پایان نامه حقوق

پايان نامه ارشد حقوق:ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی (فاینانس)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

پرسش‌های تحقیق

 1. قرارداد تامین مالی چیست؟
 2. تامین مالی از منابع بین‌المللی به چه صورت می‌باشد؟
 3. روش‌های تامین مالی به چه شکل است؟
 4. فاینانس خود گردان چیست؟
 5. ICSID چیست؟
 6. نحوه حل و فصل اختلافات قراردادهای تامین مالی به چه صورت می‌باشد؟

فرضیه‌های تحقیق

 1. به نظر می‌رسد مهم‌ترین شرط در دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرح‌هایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند.
 2. به نظر می‌رسد از آنجایی که طرفین این قراردادها در دو یا چند کشور با حوزه قضایی متفاوت مستقر می‌باشد، چگونگی تنظیم بندهای حقوقی، قوانین حاکم و محل رجوع حل اختلاف از اهمیت به سزایی برخوردار است و بنابراین در بیشتر موارد این قراردادها توسط مشاوران و کارشناسان حقوقی تنظیم و انشاء می‌شود.
 3. مدیریت، سرمایه و تکنولوژی ارکان مهم کسب و کار هستند که برخورداری از آنها می‌تواند امکان استفاده از موقعیت‌های بازار را فراهم نماید. در این بین، تامین سرمایه می‌تواند مدیریت، نحوه اجرا و در نهایت سودآوری پروژه‌های مختلف را تحت تاثیر خود قرار دهد. بنابراین شناخت روش‌های مختلف تامین مالی چه داخلی و چه بین المللی، عوامل موثر بر انتخاب هر کدام از این روش‌ها و نیز تحلیل مالی پروژه‌های مختلف اهمیت بسیاری خواهد یافت.
 4. به نظر می‌رسد مشخصه و ویژگی اصلی فاینانس خودگردان واقعی، ماهیت عدم اتکا و یا اتکا محدود آن به حامیان متولیان، صاحبان سرمایه پروژه است.
 5. به نظر می‌رسد داوری مناسب‌ترین شیوه برای حل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش‌های تحقیق

 1. قرارداد تامین مالی چیست؟
 2. تامین مالی از منابع بین‌المللی به چه صورت می‌باشد؟
 3. روش‌های تامین مالی به چه شکل است؟
 4. فاینانس خود گردان چیست؟
 5. ICSID چیست؟
 6. نحوه حل و فصل اختلافات قراردادهای تامین مالی به چه صورت می‌باشد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی (فاینانس)

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی (فاینانس)

92