پایان نامه حقوق

پايان نامه بررسی تغییر جنسیت در زمینه حقوق خانوادگی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام و آثار تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

-مخالفت با مصالح عمومی

حقوق خصوصی راجع به روابط افراد با یکدیگر است که در آن هرکس به دنبال منافع شخصی خود است. این منافع از نظر جامعه اصولاً مساوی است؛ یعنی جهتی برای ترجیح منفعتی بر منفعتی دیگر وجود ندارد؛ اما در مصالح عمومی منفعت شخصی مطرح  نیست. در مقام معارضه، مصالح عموم بر منافع خصوصی افراد مقدّم است و این امر در ماهیت حقوق و اختلاف قواعد از عوامل اصلی شمرده می‌شود؛ بدین علت است که حقوق‌دانان معتقدند منافع عمومی و منافع خصوصی را نمی‌توان با یک محک و ترازو سنجید.

دلیل دیگر مخالفت با مصالح عمومی است زیرا قواعدی که وضع مدنی شخص را در جامعه تعیین می‌کند، تنها به خاطر حفظ مصالح او وضع نشده است، هدف مهم این قواعد تامین مصالح عمومی است. به همین جهت اشخاص نمی توانند بر خلاف آنها با یکدیگر توافق کنند. این دلیل نیز در صورتی که دلالت بر عدم مشروعیت تغییر جنسیت می کند که در علم پزشکی تغییر جنسیت مشروط به شرایطی نباشد و هر کس که اراده تغییر جنسیت خود را کند، درخواست او پذیرفته می شود ولی اگر تغییر جنسیت مشروط به شرایط شود، همان طوری که در بیشتر کشورها مقررات و شرایط خاصی در این باره تصویب شده است، مغایرتی با مصالح جامعه نخواهد داشت. بنابراین تمام دلایل معتقدان به عدم مشروعیت تغییر جنسیت، از موضوع منصرف است و به استناد این دلایل نمی توان به طور مطلق تغییر جنسیت را غیرمشروع دانست.

2-3-1-2-مشروعیت تغییر جنسیت

برای اینکه حقوق بتواند به هدف خود، یعنی استقرار نظم عادلانه در روابط اجتماعی دست یابد، باید اجرای قواعد آن الزامی باشد. از این روست که در هر نظام اجتماعی حکومت، اجرای قواعد حقوقی را بر مردم تحمیل می کند و در صورت نقض هر قاعده با متخلف، برخورد مقتضی صورت می گیرد.

علی رغم آنکه الزامی بودن، وصف قواعد حقوقی است، اما سایر قواعد اجتماعی هم از چنین ویژگی برخوردارند. قواعد اخلاقی و مذهبی هم از دید مردم الزام آورند. تفاوتی که در الزامی بودن دستۀ اخیر قواعد حقوقی وجود دارد این است که الزامی بودن قواعد حقوق، ناشی از اراده و خواست دولت است و حتی علی رغم میل شهروندان بر آنها تحمیل می شود، لیکن الزام ناشی از قواعد مذهبی به خواست و ارادۀ خود مردم باز می گردد. در صورت نقض قواعد حقوقی، دولت با متخلف برخورد می کند، اما در صورت نقض قواعد اخلاقی و مذهبی، صرفاً ممکن است، متخلف دچار عذاب وجدان یا هراس الهی شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات تحقیق

آیا تغییر جنسیت موجب تغییراتی در حقوق اجتماعی، سیاسی و روابط اشخاص با دیگران می شود یا خیر؟

تغییر جنسیت در زمینه حقوق خانوادگی چه تاثیری می تواند داشته باشد؟

92