پايان نامه ارشد حقوق:تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تعارض قوانین

در این مبحث در دو گفتار به بررسی تعریف تعارض قوانین و انواع آن در حمل‌ونقل مرکّب خواهیم پرداخت.

1-2-1- تعریف تعارض قوانین و انواع آن

1-2-1- تعریف تعارض قوانین

هرگاه وضعیتی حقوقی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و قوانین این کشورها نسبت به آن وضعیت به طور یکنواخت حکم ننماید، به‌نحوی‌که نتیجۀ حاصل از اعمال قانون یکی از این کشورها در خصوص وضعیت حقوقی مورد بحث تا نتیجۀ حاصل از اعمال قانون کشوری دیگر در همان مورد متفاوت باشد «تعارض قوانین» به وجود می آید.

با مطالعۀ قواعد مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی متوجه می‌شویم که چگونه باید قانون یکی از این کشورها را جهت حاکم‌نمودن آن، نسبت به وضعیت حقوقی مورد نظر، انتخاب و تعارض قوانین را حل کنیم.

1-2-1-2- شرایط پیدایش تعارض قوانین

جهت به‌وجودآمدن تعارض قوانین شرایطی لازم است که عبارت‌اند از:

  1. شرط اقتصادی یا توسعۀ روابط بین‌المللی؛
  2. شرط حقوقی یا عدم وحدت حقوقی؛
  3. شرط سیاسی یا اغماض و گذشت قانونگذار و قاضی.

1- شرط اقتصادی یا توسعۀ روابط بین‌المللی:

هرگاه افرادی از کشور خود به کشورهای دیگری سفر نمایند و یا اموال و اشیا توسط مبادلات از کشوری به کشور دیگر منتقل شوند، اولین عامل پیدایش تعارض قوانین حاصل می‌شود. بنابراین هرچه روابط بین‌المللی توسعۀ بیشتری یابند، موارد تعارض بیشتر شده و اهمیت این رشته نمایان‌تر می‌گردد.

درواقع، موضوع تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که یک مسئلۀ حقوقی لااقل به دو کشور مربوط باشد؛ به عبارت دیگر، یک عامل خارجی باید حتماً وجود داشته باشد و در اثر وجود عامل خارجی دو قانون (داخلی و خارجی) مطرح گردد تا بتوان از تعارض قوانین و حقوق بین‌الملل خصوصی صحبت نمود؛ والّا بدون عامل خارجی، موضوع مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی نمی‌باشد.

2- شرط حقوقی یا عدم وحدت حقوقی:

برای پیدایش تعارض قوانین، لازم است بین نظام‌های حقوقی که در موضوع بین‌المللی دخالت دارند، اختلافی وجود داشته باشد؛ زیرا هرگاه قوانین و مقررات دو کشور در مسئلۀ مورد بحث یکسان باشد، هرگز مسئلۀ تعارض مطرح نمی‌شود.

3- شرط سیاسی یا اغماض و گذشت قانونگذار و قاضی:

درصورتی‌که قانونگذار و قاضی همواره بخواهد اجرای قانون خود را لازم بداند و اجرای قانون خارجی را در قلمرو خود تجویز ننماید، حتی با مطرح‌شدن تعارض و جمع‌شدن شرایط (1) و (2) که ذکر شد، راه‌حلی برای تعارض قوانین نمی‌توان یافت و قانون داخلی اجرا می‌شود. بنابراین با توسعۀ روابط بین‌الملل، باید از طرف مقنن در مواردی اجازۀ اجرای قانون خارجی داده شود و قاضی نیز حق اجرای قانون خارجی در موارد مجاز را داشته باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق:

  • قانون حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب کدام است؟
  • حل تعارض میان معاهدات موجود به چه صورت است؟

اهداف تحقیق

1- بررسی تطبیقی معاهدات و کنوانسیون‌های موجود.

2- بررسی تطبیقی شیوۀ حل تعارض قوانین درزمینۀ حمل مرکّب.

[1]– International Commercial Terms

Author: 92