پايان نامه ارشد:تفکیک ضابطین عام از ضابطین خاص

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حدود اختیارات ضابطین عام قضایی

قسمتی از متن پایان نامه :

    

جرم مشهود و غیر مشهود

 

در این مبحث در قالب دو گفتار، نخست به تعاریف ارائه شده از جرم مشهود و مصادیق و تجزیه و تحلیل هریک و در ادامه به تعریف جرم غیر مشهود و نحوه بازرسی و جلب در این نوع از جرایم خواهیم پرداخت.

 

گفتار اول: تعاریف جرم مشهود و مصادیق آن

 

تعاریف فقهی، لغوی و اصطلاحی و حقوقی و مصادیق جرم مشهود را در بندهای جداگانه در این گفتار دنبال می کنیم.

 

بند اول: تعريف فقهي

از آن جايي كه چنين مفهومي ‌در منابع اسلامي‌با لفظ مشهود تعريف نشده و سابقه ندارد، به اقتضاء مطالعات تطبيقي مي‌بايست، مفهوم مورد نظر را با لفظ معادل آن جستجو كرد. به نظر مي‌رسد نزديكترين واژگان در منابع اصيل اسلامي ‌كه دلالت مفهومي ‌بر معناي مورد نظر (جرم مشهود) داشته باشند، بتريب عبارتند از تجاهر و تظاهر به گناه و فسق باشد. [1]

 

 

بند دوم: تعريف لغوي

فرهنگ ابجد فارسي– عربي تظاهراً (ظهر) وتجاهراً (جهر) را به معناي تظاهركردن و آشكار كردن آورده است. در قرآن كريم(جهر) به معني آشكاركردن آمده است اعم از آنكه بوسيله ديدن باشد يا شنيدن مثل «ينفق منه سراً و جهر اً» (قرآن كريم – سوره نحل آيه 75) كه بوسيله ديدن است و مثل. (سواءً منكم فن استراً القول و فن جهريه) (سوره رعد آيه 10) كه بوسيله شنيدن است. پس به اين معنا (جهر) هم قولي است و هم فعلي. [2]

  1. 1. چوپانی ، مهدی ، مبانی و آثار فقهی و حقوقی جرایم مشهود ، دوره 10 ، شماره 30 ، پژوهشنامه حقوق اسلامی، ص95.
  2. قریشی، سیدعلی اکبر، قاموس قرآن، دارالکتاب اسلامیه، ج 2، ص 79.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

– آشنایی و شناخت ضابطین عام قضایی

– حدود اختیارات ضابطین عام در جرائم مشهود

– تفکیک ضابطین عام از ضابطین خاص

– شناخت معایب و نواقص اقدامات پلیس بعنوان ضابطین عام

– ارائه راهکار منطقی و معقول جهت ضابطه مند ساختن اقدامات ضابطین عام قضایی

د: سئوال های تحقیق

1- ضابطین عام قضایی چه کسانی هستند؟

2- دامنه اختیارات ضابطین عام در جرائم مشهود چیست؟

3- تفاوت اساسی ضابطین عام و ضابطین خاص چیست؟

4- راهکار اساسی برای داشتن پلیسی آگاه و مطلع به قوانین و مقررات موجود و تاثیر آن در امنیت اجتماعی و قضایی چیست؟

Author: 92