دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 وضعیت فقهی وحقوقی شروط ضمن عقد نکاح

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مباحث مقدماتی

در این بخش از پایان نامه نگارنده درصدد است تا به تحلیل و توضیح مفاهیم مقدماتی مرتبط با پایان نامه اشاره نماید. هدف از تنظیم و نگارش این فصل آن است که پس از آشنایی با مفاهیم و کلیاتی راجع به موضوع، در فصل های بعدی مفاهیم در رابطه با شرط مورد بحث تحلیلی قرار گیرند.

1-مفهوم شرط ضمن عقد نکاح وانواع آن

در این فصل ابتدا به تبیین مفهوم شرط ضمن عقد نکاح می پردازیم و پس از آن انواع شرط ضمن عقد نکاح به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرند. در ابتدا به تبیین مفهوم شرط ضمن عقد نکاح می‌پردازیم.

1-1- مفهوم شرط ضمن عقد نکاح

به طور کلی حقوقدانان و فقهاء به تعریف شرط پرداخته اند و عبارت مرکب شرط ضمن عقد نکاح را تا جایی که نگارنده مباحث گوناگون را مورد بررسی قرار داد به طور مستقل در هیچ اثری تعریف نشده است. (علامه، 1385،ص 12) بنابراین در یک تعریف پیشنهادی از شرط ضمن عقد نکاح می توان چنین ابراز داشت که شرطی است که در ازدواج موقت یا دائم به واسطه ذکر آن در عقد، هر یک از زن و مرد مواردی را در راستای قبول و انجام حقوق و تکالیف نسبت به طرف مقابل خود پذیرا می شود. این شروط ممکن است در قانون یا قرارداد ذکر شده باشد و نسبت به طرفین عقد دارای آثار می باشد.

 

1-2- انواع شرط ضمن عقد نکاح

1-3- شرط تبانی یا بنائی

در تعریف مختصر در خصوص شرط بنایی گفته شده است که اگر مذاکره قبلی راجع به شرط بین متعاملین به صورت مذاکره مقدماتی به عمل آمده و تعهداتی بین متعاملین واقع شده ولی در متن عقد از آنها اسمی برده نشده است (صابریان، ۱۳90، ص97) و یا مذاکراتی که طرفین قرارداد پیش از عقد می کنند و روی آن توافق دارند ولکن در مورد عقد تصریح به آن مذاکرات نمی کنند به نام های شرط تبانی و شرط بنایی خوانده می شود. ماهیت شرط بنایی در اینجا روشن می گردد که متعاملین پیش از ایجاب و قبول به توافق می رسند ولی در متن عقد هیچ اشاره ای به آن نمی کنند اگرچه عقد با توجه به آن توافق پدید می آید. (صابریان، 1388،ص10)

برخی حقوقدانان شرط بنایی را این گونه تعریف کرده اند. برای مثال دکتر کاتوزیان معتقد است مقصود از شرط بنایی مفهومی است که در عقد بیان نشده ولی نشانه هایی از گفتار و رفتار دو طرف در دست است که بر پایه آن تراضی کرده اند و پیش از عقد نسبت به آن توافق داشته اند. دکتر شهیدی شرطی است که به هنگام ایجاب و قبول هر چند به اشاره نامی از آن برده نشده است. لیکن پیش از عقد طرفین نسبت به آن توافق کرده و سپس عقد را با بنای ذهنی نسبت به آن انشاء می کنند این گونه شروط در عبارات قرارداد انعکاس ندارد اما فرض این است که به هنگام انشای عقد با لحاظ شرط در اراده طرفین وارد می شود. (شهیدی، 1385،ص84) این حقوق دانان شرط بنایی را به حکم ماده 1128 و 1113 قانون مدنی صحیح و آن را به منزله ذکر در عقد می دانند. دکتر محقق داماد هم بر این عقیده است که اگر شرط قبل از عقد باشد و بر آن توافق کرده باشند و عقد نیز بر مبنای آن جاری شود این شرط صحیح و لازم الوفاء است. (محقق داماد، 1376،ص308)به باور نگارنده از شرط بنایی یک توافق فرعی حاصل مذاکرات مقدماتی در ارتباط با عقد اصلی که به هنگام انعقاد این عقد حسب اراده مشترک قبلی طرفین جزو مفاد عقد قرار می گیرد و مفاد آن غیر از الزامات عرفی و یا ارکان و عناصر عقد است. (کاتوزیان، 1385،ص241)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش را می توان از دو حیث تئوریک و کاربردی مورد تحلیل قرار داد. از حیث تئوریک گستری دامنه علمی موضوع مهمترین هدف از انجام این پژوهش می باشد. زیرا با وجود اینکه گذشتگان نیز در مورد آن نوشته اند اما گستره موضوع به حدی است که نیاز به تحلیل های عمیق تری دارد. از حیث عملی نیز با توجه به آنکه نکاح یکی از بیشترین موارد مطروحه در دادرسی است می تواند این موضوع بسیاری از چالشها را در این حوزه رفع نماید.

-سوالات تحقیق

1-آیا شروط ضمن عقد نکاح میتواند نابرابری حقوقی زوجه را در برابر زوج در عقد ازدواج جبران نماید؟

2-آیا قید شرط تنصیف دارایی در ضمن عقد نکاح توانسته مشکلات مالی زوجه را بر طرف نماید؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق