دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

قسمتی از متن پایان نامه :

  

ـ معاهدات منطقه‌اي حقوق بشري

با رشد روز افزون گفتمان حقوق بشر و شکل گيري اسناد بين‌المللي حقوق بشر، حرکت حمايت از حقوق بشر،­ از عرصة بين‌المللي به مناطق و قاره‌هاي مختلف جهان نيز سرايت کرد. اروپاييان در اين زمينه پيشگام شده و به تدوين پيمان اروپايي حمايت از حقوق و آزاديهاي بنيادين بشر پرداختند. اين پيمان را مي‌توان آغاز تحول مهمي در توسعه و تحول حقوق بين‌الملل بشر به شمار آورد،[1] زیرا اولين سندي بود که مرجع قضايي ويژه‌اي براي رسيدگي به نقض حقوق و آزاديهاي مصرح در آن سند را پيش بيني مي‌کرد. اروپاييان به دليل ترس و نگراني و ضرباتي که در طول دو جنگ جهاني از نظام­هاي توتاليتر ديده بودند بيشتر به ضرورت کنترل هرچه بيشتر حکومت­ها در مقابل نقض حقوق و آزادي­ها واقف شده بودند.

کشورهاي امريکايي در سال 1969 در کاستاريکا، پيمان امريکايي حقوق بشر را تدوين کردند.[2] پيمان امريکايي و پيمان اروپايي اعلاميه جهاني حقوق بشر را به عنوان الگويي در تدوين مقررات حقوق بشري به کار گرفته بودند. کشورهاي آفريقايي نيز در سال 1981 به تدوين يک منشور حقوق بشري پرداختند. منشور آفريقايي حقوق بشر نيز بر مبناي اعلاميه جهاني حقوق بشر تدوين شده است.[3] وزراي امور خارجه کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي نيز در سال 1990 درکنفرانس قاهره متن اعلاميه‌اي را تحت عنوان اعلاميه حقوق بشر اسلامي و يا اعلاميه اسلامي حقوق بشر تصویب کردند.[4]

نظر ابتدایی دولت­ها تدوین سندی الزام­آور در این زمینه بود. ماده بيست و هشتم سند که پيش از آن در کنفرانس مقدماتي تهران تصويب شده بود، در کنفرانس قاهره به تصويب نرسيد و در نهایت سندي تحت عنوان اعلاميه به تصويب شد.[5] به نظر مي‌رسد وزراي خارجه کشورهاي اسلامي به خوبي به تعارضات پاره‌اي از موارد اين سند با تعهدات بين‌المللي‌شان براساس ميثاق حقوق مدني ـ سياسي واقف بودند و شايد همين امر يکي از دلايل اصرار برخي از آنها درخصوص اکتفاي صدور سندي اعلامي و نه الزامي بوده است.

[1] . The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950), for the full text see Gandhi, P.R. (1995), pp. 125 – 135.

 

[2] . پيمان آمريکايي حقوق بشر در 22 نوامبر 1969 در يک کنفرانس ديپلماتيک بين کشورهاي آمريکايي که در سن خوزه کاستاريکا تشکيل شده بود ، تصويب و در معرض امضاي کشورهاي آمريکايي گذاشته شد . پيمان مزبور در 18 ژوئيه 1978 قابليت اجرا پيدا کرد .

[3] . اين منشور ابتدا در گردهمايي حقوقدانان آفريقايي که در سال 1961 در لاگوس نيجريه بر پا شده بود ، مطرح گرديد . اين فکر بعدها در سمينارهاي مختلف تشکيل شده از سوي سازمان ملل و کميسيون بين المللي حقوقدانان دنبال شد و پيش نويس منشور تهيه گرديد و سرانجام پس از تصويب آن در اجلاس وزراي دادگستري کشورهاي عضو سازمان وحدت آفريقا ، به تصويب کنفرانس سران کشورهاي آفريقايي که در ژوئن 1981 در نايروبي کنيا تشکيل شده بود ، رسيد و در تاريخ 21 اکتبر 1986 قابليت اجرا پيدا کرد . البته اين منشور به دليل مقتضيات خاص منطقه‌اي تفاوتهاي جزئي با اسناد بين‌المللي و همچنين دو پيمان اروپايي و امريکايي دارد.

[4] . از سوي سازمان کنفرانس اسلامي سه اعلاميه در رابطه با حقوق بشر منتشر شده است : اعلاميه نخست به نام « طرح اعلاميه حقوق و تکاليف اساسي انسان در اسلام » که در سال 1979 در مکه منتشر شده است . ديگري به نام « طرح سندي در رابطه با حقوق بشر در اسلام » که در سال 1981 در کنفرانس سران سازمان در طائف تصويب و منتشر شد و سومي « اعلاميه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام » نام دارد که در سال 1990 در نوزدهمين کنفرانس وزراي امور خارجه کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي در قاهره به تصويب رسيد و در واقع جديدترين و شايد بتوان گفت رسمي ترين اعلاميه حقوق بشر اسلامي است .

[5] . جعفري تبريزي، محمد تقي، تحقيق در دو نظام حـقوق جهاني بشـر (از ديدگاه اسلام و غرب) و تطبيق آن دو بر يکديگر، دفـتر خدمات حقوقي بين‌المللي جـمهوري اسـلامـي ايـران، 1370، صص 199 ـ 198.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ـ چه راهکارها و سازوکارهایی براي حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي پيش بيني شده است؟

2 ـ مهمترين سازوکارهایی حمايتي و نظارتي حقوق بشر در اروپا کدامند؟

3 ـ مهمترين چالش های موجود در زمينه حقوق بشر در اروپا کدامند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پاپان نامه حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پاپان نامه حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

دسته‌ها: پایان نامه حقوق