پایان نامه حقوق

پايان نامه بررسی ریشه یابی مشکل گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

جامعه آماری

منظور از جامعه آماری همان جامعه اصلی( طلاق در شهرستان سرپل ) است که از آن نمونه ای یا نمایه ای یا معرف بدست آمده باشد.جامعه آماری این پژوهش کلیه زوجین در شهرستان سرپل ذهاب.

(5-3)نمونه آماری

نمونه آماری در این تحقیق50 زوج از شهرستان سرپل ذهاب می باشد.

(6-3)روش نمونه گیری

روش نمونه گیری اتخاذ شده در این پژوهش، روش نمونه گیری سیستماتیک غیر منظم بوده است که نمونه گیری سیستماتیک مشتمل بر گزینش واحدها به روشی سیستماتیک و در نتیجه به صورتی غیر تصادفی است. منظور از این نوع فن نمونه گیری معمولا پخش کردن واحدها بطور یکنواخت بر روی چارچوب است. عنصر تصادفی بودن اغلب به این ترتیب دخالت داده می شود که اولین واحد را بطور تصادفی انتخاب می کنند. در این صورت گزینش اولین واحد ، بقیه واحدهای فرمول مورد استفاده برای برآورد حجم نمونه در نمونه گیری سیستماتیک به شکل زیر است.نمونه را معین می کنند. مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان 95 درصد برابر 96/1 میZ حجم نمونه،n حجم جامعه آماری،Nمقدار نسبت صفت موجود در جامعه است . اگر دراختیار نباشد می توان آنرا 5/0 درنظر گرفت .

 

(7-3)ابزارهای جمع آوری اطلاعات

ابزارجمع آوری اطلاعات،پرسشنامه محقق ساخته است که در رابطه با متغییرهای مورد مطالعه وهمچنین با توجه به اهداف پژوهش طراحی خواهد شد. همچنین پرسشنامه شامل سوالات شش  گزینه ای وپنج گزینه ای بصورت باز و بسته و پاسخ کوتاه بر اساس چارچوب نظری و پیشینه تحقیق خواهد بود که در بر گیرنده تعاریف و مفاهیم متغییرهای به کار رفته در فرضیه و عوامل  اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی که افراد نمونه به آن پاسخ خواهند داد.

(8-3)شیوه ی اجرا و مراحل پژوهش

ابزار مناسب برای جمع آوری اطلاعات این پژوهش،پرسشنامه است.پس از تهیه پرسشنامه اصلاحات لازم صورت گرفت در مورد شیوه اجرای پرسشنامه به زوجین   توضیحات مختصری داده شد ،پس از شرح مختصری از هدف تحقیق،پرسشنامه بین آنهاتوزیع و سپس تحویل گرفته شد و سپس با استفاده از روش (spss)و بکاگیری روشهای آمار توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد.)تجزیه و تحلیل در فصل چهارم بطور کامل ارائه خواهد شد(

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

در گذشته کمتر در باره طلاق و عوارض سوء آن و علل پیدایش و افزایش آن و راه جلوگیری از وقوع آن فکر می کردند ، در عین حال کمتر طلاق صورت می گرفت و کمتر آشیانه ها بهم میخورد .مسلما تفاوت دیروز و امروز در این است که امروز علل طلاق فزونی یافته است . زندگی اجتماعی شکلی پیدا نموده است که موجبات جدائی و تفرقه و از هم گسستن پیوند های خانوادگی بیشتر شده است و از همین جهت مساعی دانشمندان و خیر خواهان تا کنون بجائی نرسیده است و متاسفانه آینده خطر ناکتری در پیش است .

(4-1-1)هدف کلی تحقیق :

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب .

(4-2-1)اهداف جزئی تحقیق:

الف  – شناخت عوامل تأثیر گذار بر طلاق در شهرستان سرپل ذهاب

ب- میزان طلاق در دو سال گذشته در شهرستان سرپل ذهاب

ج- بدست آوردن راهکار اساسی برای حل این مشکل.

د- ریشه یابی مشکل و بدست  آوردن نقطه نظرات و ایده آلهای طرفین.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب

92