دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

خاستگاه تاریخی بزه دیدگی

درباره تاریخ پیدایش بزه‌دیده‌شناسی در فرهنگ جرم‌زدایی سیج آمده است: «مشخص نیست که چه کسی برای اولین بار کلمه” قربانی‌شناسی”[1] را ابداع نمود و بر سر این موضوع همواره اختلاف‌نظر وجود داشته است؛ اما موردی که در آن اختلاف نظری نیست این است که این واژه در اواخر دهه40 استفاده شده است.» به‌عنوان یک کلمه، بزه‌دیده‌شناسی در مبدأ اولیه برای مشخص‌نمودن حیطه‌ای از تحقیق، مورد استفاده قرار گرفت که به بررسی روابط بین قربانی و متجاوز می‌پرداخت. از اواخر دهه70 این کلمه وجه عمومی‌تر و وسیع‌تری در مورد قربانی جرم پیدا کرد. اغلب از این رشته به‌عنوان زیرمجموعه جرم‌شناسی یاد می‌کنند. این زیرمجموعه به موازات جرم‌شناسی رشد کرد و تاکیدش بر مفاهیم اولیه در مورد گونه‌شناسی قربانی و مسئولیت قربانی در شکل‌گیری واقعه جرم بود. اخیراً ابعاد ساختاری قربانی‌شناسی جزایی، کانون توجه این زیرمجموعه قرار گرفته است.

رویه‌های تئوریک و مفهومی متفاوتی در زیرمجموعه بزه‌دیده‌شناسی وجود دارند که نشان‌دهنده تعاریف متفاوت از کسی است که قربانی جرم در نظر گرفته می‌شود؛ از قربانی جرائم خیابانی تا قربانی جرائم سیاسی. فهم ماهیت و تأثیر قربانی‌شناسی جزایی یکی از موارد کلیدی بزه‌دیده‌شناسی است. این مفهوم به شیوه‌های متفاوتی شناخته شده است. قربانی‌شناس‌های اولیه سعی داشتند که این شاخه از علم را ازطریق ایجاد گونه‌شناسی قربانی بفهمند و این به معنای جست‌وجو برای شناسایی گونه‌های مختلف قربانیان بود؛ به‌عنوان‌مثال «فون هنتیگ[2]» یک نوع از گونه‌شناسی را بر مبنای فهم از آمادگی قربانی پایه‌گذاری نمود. به موجب این گونه‌شناسی، برخی از مردم، بیشتر از دیگران آمادگی قربانی‌شدن دارند. گونه‌شناسی «ویلست مندلسون»[3] بیشتر بر مبنای «قابلیت مجازات قربانی»[4] است. به‌این‌صورت که تا چه اندازه یک قربانی مسئول وقایعی است که اتفاق افتاده است. مفهوم یادشده به شیوه‌های ویژه در فهم پدیده بزه‌دیده‌شناسی مؤثر بوده است. استفاده از این مفهوم برای توضیح موارد تجاوز جنسی باعث شده است که طرف‌داران جنبش فمینیست، قربانی‌شناسی را به‌نوعی، معادل با محکوم‌کردن قربانیان بدانند.

قربانی‌شناسان معاصر کمتر به افراد توجه کرده و بیشتر به فهم ساختاری فرایند قربانی‌شناسی علاقه‌مند هستند و این کار ازطریق فهم تأثیر شیوه‌های مختلف زندگی بر الگوهای بزه‌دیده‌شناسی با عنوان مدل «شیوه زندگی»، صورت می‌گیرد. این مفهوم مبنا و پایه بسیاری از تفکرات مربوط به بزه‌دیده‌شناسی جزایی است و به توسعه آن کمک شایانی کرده است؛ درنتیجه شامل سؤال‌هایی درباره الگوهای رفتاری مثل استفاده از شبکه حمل‌و‌نقل عمومی یا عادت‌های مربوط به نوشیدن مشروبات الکلی می‌شود. این تلقی از بزه‌دیده‌شناسی اگرچه در رویکرد اصلی خود، ساختاری است، اما بر روی الگوهایی از قربانی‌شناسی جزایی تمرکز دارد که به جرم در مفهوم معمول و پذیرفته‌شده مرتبط می‌شوند. این مفهوم پذیرفته‌شده و معمول شامل جرائم خیابانی و جرائم خانگی است. برای تلفیق‌نمودن انواع دیگر قربانی‌شناسی در مفهوم اصلی و کلی، به‌عنوان‌مثال آنچه در پشت درهای بسته اتفاق می‌افتد، نظیر آزار و اذیت جنسی کودکان و خشونت خانگی، موبی و واک‌لیت[5] دیدگاهی از قربانی‌شناسی را معرفی کرده‌اند

[1]. victimology

.[2] هانس فون هنتیگ (Hans Von hentig) (1887تا1974) یکی از جرم‌شناسان مشهور آلمانی است که در کنار مندلسون از بانیان بزه‌دیده‌شناسی به شمار می‌رود. وی دارای آثار مهمی در زمینه جرم‌شناسی و بزه‌دیده‌شناسی می‌باشد. مهم‌ترین آثار او عبارت‌اند از: 1. بزهکار و بزه‌دیده: مطالعات جامعه‌/زیست‌شناسی جرم؛ 2. جرم‌: علل و شرایط و جرم.

[3]. Whilst mendelson

[4]. Victim culpability

[5]. Mawbay and walklate

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف پژوهش را می توان به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی تقسیم بندی کرد. در ابتدا به شرح و ذکر اهداف اصلی پژوهش و پس از آن به توصیف اهداف فرعی به طور مختصر اشاره خواهد شد. چارچوب بنیادین پژوهش بر مبنای این اهداف تشکیل شده اند.

2-3-1-اهداف اصلی

هدف اصلی از انجام این پژوهش را می توان توسعه موضوعی ادبیات و رفع چالش هایی دانست که در ارتباط با حقوق بزه دیده در حوزه عمل وجود دارد.

2-3-2-اهداف فرعی

آگاه سازی عمومی و پیشنهاداتی در راستای رفع چالش های مربوط به حقوق بزه دیدگان از اهداف فرعی این پژوهش اند.

2-4-سوال های تحقیق

2-4-1-سوال های اصلی

1-حقوق بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مطابق با استانداردهای مطلوب است؟

2-چالش های حقوقی بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی کیفری ایران چیست؟

2-4-2-سوال های فرعی

 1-چه راه حل هایی برای رفع چالش های مربوط به حقوق بزه دیدگان وجود دارد؟

2-آیا نظام حقوقی ایران از ظرفیت های موجود را راستای تضمین حقوق بزه دیدگان برخوردار است؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق