پايان نامه ارشد :پیشگیری از همسر آزاری در پرتو فرهنگ، مذهب و معنویت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری 

قسمتی از متن پایان نامه :

   

گفتار دوم-دیدگاه های مثبت راجع به دین

در مقابل دیدگاه قبلی، گروه دیگری وجود دارند که اکثریت را نیز تشکیل می دهند. اینان همانند پژوهشگران گذشته، برای عقل و دست آوردهای علمی و وجدان اخلاقی، احترام ویژه ای قائل اند و از این عناصر سه گانه، در امور متعددی بهره می جویند، ولیکن دیدگاه اول را درباره دین و دیدگاه اول را درباره دین و وضع مقررات جامعه، قابل قبول نمی دانند و آن را نتیجه معرفت شناسی ناقص و سطحی انان درباره دین و نیازهای بشریت معرفی می کنند. به عقیده ایشان، میدان و دامنه برآیند نیازها و خواسته های بشر، گسترده است، به گونه ای که شرایط قبل از ولادت و بعد از مرگ ایشان را نیز در بر می گیرد. به بیان دیگر، انسان در محدوده دو حیات طبیعی و معقول قرار گرفته است و وجود آن، از دو بعد مادی و معنوی برخوردار است و برای این که احتیاجات او به طور تمام و کمال برآورده شود و به انحراف روی نیاورد و در نتیجه، او و جامعه، روی سعادت حقیقی امنیت روانی و بهداشت اجتماعی را به خود ببینند، باید شعور کامل که بر همه اعمال، رفتار، علائق و خواسته های مادی و معنوی موجودات احاطه و اشراف داشته باشد، به دور از صفات رذیله و نا توانی ها و در نهایت، رعایت بی طرفی، بر اساس یک حکمت متعالی، عهده دار مسئولیت عظیم و خطیر راهبری شود.

اینان بر خلاف محققان قبلی، عناصر سه گانه فوق را به دلیل کاستی ها و نا رسایی های فراوانی که در ذات آن ها وجود دارد، برای این مسئولیت،شایسته و لایق نمی شناسند و معتقداند که عناصر مذکور، حتی قادر نیست نیازمندی های جامعه بشری را در عصر کنونی و جهان مادی برآورده سازد، چه رسد به این که بخواهد به فضا و قلمرو ماوراء الطبیعت دست یابد و هادی و منجی انسان ها شود. لذا می گویند : آن عقل کل جز ذات اقدس حکیمانه خداوند، کس یا چیز دیگری نمی تواند باشد و تنها اوست که پروردگار کون و مکان است و بر جمیع عوالم ظاهری و باطنی هستی، از آسمان ها گرفته تا زمین، از دوره های قبل از وجود تا دوره های بعد از وجود، اشراف دارد و اوست که می بیند آنچه را باید دیده شود و وضع می کند آنچه را لازم است وضع شود. اوست که می تواند واضع قوانین مطابق با فطرت انسان ها و جوامع انسانی باشد.

به عقیده طرفداران این نظریه، مبانی اعتقادی، احکام تکلیفی فقهی و اصول اخلاقی دینی، بهترین عوامل بازدارنده از انحراف، بزهکاری و تباهی استو پیروان ادیان الهی، اگر حقیقتا نسبت به موارد مذکور، معرفت پیدا کنند و عامل به آنها باشند، درصد انحراف، عصیان و بزهکاری به کمترین حد خود خواهد رسید؛ چرا که اوامر و نواهی دینی به گونه ای است که در حالات گوناگون برای پیروان خویش بینش متعالی و تشخیص درست و نیروی مبارزه کافی جهت غلبه بر عوامل جرم زای بیرونی و درونی را فراهم می کند.

در خاتمه این بحث، به سخن گابریل تارد جامعه شناس فرانسوی در سال 1910م اشاره می کنیم که درباره نگرانی از جنبش بی مهری و روگردانی از دیانت در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم می نویسد : «سرچشمه ایمان پیشین بخشکید، نمی دانم نسل های جدید برای تقویت مبانی اخلاقی خود به کجا خواهند رفت؟ به بیان دیگر برای مبارزه علیه تمایلات مخرب، غیر از احساسات غنی و باور پیشین چه عاملی آنان را در این راه تقویت خواهد کرد.»

وی توسعه تبهکاری در میان طبقات پایین اجتماع در سده نوزدهم را مربوط جنبش قطع علاقه به مذهب، اعم از کاتولیک یا پروتستان در میان طبقات کارگر و سپس، بخشی از طبقات روستایی دانسته است.

مبحث پنجم-مسائل معنوی

معنوی و معنویت معرب مینوی پارسی به هرآنچه که شامل یا مربوط به معنی و روح باشد گفته می‌شود و مقابل ظاهری و مادی است. هر آنچه مادی نباشد را معنوی گویند. از دین به معنویت استعاره می شود.[1]

معنوی در مقابل لفظی است و در معنی روحانی در مقابل مادی و باطنی در مقابل ظاهری هم بکار می رود. معنویت می تواند امر قدسی یا غیبی، ارزشهای اخلاقی، دین، عرفان و … هر نوع معنابخشی به زندگی را دربرگیرد.  زندگی معنوی لزوماً به معنای تعلق به یکی از ادیان نهادینه و تاریخی نیست بلکه به معنای داشتن نگرشی به عالم و آدم است که به انسان آرامش، شادی و امید بدهد.

[1] علی اکبر، دهخدا، لغت نامه دهخدا، نشر دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1371 جلد 3،ص884.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقيق

1-مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی در پیشگیری از همسر آزاری نقشی دارند؟

2- شیوه های پیشگیری در هر یک به تفکیک کدامند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

Author: 92