دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

روش تحقیق

در پژوهش حاضر باتوجه به موضوع، هدف، فرضیات و اطلاعات مربوط به آن روش تحقيق توصیفی از نوع کتابخانه ای مورد استفاده قرار گرفته است. در تحقيقات كتابخانه اي محقق به استناد منابع در خصوص موضوعي خاص به مطالعه پرداخته، اين نوع تحقيق اغلب عاري از فرضيه مي باشد. به عبارت ديگر مطالعه كتابخانه اي، پژوهش توصيفي به شمار ميرود. به بياني ديگر فرضيات مطالعه كتابخانه اي در واقع همان سؤالاتي مي باشد كه در قسمت اهداف تحقيق طرح و در انتهاي پژوهش به آنها پاسخ داده ميشود(دلاور، 1380).

برای اجرا ابتدا لیستی از کتب حقوقی و کتب مرتبط با موضوع را جمع ­آوری نموده و سپس از میان لیست موجود کتابهای مرتبط با موضوع را جدا نموده و اقدام به تهیه این کتابها نمودیم و پس از مطالعه این کتابها به جمع­آوری مطالب مربوط به موضوع پرداختیم. و بعد از آن با مراجعه به اینترنت موضوع مورد بحث را در فارسی و انگلیسی مورد جستجو قرار دادیم و موضوعات مرتبط با موضوع مورد بحث را جمع آوری کردیم. و سپس تمام مطالب جمع­آوری شده را مورد مطالعه قرار داده به تنظیم مطالب اقدام نمودیم. و در اين‌ پایان نامه، ضمن‌ بيان‌ تاريخچة‌ مختصري‌ از مراحل‌ گوناگون  قوانين‌ دربارة‌ موضوع در ایران ، راه‌حل‌هاي‌ مختلف‌ را مطرح‌ كرده، و به تفاوتها و شباهتهای هر يك‌ با نقد و بررسي‌ پرداختیم. و درآخر به بحث و نتیجه­گیری و پیشنهادات اخذ شده از اطلاعات بدست آمده پرداختیم.

1-8 مرور ادبیات و سوابق مربوطه

بندرچی (1388) تحقیقی تحت عنوان  حضانت در فقه و قانون انجام داد در این تحقیق به بررسی فقهی  و مواد قانونی حضانت پرداخته شده است.

طاهری نیا (1383) تحقیقی تحت عنوان  پژوهشی در حضانت کودک انجام داد در این تحقیق با مراجعه به کتاب های فقهی روشن می شود که فقیهان شیعه در هر عصری کم و بیش در باره حضانت و احکام آن بحث کرده اند. لذا مسئله حضانت, پیشینه ای به دیرینه فقه دارد. در سال های اخیر, مسئله حضانت به گونه معضلی اجتماعی درآمده و مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. پرسش ها و ابهام های نگهداری و سرپرستی کودک در فقه و حقوق, پاسخی مناسب را می طلبد. عمده ترین پرسش ها, درباره نگهداری و سرپرستی از بچه های طلاق است; در مواردی که پدر و مادر, جدا از هم زندگی می کنند, یا در نگهداری کودک اختلاف نظر دارند, حقّ کدام یک مقدم است؟

این پرسش و امثال آن را چگونه پاسخ می دهند: برخی با ترحم به مادرانی که دلسوزانه در پیچ و خم دادگاه ها, خواستار به عهده گرفتن حضانت کودکان خود هستند, آنان را بهترین گزینه برای حضانت کودک برمی گزینند و تجدید نظر در قانون حضانت را یگانه راه حل این مشکل برمی شمرند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف تحقیق

  1. بررسی حق بودن یا تکلیف بودن حضانت.
  2. بررسی شرط بودن مباشرت در حضانت.
  3. بررسی متغییرهای موثر در حضانت.
  4. بررسی قلمرو زمانی حضانت.
دسته‌ها: پایان نامه حقوق