پايان نامه بررسی جرم فرزند کشی از دیدگاه قرآن و آیات و روایات

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– وجود فرزند زنده

گفته شد قتل « سلب حيات» است و لازمه سلب حيات وجود قبلي يك مجني عليه و انساني زنده است. اعم از اينكه انسان مزبور زن باشد يا مرد، فرزند قاتل باشد يا غريبه، كودك باشد يا بزرگسال، سالم باشد يا بيمار.  وجود حيات انساني داراي آغاز و فرجام است. آغاز وجود ظاهرا از تاريخ تولد و پايان آن به مرگ طبيعي و يا غير آن است، ‌گرچه نمي توان منكر شد كه « جنين» از تاريخ انعقاد نطفه داراي حيات و نوعي از شخصيت است و در حقوق جزاي اسلام جنين نيز از حمايت كامل برخوردار بوده و ارتكاب جنايت و سقط جنين مستوجب مجازاتهاي گوناگون خواهد بود كه در مباحث جداگانه به آن پرداخته مي شود. اين نكته قابل ذكر است كه در قانون جزاي اسلام و قوانين فعلي جهان، سقط جنين را به عنوان قتل عمدي مجازات نمي­كنند. بنابراين در تحقق جرم «فرزند كشي» وجود حيات وي در خارج از رحم مادر و در لحظه وقوع اين جرم از شرايط حتمي و لازم است. البته نبايد «جنين» و «سقط جنين» را با «فرزند كشي» يكسان دانست زيرا فرزند مولودي است كه دوران حيات جنيني و قابل زيست را پشت سرگذاشته است و مانند هر انسان زنده اي قادر به ادامه حيات مي باشد. بنابراين معيار شناسايي سقط جنين و فرزند كشي ناظر به زماني است كه بچه زنده به دنيا آمده باشد و آثار و علائم زنده بودن از قبيل حركت دست و پا يا تنفس يا ضربان قلب يا صداي او را كسي ديده و شنيده باشد. به عبارت ديگر مدت زنده ماندن نوزاد و يا قابليت زنده ماندن او شرط نيست. اين مساله در قوانين جزايي كليه كشورهاي جهان مورد تاكيد قرار گرفته است.چنانكه گذشت از عناصر لازم در تحقق جرم فرزند كشي، وجود فرزند زنده اي است كه جاني( پدر) حيات وي را سلب كنند.نكته اي كه بايد روشن شود اين است كه «آغاز حيات» در چه دوره اي از مراحل تكوين آدمي بوده و از چه زماني مي توان انسان را داراي حيات دانست؟ از طرف ديگر مرگ داراي چه مفهومي بوده و آدمي چه هنگام مرده محسوب مي گردد؟ تبيين اين مساله اهميت وي‍ژه اي در شناخت وقوع جرم «فرزند كشي» دارد، زيرا غالباً درساعات اوليه حيات نوزاد رخ مي دهد.

‌2-1-5- 2-فعل پدر

عنصر دوم فرزند كشي عمدي عمل قاتل (پدر) است. براي تحقق قتل عمدي فرزند، جاني(پدر) بايد علاوه بر نيت قتل، فعلي در حد انتساب قتل مرتكب شود. به عبارت ديگر مجرد انديشه مجرمانه و قصد قتل فرزند كفايت نمي كند، بلكه بايد با انجام عملي، قتل انجام شود وآن فعل در ايجاد جنايت نقش داشته باشد. بنابراين اگر بعد از فعل غير كشنده­اي كه اصولاً قابليت ايجاد قتل را ندارد (همانند تنبيه مختصر) مرگ حادث شود، ضارب مسؤول شناخته نمي­شود، زيرا احتمال اسناد جنايت به آن فعل حتي به طور نادر وجود ندارد. بنابراين جنبه ايجابي فعل پدر و مادر نقش اساسي در تحقق جرم عمدي فرزند كشي دارد. البته همچنان كه در تبيين و تشريح « قتل عمد» گفته مي شود، در مواردي كه پدر يا مادر قصد صريح بر قتل فرزند يا فرزندان خود داشته باشند، ‌ديگر ويژگي«غالباً كشنده بودن» فعل ارتكابي ضروري نبوده، بلكه به هر نحو و يا هر وسيله اي كه جنايت صورت گيرد، قتل عمد محسوب مي شود. به عبارت ديگر در صورتي كه جاني قصد قتل داشته باشد، فعل ارتكابي هرچند در ايجاد جنايت صلاحيت نداشته باشد، عمل او قتل عمد محسوب مي­شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

1- بررسی عدم مجازات پدر و جدپدری در صورت قتل فرزند در فقه امامیه.

2- بررسی عدم مجازات پدر وجدپدری در صورت قتل فرزند در فقه اهل سنت.

3- بررسی تطبیقی مجازات مادر در صورت قتل فرزند در فقه امامیه و اهل سنت

4- بررسی جرم فرزند کشی از دیدگاه قرآن و آیات و روایات.

– سوالات تحقيق

1- آیا مادر هم به حکم معافیت از قصاص ملحق می شود ؟

2- آیا حکم معافیت از قصاص فقط شامل پدر و جد پدری شرعی می شود ؟

3- آیا معافیت از حکم قصاص ناشی از حق ولایت است یا ابوت ؟

4- آیا ولی امر و رهبر حکومت اسلامی می تواند حکم معافیت از قصاص را لغو کند ؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت

Author: 92