پايان نامه ارشد :ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

         

فوت متهم یا محکومٌ علیه، گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت، نسخ قانون و عفو

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در ماده 6 ق.آ.د.د.ع.ا.ک و مواد 96 الی 121 ق.م.ا احصاء شده است که عبارتند از:

  • فوت متهم یا محکومٌ علیه در مجازات­های شخصی
  • گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
  • مشمولان عفو
  • نسخ مجازات قانونی
  • اعتبار امر مختومه
  • مرور زمان در مجازت­های بازدارنده
  • توبه­ی مجرم
  • اعمال قاعده­ی درأ

هر یک از موارد فوق در این بخش در دو فصل جداگانه در حد ضرورت این تحقیق بحث خواهند شد.

فصل اول، در دو مبحث ارائه شده است. در مبحث اول، فوت متهم یا محکومٌ علیه و گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت بررسی شده است. با این توضیح که منظور از فوت، مرگ قطعی است. به دنبال آن تأثیر فوت بر انواع مجازات­ها بیان شده است.

درخصوص گذشت شاکی خصوصی به این نکته اشاره رفت که قرار موقوفی تعقیب، بیشتر در صورت گذشت متضرر از جرم صادر می­گردد و متعاقب آن، راه­های شناسایی جرایم قابل گذشت از غیرقابل گذشت بررسی شده است.

در مبحث دوم، نسخ قانون و عفو به تفکیک ارائه شده است. در این مبحث ضمن تعریف نسخ قانون، آثار نسخ بر مراحل دادرسی، بحث شده است. سپس عفو، تعریف گردیده است و انواع عفو که شامل عفو عام و عفو خاص بوده، توضیح داده شد.

مبحث اول: فوت متهم یا محکومٌ علیه و گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت

گفتار اول: فوت متهم یا محکومٌ علیه

در جهان امروزی محاکمه و مجازات، برای انسان­های زنده است. تعقیب و یا مجازات کردن اجساد، ارواح، حیوانات و اشیاء ممنوع می­باشد.

در سیستم­های گذشته به روایت تاریخ، مردگان را نیز محاکمه می­کردند و آنان را به مجازات محکوم
می­کردند. گاهی جسد را در آتش می­سوزاندند و گاهی شلاق می­زدند. در حقوق اسلامی از 14 قرن قبل و

در کشورهای غیر اسلامی از حدود 3 قرن پیش محاکمه علیه مردگان و اجساد ممنوع شده است. مقام تحقیق همین که از فوت اطمینان حاصل کرد، مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب می­باشد. به همین لحاظ است که بند اول ماده 6 ق.آ.د.د.ع.ا.ک فوت متهم یا محکومٌ علیه در مجازات­های شخصی را از علل صدور قرار موقوفی تعقیب معرفی می­نماید.

اما به راستی معنای فوت چیست و کدام یک از انواع مرگ مورد نظر قانونگذار می­باشد و منظور از مجازات­های شخصی کدام است؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- بررسی و تبیین موضوع موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و یا اجرای مجازات در نظام عدالت کیفری ایران.

2- مقایسه و تطبیق موضع قانونگذاران ایران در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون مجازات اسلامی مصوب1392.

3- شناسایی ابهامات و خلاءهای قانون پیرامون موضوع در حقوق کیفری موضوعه ایران و ارائه راه­کارها و راه­حل­های منطقی به منظور ارتقاء سطح نظام عدالت کیفری ایران.

د- سؤال­های تحقیق

1- با صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات نسبت به جنبه عمومی ناشی از دعوا، تکلیف دعوای خصوصی یا ضرر و زیان ناشی از جرم چه می­شود؟

2- آیا قرار موقوفی تعقیب از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است؟

3- موضع قانونگذار ایران در پرتو قرار موقوفی تعقیب در کدام یک از قوانین الف-ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 1378 و ب-ق.م.ا مصوب 1392 با اسلوب قانونگذاری و اصول حقوقی و عدالت جزایی بیشتر همخوانی دارد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

Author: 92