدد پیش بینی شده است.

  • همان، ص 275.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق:

هدف در این تحقیق این است که چگونه به این نتیجه برسیم، که از نهادهایی مانند شورای امنیت، استفاده بهینه تر و مطلوب تری در راستای حفظ صلح و برقراری امنیت و دوستی و همکاری بین المللی شده و از هر چه سیاسی شدن چنین نهادهایی کاسته شود.

در نهایت این نوشته و تحقیق به دنبال پاسخ گویی به سوالات زیر می باشد:

  1. آیا شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق صالح بود؟
  2. آیا این شورا می تواند درباره انحلال این دادگاه نیز تصمیم گیری نماید؟
  3. تصمیم شورای امنیت برای تاسیس چنین دادگاهی بر چه بنیانی استوار است؟

در ادامه به این سوالات پاسخ داده خواهد شد، اما ابتدا باید با دلیل ایجاد این دادگاه و ساختمان و ساختار آن، همینطور با دادگاه های دیگری که ایجادشان زمینه شکل گیری و سنگ بنای دادگاه یوگسلاوی سابق بود آشنا شویم. به نهاد شورای امنیت و وظایف آن می پردازیم، به مقایسه ای بین دادگاه یوگسلاوی با دادگاه نورمبرگ و نیز دیوان کیفری بین المللی می پردازیم. و در پایان به فرضیه نهایی خود می رسیم.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق

Author: 92