دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 انتقال سهام و سهم الشرکه در شرکت‌‌های تجاری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

انواع شرکت‌های سهامی

1-4-1-1-3-1-  شرکت سهامی عام

حداقل سهامداران این شرکت 5 نفر هستند. موسسان می‌توانند با انتشار اوراق پذیره نویسی، اشخاص ثالث را در تامین سرمایه‌ی شرکت(م4 ل.ا.ق.ت)، سهیم کنند. سرمایة شرکت سهامی عام در زمان تأسیس نباید از 5 میلیون ریال کمتر باشد (م5 ل.ا.ق.ت).

نقل و انتقال سهام، در شرکت سهامی عام مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی نیست (م 41  ل.ا.ق.ت).

 

1-4-1-1-3-2-  شرکت سهامی خاص

این شرکت از حداقل سه شریک تشکیل می شود. این شرکت برای تأمین و افزایش سرمایه نمی‌تواند پذیره نویسی عمومی کند و تمام سرمایه منحصرا توسط موسسین تامین می‌شود (م4 ل.ا.ق.ت).

انتقال سهام در این شرکت، علی‌الاصول آزاد است. ولی بر حسب مفهوم مخالف م41 لایحه انتقال منوط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام است.

 

1-4-1-2-   شرکت مختلط‌ سهامی

این نوع شرکت ترکیبی از شرکت تضامنی و سهامی خاص است. عده‌ای از شرکا در آن مسئولیت تضامنی دارند و عده‌ای (که به سهامدار تعبیر می‌شوند) مسئولیتشان محدود به آورده‌ی آنها است. مدیریت این شرکت با شرکای ضامن است. م 162 ق.ت این شرکت را تعریف کرده ولی به نوع فعالیت آن اشاره نکرده است. با توجه به این که شرکت سهامی و تضامنی بر اساس مواد 2 ل.ا.ق.ت و 116 ق.ت برای انجام امور تجارتی تشکیل می‌گردند، پس این شرکت نیز برای امور تجارتی تشکیل می‌شود.[1] ماهیت این شرکت ماهیتی دوگانه است با اوصاف و آثار متفاوت است. علت این دوگانگی این است که این شرکت ویژگی‌‌های شرکت‌‌های سرمایه را در کنار ویژگی‌های شرکت شخص دارا می‌باشد .این ماهیت دو گانه ممکن است بر رابطه مسئولیت شرکا و یا نحوه‌ی سرمایه‌گذاری در شرکت اثر گذارد.

در این شرکت‌ها سرمایه، فقط از طرف صاحبان سهام پرداخت می‌شود و شرکای ضامن با انجام کار و صنعت خود، ادارة شرکت را بر عهده می‌گیرند و در پایان سال قسمتی از منافع شرکت را دریافت می‌کنند. اگر مقداری از سرمایه را نیز تأمین کنند در حکم شریک صاحب سهم (سهامدار) بوده و سرمایة او نیز به صورت سهام خواهد بود.

[1].  عرفانی، محمود، حقوق تجارت، جلد 2، چاپ 3، تهران، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، 1386، ص222

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)

1- آیا انتقال سهام و سهم‌الشرکه نیاز به تشریفات خاصی دارد؟

2- آیا امکان انتقال سهام در قالب عقود معین وجود دارد؟

3- آیا انتقال سهام و سهم‌الشرکه در قالب عقود معین از شرایط صحت عقد انتقال سهام است؟

4- آیا امکان صدور سند سهام برای دارندگان سهم‌الشرکه وجود دارد؟

اهداف تحقیق

1- چگونگی انتقال سهام و سهم‌الشرکه در شرکتهای تجاری.

2-نیاز به طرح جامع واگذاری سهام و سهم‌الشرکه برای تسهیل حفظ حقوق سهامداران.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق