پایان نامه حقوق

پايان نامه ارشد:بررسي مصاديق مختلف جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قوانین حقوقی ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تفاوت جرايم بهداشتي و درماني و دارويي با تخلفات انتظامي‌

در كنار جرايم بهداشتي، درماني و دارويي، كه در قوانين جزايي پيش بيني شده در آيين‌نامه ها و قوانين مربوط به امور بهداشتي، درماني و دارويي، برخي اعمال نيز به عنوان تخلف انتظامي‌پيش بيني شده و مجازات هايي نيز براي آنها در نظر گرفته  شده است. براي روشن‌ترشدن ماهيت و مفهوم جرايم بهداشتي، درماني و دارويي لازم است كه ماهيت تخلفات انتظامي‌نيز شناخته شود و تفاوت دو مفهوم جرايم و تخلفات انتظامي‌به ويژه در امور بهداشتي و درماني و دارويي روشن گردد. براي اين منظور در چند قسمت به بررسي اين موضوع مي‌پردازيم:

الف) تعريف تخلفات انتظامي

در هر جامعه و كشوري انجمن ها و اتحاديه هاي مختلف اعم از صنفي ، شغلي و مانند آن وجود دارد كه از اجتماع افراد هم فكر يا كساني كه داراي شغل و عنوان واحدي هستند به وجود آمده است،‌ براي نمونه مي‌توان به انجمن پزشكان، كانون وكلاي دادگستري، احزاب سياسي و يا اتحاديه هاي صنفي و كارگري اشاره كرد. هدف از تشكيل اين اجتماعات و كانون‌ها حفظ منافع صنفي افراد و يا حمايت شغلي و اجتماعي از آنان مي‌باشد. بعضي از اين اجتماعات بر حسب اهميت و به منظور حفظ شئون اجتماعي اعضا، قواعد و مقرراتي را وضع مي‌كنند و براي تخلف از اين مقررات نيز ضمانت اجراهايي را پيش بيني مي‌كنند گاهي هم مقنن دخالت مي‌كند و مجازات‌هايي را براي اين تخلفات در نظر مي‌گيرد. اين نوع تخلفات را تقصيرات اداري يا انضباطي يا تخلفات انتظامي‌ ناميده‌اند. بر اين اساس مي‌توان گفت تخلفات انتظامي يا تقصيرات انضباطي عبارت است از تخلفاتي كه اعضاء‌ هر جمعيت يا انجمن به مناسبت حيثيت و شغل و مقام و وظيفة اداري  يا شغلي خود مرتكب مي‌شوند. اين تخلفات بر حسب مورد و اهميت مختلف و به همين دليل مجازات آنها نيز متفاوت است.[1]

[1] محسني، مرتضي، پيشين، ص 36.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

به طور خلاصه مهمترين اهداف اين پژوهش به شرح زير است:

– روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي تبيين جايگاه آن در حقوق جزاي‌ايران

– بررسي مصاديق مختلف جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

– بررسي مجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي براي جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و مطالعه برخي از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفيف، تبديل و تشديد آن و نيز مجازات مشاركت و معاونت در اين جرايم.

– بررسي قوانين و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح براي رسيدگي، تعيين حدود صلاحيت هر يك از مراجع قضايي و غيرقضايي و نيز تبيين معاني قانوني صلاحيت هر يك از مراجع فوق و در نهايت روشن شدن نحوة حل اختلاف در صلاحيت.

 

92