پايان نامه ارشد حقوق:تعیین مداخله بشر دوستانه با تاکید بر قضیه «مالی»

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مداخله بشر دوستانه با تاکید بر قضیه «مالی» 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

. مبحث اول: مداخله و مداخله بشردوستانه

آر. جی. وینسنت[1]  در تعریف کلاسیک خود از عدم مداخله و نظام بین المللی، مداخله را اینگونه تعریف می کند: ” فعالیت انجام شده به وسیله کشور، گروهی در داخل کشور یا گروهی از کشورها و یا سازمان های بین المللی که با استفاده از زور در امور داخلی کشور دیگر دخالت می کنند. این فعالیت ها دارای مراحل شروع و پایان است که ساختار سلطه در کشور مورد نظر را هدف قرار می دهد. فعالیت مذکور لزوماً قانونی یا غیر قانونی نیست اما الگوی سنتی روابط بین الملل را نقض می کند” (بیلس و اسمیت، ترجمه ابوالقاسم راه چمني 1383، 106). اما در ارتباط با تعريف «مداخله» اختلافاتى ابراز شده، تا حدّى كه به نظر مي رسد در حقوق بين الملل، مداخله هيچ گاه معناى واحدى نداشته است: از طرفى، مداخله به معناى حق هر يك از دولت ها براى حمايت از اتباع و اموال آنان در خارج از مرزهاى ملّى به كار رفته; و از طرف ديگر، در برگيرنده عمليات قاهرانه يك يا چند دولت بوده كه با اعمال فشار ديپلماتيك يا استفاده از زور و تهديد قصد داشته اند نظر خود را در مورد مسأله اى كه در قلمرو صلاحيت ملّى و حاكميت دولت ديگرى قرار گرفته است، به آن دولت تحميل نمايند.

همچنين اين سؤال مطرح است كه بند 7 از ماده 2 منشور چه نوع مداخلاتى را ممنوع كرده است؟

هيچ يك از مقرّرات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمى دارد كه در امورى كه اساساً در قلمرو و صلاحيت داخلى دولت ها قرار دارد، دخالت نمايد و اعضا را نيز ملزم نمى كند كه چنين مسائلى را براى حل و فصل تابع مقررّات اين منشور قرار دهند.

بعضى ديگر از حقوقدانان با ارائه تعريفى مشخص، به تجزيه و تحليل آن نيز پرداخته اند. اينان در توجيه كلام خود، به تعريفى كه كاواره كرده و نيز تعريف روسو و در نهايت، تعريفى كه در دائرة المعارف حقوق بين الملل (افتخار جهرمى، 1375، ص 82) تحت عنوان «تعريف و تعيين حدود مفهوم مداخله» آمده، استناد جسته اند. طبق نظر بيش تر نويسندگان، «مداخله» آن است كه كشورى در امور داخلى يا خارجى كشور ديگر به منظور وادار كردن آن كشور به رفتارى نفوذ بكند و بدان وسيله، به او فشار وارد آورد و اراده حاكم كشور تحت مداخله را نقض نمايد (صفايى، 1375، 43).

عناصرى كه در اين تعريف ذكر شده، عبارتند از: نفوذ در امور كشور ديگر، مداخله شونده كشورى مستقل باشد، اجبار به هدف تحميل اراده مداخله كننده.

علاوه بر اين، افرادى مثل رابرت بلدسو و بوسلاو بوسچك، مشكل را در نقطه ديگرى قرار داده اند و در تعريف «مداخله» گفته اند: «مداخله قهرى كشورى در سرزمين كشورى ديگر است، به منظور حفاظت از افراد در مقابل تهديدهايى كه متوجه جان آن هاست و همچنين به منظور مقابله با رفتار وحشيانه و غير انسانى يا اذيت و آزار و شكنجه آنان.» در ادامه اين تعريف، دو اطلاق براى اين نوع مداخله مطرح مى كنند. 1. اطلاع عام كه هم شامل اتباع كشور مداخله گر است و هم مداخله شونده، 2. اطلاق خاص كه مخصوص اتباع مداخله گر است. اگرچه هر دو نوع مداخله مسأله بحث انگيزى در حقوق بين الملل مى باشد (بلدسو و بوسلاوبوسچك، ترجمه عليرضا پارسا، 1375، 406). از مجموع مطالب ذكر شده، مى توان به نكات ذيل اشاره نمود:

2 R. J. Vincent

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق، بررسی مشروعیت مداخله بشردوستانه فرانسه در کشور مالی است به دلایل ویژگی های خاصی که دارا می باشد.

5.سوالات تحقیق

سوال اصلي:

  • آيا دخالت نيروهاي فرانسوي در مالي از نظر حقوق بين الملل مشروعيت دارد يا خير؟

سوالات فرعي:

  • در تقابل میان اصل عدم مداخله و نظریه مسئولیت کدام یک را باید بر دیگری مقدم دانست؟
  • اهداف فرانسه از مداخله نظامی در مالی کدامند؟
  • آیا مداخله نظامی فرانسه از حکومت مالی می‌تواند به برقراری صلحی پایدار یاری دهد؟
  • دكترين مسئوليت حمايت در بحران مالي چه عملكردي داشته است ؟

Author: R2jbMtYu2I