پايان نامه ارشد:دادگاه جنایی بین المللی برای یوگسلاوی سابق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق

قسمتی از متن پایان نامه :

.

جنایت نسل کشی

بنابر ماده «چهارم» اساسنامه «… افرادی که مرتکب نسل کشی شده و یا به منظور ارتکاب آن توط‌ﺌه و برنامه ریزی کرده و دیگری را به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارتکاب آن تشویق کرده باشند، قابل تعقیب کیفری اند…» در تعریف نسل کشی یا ژنوسید، اساسنامه دادگاه می گوید « ژنوسید ارتکاب اعمالی به منظور نابودی جمعی یا بخشی از افراد یک ملت است که به نژاد و مذهب خاصی تعلق دارند… این جنایت ممکن است با قتل، کشتار جمعی، تجاوز و لطمه غیرانسانی به سلامت و تمامیت جسمانی و روانی افراد یا ایجاد شرایط و وضعی که نابودی آن ها را تسریع و یا از تولید مثل آن ها جلوگیری کند … یا انتقال اجباری اشخاص از اقامتگاه معمولی و عادی آن ها به نقاط دیگر… » صورت گیرد.

مفهوم حقوقی نسل کشی

اصطلاح نسل کشی یا ژنوسید، مفهوم جدیدی در حقوق کیفری بین المللی است که برای نخستین بار در کیفرخواست مورخ 18 اکتبر 1945 دادگاه نورمبرگ پیش بینی شده بود. ژنوسید نوعی تجاوز به شخصیت انسانی است، که هدف از آن انهدام گروهی از افراد یک ملت است که به نژاد و مذهب خاص بستگی دارند. از متن های گوناگون این برمی آید که ژنوسید عبارت است از «… انهدام و نابودی و یا در فشار گذاردن شدید گروه هایی از یک ملت که در زمینه های نژادی و شاید زبانی گروه مشخص و جدایی را تشکیل می دهند»، که همه مردم متمدن جهان آن را محکوم می کنند.

اصطلاح ژنوسید در قطعنامه مورخ 11 دسامبر 1946 یک جنایت شدید حقوق بین الملل توصیف شده است.

همچنین در طرح کمیسیون حقوق بین الملل در موضوع جنایت های ضدانسانی نیز همین عنوان ذکر شده است و سرانجام این جنایت در قرارداد سال 1948 درباره منع ژنوسید نیز قید شده، قرارداد یا کنوانسیون منع ژنوسید در تاریخ 12 ژانویه 1951 اعتبار اجرایی یافت و جای مهمی در قراردادهای بین المللی ناظر به حقوق انسانی و جنایت های بین المللی دارد.

یادآور شویم که ماده 4 اساسنامه دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق در مورد ژنوسید، تکرار ماده دوم قرارداد بین المللی ژنوسید 1948 است.[1]

  • قرارداد جلوگیری و سرکوبی ژنوسید که در تاریخ 9 دسامبر 1948 در 19 ماده تصویب و در تاریخ 12 ژانویه 1951 اعتبار اجرایی یافت. ایران در تاریخ 8 دسامبر 1949 قرارداد را امضا و در 29 اوت 1968 سند الحاقی را تسلیم کرده است. همچنین قرارداد اضافی در مورد لغو برده فروشی و تاسیسات مشابه آن مورخ 7 سپتامبر 1956 در 15 ماده، ایران در تاریخ 30 دسامبر 1959 سند الحاقی خود را تسلیم کرده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق:

هدف در این تحقیق این است که چگونه به این نتیجه برسیم، که از نهادهایی مانند شورای امنیت، استفاده بهینه تر و مطلوب تری در راستای حفظ صلح و برقراری امنیت و دوستی و همکاری بین المللی شده و از هر چه سیاسی شدن چنین نهادهایی کاسته شود.

در نهایت این نوشته و تحقیق به دنبال پاسخ گویی به سوالات زیر می باشد:

  1. آیا شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق صالح بود؟
  2. آیا این شورا می تواند درباره انحلال این دادگاه نیز تصمیم گیری نماید؟
  3. تصمیم شورای امنیت برای تاسیس چنین دادگاهی بر چه بنیانی استوار است؟

در ادامه به این سوالات پاسخ داده خواهد شد، اما ابتدا باید با دلیل ایجاد این دادگاه و ساختمان و ساختار آن، همینطور با دادگاه های دیگری که ایجادشان زمینه شکل گیری و سنگ بنای دادگاه یوگسلاوی سابق بود آشنا شویم. به نهاد شورای امنیت و وظایف آن می پردازیم، به مقایسه ای بین دادگاه یوگسلاوی با دادگاه نورمبرگ و نیز دیوان کیفری بین المللی می پردازیم. و در پایان به فرضیه نهایی خود می رسیم.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق

Author: 92