پايان نامه ارشد حقوق:شناسایی تنبیه بر بزهکاری دانش آموزان

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر تنبیه بر بزهکاری دانش آموزان

قسمتی از متن پایان نامه :

  

تنبیه در اصطلاح عرف

تنبیه در اصطلاح به عملی گفته می شود که لازمه آن آگاه وهوشیار کردن باشد ودست کم به سه معنا بکار رفته است:

1- به معنای عام: حذف پاسخ مثبت از ارگانیسم و یا اضافه کردن پاسخ منفی به آن.

از نظر اسکینر تنبیه به این معنا بکار رفته است، وی می گوید « تنبیه زمانی رخ می دهد که پاسخ مثبتی را از موقعیت حذف و یا چیزی منفی به آن بیافزاییم. به زبان متداول می توان گفت تنبیه دور ساختن چیزی از ارگانیسم است که خواستار آن است یا دادن چیزی است به او که طالب آن نیست» [1]

2- به معنای خاص: تنبیه عبارتست از ارائه یک محرک آزارنده یا تنبیه کننده (تقویت کننده منفی) بدنبال یک رفتار نامطلوب برای کاهش دادن احتمال آن رفتار . برای مثال اگر بعد از انجام رفتاری نامطلوب از سوی کودک مثلا گفتن یک حرف زشت با ارائه یک محرک آزارنده مثل سیلی زدن به او، خواسته باشیم که احتمال بروز رفتار نامطلوب را دراو کاهش دهیم، او را تنبیه کرده ایم.[2]

3- به معنای اخص: گاهی مراد از تنبیه یعنی جسمی و کتک زدن که این معنای اخص تنبیه است. روشن است که بر طبق معنای اول، تنبیه طیف وسیعی را در برمی گیرد که عبارتست از تغافل ، بی اعتنایی ، تهدید، تحقیر، سرزنش، تمسخر، محروم سازی، جریمه، جبران، تغییر چهره ، روی برگرداندن و تنبیه بدنی ، اما بر طبق معنای دوم تنبیه دیگر شامل تغافل ، بی اعتنایی ، محروم سازی و به عبارت دیگر حذف تقویت مثبت نمی شود.

آنچه میان این معانی سه گانه تنبیه مورد تردید و بحث واقع شده است قسم سوم است ، گرچه برخی از مصادیق تنبیه به معنای دوم نظیر تهدید، تحقیر، سرزنش و تمسخر نیز کمابیش مورد رد و انکار واقع شده است .

بنابراین ما بیشترین کوشش خود را مصروف می داریم که با توجه قرآن و روایات معصومین « علیهم السلام » و دیدگاه صاحب نظران تنبیه را آنگونه تشریح کنیم که برای کودکان و نوجوانان و جوانان (دانش آموزان ) در زندگی آینده شان اثر مفید داشته باشد .

گفتار سوم: تنبیه در  عرف مدارس

تنبیه در عرف  مدارس کشورهای مختلف دنیا به صورت گوناگونی به کار گرفته می شود در مدارس ایران تنبیه در اصطلاح به اشکال مختلف کاربرد دارد و اکثر قریب به اتفاق مدیران و معلمان مدارس حداقل از یکی از آنها استفاده می کنند و این موارد عبارتست از: تذکر شفاهی در مقابل رفتار نامناسب، اخطار کتبی ، کم کردن نمره انضباط ، اخراج از کلاس ، مطلع نمودن والدین ،معرفی به مشاورین و هسته مشاوره ودر صورتی که همه این اقدامات مؤثر نیفتد انتقال به مدرسه دیگر و در نهایت انتقال به شهر دیگر. کلیه موارد ذکر شده در خصوص تنبیه در آئین نامه آموزش مدارس آورده شده ولی در هیچ یک از مقررات ودستورالعمل ها و آئین نامه های آموزش و پرورش نه تنها حرفی از تنبیه بدنی ( جسمی ) نزده است بلکه حتی مرتکبین تنبیه جسمی را متخلف و با آنان برخورد می کند البته اگرچه در این عصر و دوره اگر معلمی مرتکب چنین عملی علیه دانش آموز شود رسانه های خبری این عمل معلم را چنان بزرگنمائی می کنند که آبروئی برای معلم باقی نمی گذارند آنقدر که این رسانه ها حرکات معلمین را زیر ذره بین قرار می دهند به آمار جنایات بزرگ علیه نوجوانان و جوانان ( همان دانش آموزان ) در جامعه هیچ توجهی ندارند و اگر هم دارند بسیار کم رنگ است .

1- هرگنهان، بی ، آر، مقدمه ای بر نظریه های یادگیری ، ترجمه علی اکبر سیف ص 138

2- سیف، علی اکبر ، روانشناسی پرورشی ، چاپ پنجم ، 1370 ، ص 246

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

به لحاظ اینکه در مطالعات کتابخانه­ای ایران هیچ تحقیقی در این زمینه بویژه در قالب پایان­نامه صورت نگرفته است مضافاً براین که به لحاظ اهمیت پیشگیری ازجرم به طور بنیادی در مقاطع ابتدائی و متوسطه اول ودوم درآموزش و پرورش و ایجاد یک جامعه­ی پویا و قانون مدار نیاز به تحقیقات جدید گسترده برای تنویر افکار عمومی وجود دارد. اهمیت این پایان­نامه زمانی افزون­تر می­شود که با توجه به
آموزه­های دینی و تعالیم نوین آموزشی، نظام آموزش و پرورش جامعه را به اهدافی چون 1- شناخت جایگاه تنبیه و بزهکاری 2- ارائه راهکارهای مناسب پیشگیری از تنبیه و بزهکاری 3- ساخت جامعه­ای سالم و عاری ازهرگونه بزهکاری و جرائم رهنمون می­سازد.

 

د)پرسش­ها

با توجه به ترکیبی بودن این پژوهش در جهت روشن شدن موضوع سئوالات زیر قابل طرح است. که تاکنون به آن پاسخ داده نشده و یا بطور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است به همین خاطر پژوهش حاضر در پی پاسخ­گویی به این پرسشهاست.

1- تنبیه چه تأثیری در افزایش یا کاهش بزهکاری دارد؟

2- تنبیه چه تأثیری در برچسب­زنی دانش­آموزان و سوق دادن آنها به سمت ارتکاب جرائم دارد؟

3- جایگاه تنبیه دانش­آموزان در حقوق کیفری ایران چگونه است و مجازات آن چیست؟

4- راهکارهای پیشگیرانه­ از تنبیه منجرب به بزهکاری و عواقب ناخوشایند آن چیست؟

 

Author: 92