پایان نامه حقوق

پايان نامه بررسی خدمات شهری، زیبا سازی و بهبود محیط شهری

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بررسی تحولات زمانی در واگذاری وظایف شهرداری ها

در بررسی تحولات تاریخی مدیریت شهری و شهرداری های ایران، به پنج دوره تاریخی پس از انقلاب مشروطیت اشاره می شود:

تشکیل شهرداری ها در ایران(1285.1309)

شکل گیری مدیریت شهری و شهر داری ها در دوره اول حکومت پهلوی(1309.1328)

تحولات مدیریت شهری و شهر داری ها در دوره نهضت ملی (1328.1332)

نوگرایی مدیریت شهری و شهرداری ها در دوره دوم حکومت پهلوی(1357.1332)

تغییرات مدیریت شهری و شهرداری ها در دوره پس از انقلاب اسلامی(1357 تاکنون)

ویژگی های اساسی این دوره ها و وجه تمایز آن ها با دوران های تاریخی پیش از مشروطیت، کوشش در ایجاد نظام مدیریت شهری، قانون مند ساختن و ایجاد سازو کار درونی و خود به خودی در اداره امور شهر ها بوده است. اما این فرآیند، پس از افت و خیز های گوناگون، طی دوره های تاریخی به تدریج از قوانین تاسیسی به قوانین تکمیلی گرایش یافته است.

در ابتدای این دوره ها جوامع شهری، در شکل نوین آن در حال شکل گیری و گسترش بودند و شهرداری ها، سازمان های در حال تاسیس یا تازه تاسیس قلمداد می شدند. از این رو مسئله اداره امور شهر به وسیله این نهاد ها امر تجربه نشده ای محسوب می شد. آغاز کار به کمک قوانین آزمون شده بلژیکی و فرانسوی، همچون قانون انجمن های ایالتی و ولایتی، قانون بلدیه  و قانون تشکیل ایالات و ولایات صورت گرفت. اما جامعه نوپای شهری ایران با استفاده نکردن و منسوخ و متروک کردن آن، راه را برای تجربه شخصی و تدوین قوانین منبعث از شرایط داخلی فراهم ساخت. در این دوره، قانون بلدیه نسخ شد و قانون شهرداری در سال 1309 به تصویب رسید و سپی با لغو قانون تشکیل ایالات و ولایات مصوب سال 1285، قانون تقسیمات کشوری به تصویب و اجرا رسید. در دوره نهضت های ملی، گرچه لوایحی در جهت اجرایی کردن قوانین گذشته و انطباق آن ها با شرایط اجتماعی روز به تصویب رسید، اما به دلیل بحرانی بودن جامعه، هیچ کدام به اجرای قطعی نرسیدند.

در سال 1334، پس از گذشت پنجاه سال از مشروطیت و تصویب قانون بلدیه،بالاخره قانون شهرداری ها با قوانین جدید و صورت ظاهری متفاوت با آنچه پیش از آن مطرح شده بود، به تصویب رسید و تاکنون، علیرغم اصلاحاتی که در مواد آن صورت گرفته، تعیین کننده اصلی وظایف شهرداری هاست. پس از آن حتی تا سال های دهه پنجاه نیز برخی قوانین و مقررات که جنبه موسسه ای داشته و بیشتر ناظر بر شکل دهی سازمان شهرداری هاست، طرح و تصویب شدند که از جمله آن ها می توان به آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346 و قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 اشاره کرد. اما به تدریج و در لابلای این قوانین، آن گروه از قوانین که جنبه تکمیلی داشته و به تصحیح،اصلاح و تعریف مجدد وظایف می پرداختند، مطرح و به میان آمدند. به عبارت دیگر، در سال های نخست شکل گیری شهر داری ها، به دلیل نبود دیگر سازمان های دولتی و عمومی، بسیاری از وظایف بر عهده شهرداری ها گذاشته شده بوده. وظایفی همچون تامین روشنایی، سازماندهی امور اصناف، احداث مدارس، توزیع و نامین آب مشروب شهر ها، امور بهداشت، کنترل قیمت ها و آمار موالید و متوفیات.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اصلی و فرعی

1-آیا تملکات شهرداری از حیث فقهی و حقوقی با مبانی تعریف شده برای آن سازگاری دارد؟

2-مبانی حقوق موجود تا چه اندازه در تحلیل تملکات شهرداری کارا هستند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

92