پايان نامه ارشد :چالش های حقوقی بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

جلوه های حقوق بنیادین بزه دیدگان

انواع و اشکال بزه دیدگان به مراتب نیازمند انواع گوناگون حمایت در فرآیند عدالت کیفری هستند و باید حقوق بنیادین آنها مورد توجه قرار گیرد. از جمله این موارد می توان به حق مورد توجه قرار گرفتن، حق دسترسی به نظام عدالت کیفری، حق آگاهی یافتن، حق مورد حمایت واقع شدن، حق بر عهده گرفتن جبران خسارت توسط بزه کاران، حق جبران ضرر و زیان اشاره کرد که به شرح این موارد به طور تحلیلی پرداخته خواهد شد.

2-4-2-1-حق مورد توجه قرار گرفتن

تأکید بیش‌ازحد بر غفلت از سایر عوامل فردی و اجتماعی، باعث ایجاد تردید جدی در قبول آن به‌عنوان یگانه عامل مؤثر در شکل‌گیری پدیده مجرمانه می‌شود. در این راستا نظریه‌پردازان برچسب‌زنی، مانند بسیاری از نظریه‌های دیگر، مشکلات اجتماعی را ناشی از تولیدات جامعه از جمله غفلت به شمار می‌آورند. صاحب‌نظران با تکیه بر علل و عوامل اجتماعی انحراف، بر مطالعه و تحقیق ساختار اجتماعی و زمینه‌هایی که موجب ایراد غفلت ها می‌شوند، تمرکز کرده‌اند و از خصیصه‌های زیست‌شناختی، موروثی، فردی و حتی فرهنگی چشم پوشیده‌اند. انحراف، ناشی از فردی است که این بر اثر غفلت جامعه را به خود بقبولاند و با همین دید با وی رفتار می‌شود و خود نیز براساس آنچه جامعه از وی انتظار دارد عمل می‌کند.[1]

با وقوع جرم، بزه دیده به درون یک فاجعه مبهم و چند وجهی پرتاب می شود. او جایگاه و روابط اجتماعی خود را در جامعه از هم گسیخته می بیند و به دنبال احیای روابط خود با دیگران و بازیابی سابق خود است. لذا باید این امکان به وی داده شود که مجددا جایگاه قبلی خود را باز یابد زیرا بزه دیده با وقوع جرم احساس می کند، انسانیتش پایمال شده و به هویتش لطمه وارد شده است. چه بسا بزه دیده به خصوص در جرایم جنسی و خشونت های جسمی، تعادل روانی خود را از دست داده، حیثیت و آبرویش در محیط کار، خانواده، نزد دوستان و همسایگان خدشه دار شده باشد. برای شناخت حق مورد توجه قرار گرفتن بزه دیدگان، باید به مسئله بزه دیدگی پنهان اشاره کرد. در میان انواع جرایم علیه زنان و کودکان بزه دیده تعداد بسیار کمی از آنها به پلیس گزارش داده می شود و وقتی فرد بزه دیده نداند یا هرگز تصور احقاق حقوق خویش را نکند یا خود را در معرض تهدید و سرزنش دیگران ببیند و امیدی به بهبود وضعیت خود نداشته باشد، به عبارت دیگر وقتی بهتر وی امیدی به مورد توجه قرار گرفتن نداشته باشد، دیگر اعلام شکایتی از بزه دیدگی خود به مراجع ذی ربط نمی کند

[1]. آپولو رومایر، «کمک نظریه برچسب به درک تعدی، تعارض و خشونت در آفریقای جنوبی»، ترجمه محمدباقر طالبی دارابی، نشریه بصیرت، شماره‌25‌و‌26، 1380، ص‌145‌و‌149

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف پژوهش را می توان به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی تقسیم بندی کرد. در ابتدا به شرح و ذکر اهداف اصلی پژوهش و پس از آن به توصیف اهداف فرعی به طور مختصر اشاره خواهد شد. چارچوب بنیادین پژوهش بر مبنای این اهداف تشکیل شده اند.

2-3-1-اهداف اصلی

هدف اصلی از انجام این پژوهش را می توان توسعه موضوعی ادبیات و رفع چالش هایی دانست که در ارتباط با حقوق بزه دیده در حوزه عمل وجود دارد.

2-3-2-اهداف فرعی

آگاه سازی عمومی و پیشنهاداتی در راستای رفع چالش های مربوط به حقوق بزه دیدگان از اهداف فرعی این پژوهش اند.

2-4-سوال های تحقیق

2-4-1-سوال های اصلی

1-حقوق بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مطابق با استانداردهای مطلوب است؟

2-چالش های حقوقی بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی کیفری ایران چیست؟

2-4-2-سوال های فرعی

 1-چه راه حل هایی برای رفع چالش های مربوط به حقوق بزه دیدگان وجود دارد؟

2-آیا نظام حقوقی ایران از ظرفیت های موجود را راستای تضمین حقوق بزه دیدگان برخوردار است؟

Author: 92