پايان نامه بررسی توبه در سقوط مجازات های تعزیری

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

         

: مجرمیت توسط دادیار صادر شود.

1- قبل از صدور کیفرخواست:

در این صورت قرار موقوفی تعقیب توسط دادیار صادر کننده قرار یا دادستان صادر می­شود. در این جا ذکر این نکته ضروری است دادیار هم حق صدور قرار موقوفی تعقیب دارد زیرا قاعده فراغ دادرس هنوز نسبت به وی صدق نمی­کند چون وی به نیابت از دادستان انجام وظیفه می­کند و قاعده فراغ دادرس هنوز شامل دادستان نمی­شود پس دادیار هم مشمول قاعده مذکور نمی­باشد.

2- بعد از صدور کیفرخواست:

در این مورد چون دادسرا اظهار نظر نهایی در این زمینه انجام داده مشمول قاعده فراغ دادرسی می­شود و پرونده به دادگاه صالح ارسال تا دادگاه نسبت به این امر اقدام کند. سوال دیگری که مطرح می­شود این است در صورتی که حکم غیابی محکومٌ علیه صادر شود و سپس محکومٌ علیه فوت کند تکلیف چیست؟

در این صورت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت غیابی، ضمن عدول از تصمیم خود باید به اصدار قرار موقوفی مبادرت ورزد (آشوری، 1376، ج 1، ص 174).

همچنین در صورتی که محکومٌ علیه اعتراض کرده باشد به حکم غیابی و سپس فوت نموده باشد دادگاه می­تواند نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام کند (همان، ص 175).

ولی به نظر می­رسد در صورتی که نسبت به حکم غیابی اعتراض نشده باشد دادگاه صادر کننده حکم غیابی حق صدور قرار موقوفی تعقیب را نـخواهد داشت؛ زیرا، اولاً دادرس دادگاه پـس از صـدور حـکم فـارغ از

 

رسیدگی است و ثانیاً فوت متهم دلیل و مجوزی برای دادگاه در نقض حکم و صدور قرار موقوفی حکم نیست.

بنابراین حکم را جهت اجرا به دادسرا می­فرستند و سپس دادستان که طبق ق.ا.ق.ت.د.ع.ا مسئول اجرای حکم است نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام کند. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه 5887/7 – 4/8/1383 این نظریه را پذیرفته است و اعلام می­دارد: «… بدیهی است در صورتی که اعتراض نسبت به دادنامه در مهلت مقرر قانونی به عمل نیامده و طبق ماده 278 قانون مزبور لازم الاجرا گردد دادسرا قرار موقوفی اجرای حکم را صادر خواهد کرد».

ج- فوت محکومٌ علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم

در مواردی که تعقیب منجر به صدور حکم یا قرار در زمان حیات متوفی گردیده، اما محکومٌ علیه قبل از سپری شدن مهلت اعتراض، پژوهش یا فرجام فوت کند، در این صورت چنانچه حکم بر برائت متهم صادر شده باشد، این حکم قطعی است (آشوری، 1376، ج 1، ص 174).

و در صورتی که حکم بر محکومیت متهم باشد فوت متهم مانع قطعیت حکم شده و آثار آن را ازبین می­برد (همان، ص175 ). در همین رابطه نظری دیگر وجود دارد که برخی اظهار نظر کرده­اند: « دادگاه بدوی پرونده را برای اجرای حکم به دادسرا ارسال تا دادیار اجرای احکام نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام کند؛ زیرا، اجرای حکم طبق ق.ا.ق.ت.د.ع.ا بر عهده دادستان و به نیابت از وی دادیار اجرای حکم است.

بنابراین، موقوفی تعقیب اجرای حکم نیز از این جهت بر عهده دادستان می­باشد».(شاملو احمدی،1381،ص176)

رویه قضایی ایران از میان این دو نظر، نظریه دوم را تایید می­کند و نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری در شماره 5887/7-4/8/1383 نظر اخیر را تایید می­کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- بررسی و تبیین موضوع موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و یا اجرای مجازات در نظام عدالت کیفری ایران.

2- مقایسه و تطبیق موضع قانونگذاران ایران در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون مجازات اسلامی مصوب1392.

3- شناسایی ابهامات و خلاءهای قانون پیرامون موضوع در حقوق کیفری موضوعه ایران و ارائه راه­کارها و راه­حل­های منطقی به منظور ارتقاء سطح نظام عدالت کیفری ایران.

د- سؤال­های تحقیق

1- با صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات نسبت به جنبه عمومی ناشی از دعوا، تکلیف دعوای خصوصی یا ضرر و زیان ناشی از جرم چه می­شود؟

2- آیا قرار موقوفی تعقیب از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است؟

3- موضع قانونگذار ایران در پرتو قرار موقوفی تعقیب در کدام یک از قوانین الف-ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 1378 و ب-ق.م.ا مصوب 1392 با اسلوب قانونگذاری و اصول حقوقی و عدالت جزایی بیشتر همخوانی دارد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

Author: 92